top of page

Forandringshistorier

Vi bringer her et udvalg af de seneste historier med resultater fra E4L programmet. Forandringshistorierne er en del af programmets dokumentations-, monitorerings- og PR-arbejde. 

 

Kig i arkivet og find ældre historier (2020), (2019), (2018), (efteråret 2017)(foråret 2017) og (efteråret 2016)

Fra programmet i 2021

13.jpg

GAWU-landmænd vil bruge organisk kompost i stedet for kunstgødning

Bønderne i Bihinaayili har megen brug af overrisling i tørtiden. Efter at være blevet oplært i, hvordan man laver organisk kompost, har de besluttet at bruge denne metode til deres grøntsager i den tørtiden. De har bestilt økologisk kompost, har fordelt det til deres marker og har pløjet i afventning af at få et bedre høstudbytte.

At dyrke jorden tæt ved søer og floder i tørtiden er et effektivt redskab til at sikre indkomster året rundt og et middel til at imødegå effekter af klimaforandringer, hvor regnen bliver mere uforudsigelig.

Foto: Økologisk kompost klar til at blive brugt

14.jpg

Kpangmanga kvindegruppe, der viser deres emballerede sheasmør

Kvinder fra Langa emballerer deres sheasmør

Kvindegruppen, der kalder sig Kpangamangi, hører til i og omkring landsbyen Langa. De har været på træning og har lært at emballere varer og trænet hvordan omkostninger kan holdes nede. Det er sket med et kursus fra E4L-programmet. Nu har kvindegruppen besluttet at pakke deres produkter i bokse og sætte prismærker på, så de lettere kan sælges på markedet i Savelugu. Gruppens medlemmer er glade for initiativet og tror på, at det vil kunne ses på pengepungen.

1
2

Frisør-to-go

Efter at have gennemgået  bootcamp-træningen tilbage i 2020 har en af deltagere fra Zaazi, nemlig Yussif, startet en hus-til-hus barber tjeneste i Zaazi-samfundet kombineret med salg af renset drikkevand på poser. Det har givet ham blod på tanden, så nu vil han også åbne en lille fødevarebutik i sin landsby. Nu sparer han op til dette og er godt på vej.

15.jpg

J

3

Kpano SMC/PTA lokkede lokalt parlamentsmedlem til at bygge en 3-lokalers førskole i sin valgkreds

Kpano er et typisk landbrugssamfund, som har en befolkning på over 1.000 indbyggere. Landsbyen har en grundskole med 6 klasseværelser. Den første blok med 3 klasseværelser blev bygget af de lokale og senere understøttet af GDCP med en ekstra blok med 3 klasseværelser. På grund af at der tilmelder sig flere børn er der nu for lidt plads. Skoleledelsen (SMC) skrev i samarbejde med forældrebestyrelsen (PTA) og høvdingen breve til distriktsrådet og parlamentsmedlemmet valgt i området efter støtte til at opføre flere klasseværelser. Parlamentsmedlemmet reagerede hurtigt og har nu fået bygget 3-klasseværelsers blok beregnet på førskolen (kindergarten, KG) i år. I skrivende stund er de nye klasseværelser kommet i brug.

''Konstruktion af KG-blokken vil hjælpe med at lette overbelastningen i skolen, skabe orden i de resterende klasseværelser og give et roligt miljø for ordentlige og gode læringsresultater''- Mr. Ibrahim Alabira (skoleleder)

''At se børnene mast sammen i klasserne, og set de hermed forbundne udfordringer for undervisning og læring har altid været ubehageligt for os, og som SMC kunne vi ikke vige tilbage fra vores ansvar ved at hjælpe med at løse udfordringen''- Haruna Yahaya SMC-formand 

"Vi mistede alle vores frugtbare landbrugsarealer, og vi har ikke råd til at miste uddannelsen af ​​vores børn igen, og jeg opfordrer Ghanas regering, GES, distriktsrådet og andre interessenter inden for uddannelse til at støtte lokalsamfundet med en mellemskole, så grundskole eleverne kan komme videre." Høvding Abubakari Andani (høvding for Kpano)

4

Rismøller i Suglo Nboribuni brugte penge fra spare- og lånegruppe til at booste dets medlemmers operationer 

På grund af aktuelle vanskeligheder med at få adgang til startkapital og lån i landet nu om dage, har rismøller i Suglo Nboribuni brugt deres spare- og lånegruppe (VSLA) som mikrolånefond for at støtte sine medlemmer til at købe mere ris til forarbejdning. Gruppemedlemmerne kan i spare- og lånegruppen låne op til 1000 cedis eller mere, der skal tilbagebetales inden for en måned. 

