top of page
16158989020_bb190c0908_k.jpg

Giv et klimabidrag sammen med Ghana venskab

I Ghana Venskab anerkender vi, at vores virke har en konsekvens for miljøet og vores klima. Vores aktiviteter bidrager til det øgede CO2 udslip i verden. For at arbejde aktivt for og bidrage direkte til klima-relaterede aktiviteter, har vi i Ghana Venskab lanceret en bæredygtighedspolitik.

Et element i bæredygtighedspolitikken er, at Ghana Venskab ved rejser til Ghana yder en klimaafgift, der betales af foreningens egne midler. Beløbet bliver indbetalt til Ghana Venskabs klimafond, som støtter konkrete klima-relaterede aktiviteter i Nordghana.​Vi forsøger at reducere vores transport mest muligt, men vi skal rejse til Ghana med jævne mellemrum. Da vi er en venskabsorganisation, skal der være udveksling mellem Ghana og Danmark, og vores personale samarbejder tæt med vores lokale partnere i Ghana. Flyrejser og andet transport er derfor en uundgåelig del af vores virke og arbejde, og en betingelse for, at vi kan gøre det ordentligt. Så længe der ikke er en dansk lovgivning om CO2-afgifter ved flyvning, tager Ghana Venskab afsæt i beløb, der er kendt fra klimakompensationsordninger såsom Atmosfair. Ghana Venskab betaler indtil videre 750 kr. pr. rejse for København – Tamale retur. Dog vil Ghana Venskab altid bidrage med mindst 10.000 kr. årligt til klimafonden.​​Pengene fra vores klimafond går blandt andet til træplantning i samarbejde med ungdomsgrupper i landsbyerne. Vi lærer de unge om betydningen af træerne og træner dem at plante og passe dem. Træerne vil blive udvalgt, så de passer til lokale forhold og har en økonomisk værdi som f.eks. citrontræer. Derudover vil vi sikre opbakning fra de lokale myndigheder, høvdinge og andre for at sikre projektets succes og bæredygtighed. Det kan vi gøre, fordi E4L programmet har en stærk lokal tilstedeværelse og allerede samarbejder med ungdomscentre, myndigheder mv.​Træplantningen igangsættes i 2020 med midler indsamlet i 2019 (ca. 20.000 kr.). I 2021 igangsættes flere aktiviteter med fokus på klimatilpasning, blandt andet et samarbejde med skolebørn om at etablere skolehaver ved hjælp af lavteknologiske vandingssystemer. Fra 2021 vil Ghana Venskab bruge mindst 50.000 kr. om året fra indsamlede midler samt egne midler på aktiviteter indenfor området klimatilpasning. I vores samarbejde med VIA University College omkring studierejser til Ghana har vi valgt at donere vores administrationsbidrag på 500 kr. per studerende til klimafonden, hvilket vil beløbe sig til mindst 10.000 kr. ved to årlige studierejser. Det kommer vi langt med, men vi har også brug for dit bidrag. Vi vil løbende orientere om aktiviteter som støttes via Ghana Venskabs Klimafond, og resultaterne vil fremgå af Ghana Venskabs årsrapport.

Giv et klimabidrag​

Du kan betale med både Dankort og MobilePay nedenfor

Hvad koster det?

  • Til de fleste europæiske lande kr. 100.

  • Til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200.

  • Til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte lande kr. 500.

  • Til Australien, New Zealand, Stillehavet osv. kr. 900.​

Du er selvfølgelig velkommen til at klimabidrage med et hvilket som helst beløb, der passer dig. Ovenstående beløb er vejledende og udtryk som en generel enighed om et passende niveau pt.

039903_b2506db4f23e4ce8bc9ded31c1bc8135~mv2_d_1947_1947_s_2.webp
bottom of page