top of page

STYRK JERES VIRKSOMHEDS SOCIALE PROFIL
GENNEM ET ERHVERVSSPONSORAT

Jakob Nybroe_foto_børn.jpg

Ønsker jeres virksomhed at bidrage til at opnå FNs Verdensmål? 

Gennem et samarbejde med Ghana Venskab kan I sætte handling bag hensigten om at arbejde for mere retfærdig og bæredygtig verden.

JERES STØTTE KAN SKABE FORANDRING

Som noget nyt tilbyder Ghana Venskab virksomheder muligheden for at blive erhvervssponsor og støtte udviklingen i Nordghana. Dette er en mulighed for at skabe en social værdi i jeres virksomhed og bidrage aktivt til FNs Verdensmål

Med et sponsorat gennem Ghana Venskab kan jeres virksomhed vise medarbejdere og omverden, at I er med til at gøre en positiv forskel for verdens udsatte og fattige. Derudover vil sponsoratet give direkte adgang til eksponering overfor Ghana Venskabs medlemmer og interessenter.

Ghana Venskab samarbejder tæt med erfarne ghanesiske partnerorganisationer, der er lokalt forankret og aktivt inddrager lokalbefolkningen i udvikling af indsatser indenfor klimatilpasning i landbruget, jobskabelse for unge og kvinder, samt uddannelse for børn. Virksomhedens bidrag vil have en direkte og håndgribelig betydning i udsatte menneskers liv. Læs mere om GVs arbejde her.

FRADRAGSBERETTIGELSE

Når I støtter Ghana Venskabs arbejde via et erhvervssponsorat, er beløbet en donation og dermed fradragsberettiget, jf. ligningsloven § 8A.

 

For personlige virksomheder gælder det samme fradrag som for privatpersoner. Den årlige sats er max. 17.200 kr. (2022). Selskaber kan opnå skattefradrag for velgørende bidrag for op til 15% af selskabets skattepligtige indkomst. Virksomheder har også mulighed for at trække bidrag fra som reklame- eller markedsføringsudgifter. 

 

Ghana Venskab indberetter den indbetalte donation til SKAT på jeres virksomheds CVR-nr. Som virksomhed skal I huske at indberette via virksomhedens årsregnskab og gemme dokumentation for, at I har doneret til et velgørende formål.

støt

for 2500 KR. FÅR I:

 

jeres Virksomheds logo på vores Hjemmeside


Takkeside i medlemsbladet "håndslag" 


tak i ghana venskabs elektroniske nyhedsbrev

for 5000 kr. FÅR I:

Jeres Virksomheds logo på vores Hjemmeside


Takkeside i medlemsbladet "håndslag" 


tak i Ghana Venskabs elektroniske nyhedsbrev

Vores LOGO til jeres hjemmeside 

et Fysisk diplom

“Tak til” - Facebook opslag 

For 7500 kr. FÅR I:

jeres Virksomheds logo på vores Hjemmeside


Takkeside i medlemsbladet "håndslag", det elektroniske nyhedsbrev & et "tak til" Facebook opslag

vores LOGO til jeres hjemmeside, samt en "trykkeklar" Historie og foto, der illustrerer hvilken type af indsatser I er med til at støtte

Fysisk diplom

Foredrag/Besøg af en frivillig fra Ghana Venskab

ØNSKER JERES VIRKSOMHED ET SKRÆDDERSYET SAMARBEJDE
MED GHANA VENSKAB? 

Learners_Boards_ude.jpg

Vi vil meget gerne høre jeres idéer og ønsker til et samarbejde, der kan være med til at skabe bedre levevilkår og en bedre fremtid for mennesker i Nordghana.

Dollys tak.jpg
VAND I HORSENS GIVER MØDESTED FOR UNGE I KARAGA

 Gæster betaler ikke for isvand, når de besøger restauranten Dollys i Horsens.

 

I stedet opfordres de til at give et bidrag til sparebøssen. I 2021 gav det 12.000 kr. til ungdomsarbejde i Ghana.

 

Søren Dahl, ejer af Dollys, besøgte i februar 2022 de unge, der fik glæde af donationen. 

DU GØR FORSKELLEN

 

Gennem Ghana Venskab er du med til at:

Give børn en uddannelse og en fremtid

 

Fremme fattiges adgang til finansielle ressourcer

 

Organisere marginaliseredes kamp for demokrati og rettigheder

DET GÅR DIT BIDRAG TIL 
SÅDAN KAN DU OGSÅ STØTTE

MERKUR BANK

8401 1065459


MOBILEPAY

661970

Gaver til Ghana Venskab er fradragsberettiget ifølge Lignings-lovens §8A. Du kan trække 16.300 kr fra om året i skat. Det gælder dog ikke for medlemskontingent. Læs mere om fradragsreglerne på skat.dk

Som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ISOBRO forpligter Ghana Venskab sig til at overholde grundlæggende indsamlingsetiske krav

bottom of page