''Jeg synes, at dette arrangement er godt og hjælper os meget, jeg kunne først ikke behandle noget over 1 sæk ris om måneden, fordi jeg ikke havde penge til at købe mere til at behandle. Med dette arrangement kan  jeg nu behandle 10 sække ris på en uge'' – Alhassan Awabu (gruppemedlem)

''Det hjælper os med at opkøbe mere og gemme til fremtidig brug. I høstperioden er risen så rigelig og billig, og vi har brug for penge til at købe indkøbe på det rigtige tidspunkt og sælge senere til en god pris.” Azara (gruppemedlem)

18.jpg
5

Netværk af samfundsudviklings observatører i Nabogu griber ind ved skolebyggeri

Mange lokalsamfund har med støtte fra E4L oprettet grupper af lokale, der holder øje med om offentlige investeringer nu også bliver brugt rigtigt. En gruppe observatører i Nabogu, der har overvåget et større byggeri af en skole i Nabogu, identificerede nogle udfordringer under deres overvågning af projektet, herunder behovet for at lægge grus ud omkring byggeriet. De rejste dette problem sammen med andre udfordringer overfor den ansvarlige ingeniør hos Savelugu Municipal Assembly Works, men da svaret herfra ligesom ikke dukkede op, kontaktede gruppen af observatører interessenter og opinionsledere for at rejse nogle midler, som de brugte til at leje en traktor og selv få lagt grus på stedet.

Savelugus tekniske forvaltning reagerer på borgernes krav 

Gruppen af samfundsudviklings observatører, der monitorerer byggeriet ved Pong Tamale Skole for Døve stillede krav til kommunens tekniske forvaltning, og de efterkom deres krav. Gruppen i Pong Tamale, som overvågede etableringen af en spisesal (Dining Hall) ved kostskolen, brugte den viden, de har lært om overvågning af sådanne projekter, til at sætte fut i byggeriets ansvarlige ingeniør og den tekniske forvaltning om behovet for at tillade skolen at bruge spisesalen, mens den afventer dens fulde færdiggørelse. Skolen stillede dette krav, da eleverne spiste udenfor, og i regntiden er dette helt fjollet. Forvaltningen gik med til deres krav, og det blev fulgt op af to andre krav, de stillede til forsamlingen sidste år, om at gøre spisesalen bredere i stedet for længere og også at tage pigernes sovesale i brug, før de er helt færdige, idet skolen står lige overfor at genåbne.

20.jpg

Forældrebestyrelse i Kpung får metaldøre til deres skolebygning

Forældrebestyrelsen (PTA) i Kpung, som er en del af Savelugu PTA-netværk, mobiliserede forældre til at bidrage med penge og ændrede alle trædørene i en af ​​skoleblokkene til metaldøre. De tog dette initiativ, da de indså, at alle trædørene var i stykker, og ubudne gæster derfor havde adgang til klasseværelserne, når skolen ikke var i brug. De planlægger nu at skifte dørene ved de resterende skoleblokke også til metaldøre.

6

KVINDER TJENER PENGE VIA TRÆNING I FLYDENDE SÆBE

Asana Wumbei fra Mangsongsim-kvindegruppen fra Tibali i nærheden af Pong-Tamale var en del af de grupper, der gennem E4L var uddannet i værditilvækst og diversificering af deres forretninger.

De fleste af kvindegrupperne blev trænet i produktion af flydende sæbe, parazone, som er et let parfumeret vaskemiddel til at vaske gulve med.

For dem, der allerede er uddannet i produktion af flydende sæbe, lærte de det, der var nødvendigt for produktionen af ​​ovenstående, og også metoder til fremstilling af forskellige typer sæbe.

 

Deltagerne fik mulighed for også at øve sig i, hvordan det gøres ved at sætte to medlemmer af grupperne til at gøre det praktisk, mens de andre ser på.

 

Efter at have modtaget den viden, har nogle kvinder fra området, inklusive Asana, været i stand til at tilberede flydende sæbe på egen hånd til deres husholdning og også dele med nogle venner i landsbyen og kunne sætte sæbe til salg.

21.jpg
7
8
22.jpg

ELEVER LÆSER NU OGSÅ HJEMME

Supplerende undervisning har øget elevernes interesse for læsning. Tidligere var de fleste elever glade for at læse, men efter indførelsen af ​​suppleringstimer fik de, der deltog i undervisningen, at vide, at de er privilegerede ved at blive udvalgt og er de heldige få, og de blev derfor opfordret til at gøre en ekstra indsats. Nu låner de bøger hjem og har fået en stor interesse for at læse. Skolelederen og andre lærere tilser, at når de returnerer bøgerne, at de også har læst bogen og forstået indholdet.

 

Ud over dette plejede eleverne også at lave deres lektier i skolen om morgenen, men efter at have deltaget i den supplerende undervisning i en måned, opfordrede facilitatorerne dem til at lave lektierne derhjemme for at holde dem til bøgerne også derhjemme. Det tog eleverne til sig og laver nu lektierne til den supplerende undervisning derhjemme. Dette har imidlertid resulteret i, at eleverne også laver de lektier, som de får under den normale undervisning derhjemme. Lærerne er glade for denne adfærdsændring og håber, at den vil resultere i flere bedre resultater for eleverne.

9
25.jpg

SMC-netværket fik succes med nye skoleuniformer til skolebørn

SMC-netværket har søgt råd og vejledning hos Ghana Accountability for Learning Outcomes Project (GALOP) for mulig støtte til elever i Sang Islamic Primary School, der ikke selv har råd til at anskaffe sig en skoleuniform. Det resulterede i at tretten skolebørn modtog uniformer, så de kunne komme standsmæssigt i skole. Finansieringen af ​​dette initiativ, der er støttet af GALOP, har til formål at styrke læringsstøttesystemer gennem læringsstipendier.

Netværket, der er styrket og stærkere nu, har taget initiativ til at hjælpe trængte skolebørn, så de kan fortsætte i skolen og modtage læring ligesom de andre børn.

Netværket har også taget yderligere initiativ til at hjælpe børn med udslidte uniformer, så også de kan få nye uniformer. Dette finansieres gennem Capitation Grants.

Beslutningen om anvendelse af midlerne og uddelingen af skoleuniformerne, er ledet af SMC, og foranlediget af den oplysning, de modtog fra E4L-programmet om deres rolle i beslutningstagninger.

 

Foto: Stolte elever med deres nye skoleuniformer, der gør at de kan komme standsmæssigt i skole

10
11
26.jpg

SMC og PTA Networks får økonomi til at bygge nye klasseværelser

SMC- og PTA-netværkerne i lokalområdet Kpligine har taget initiativ til at lede fondssøgningskursus for at støtte det tidligere lokale parlamentsmedlem med at bygge en blok af klasseværelser med tre enheder til lokalsamfundet. På et møde afholdt af netværkerne skulle hver forælder yde et bidrag på 10,00 GHc pr. barn for at støtte kurset. Det tidligere parlamentsmedlem skaffede selv sand og cement til blokstøbning.

Lokalsamfundet har indtil videre støbt omkring 4000 blokke til projektet.

Derudover har lokalsamfundet også nu ændret sig i retning af mere uddannelse – dette er sket på grund af SMC's og PTA's tilgang til lokalsamfundet.

 

Foto: Her ses de blokke der i første omgang blev støbt til klasseværelserne.

12
13

Beboerne i lokalsamfundet hjalp til med at få åbnet en skole

Et projekt, der bestod af at få bygget en skole med seks klasseværelser,  var i fuld gang, og nøje overvåget af Zugguyilikpanis beboere.  De lokale myndigheder var ansvarlige for byggeprojektet, men selv efter færdiggørelsen, var skolen endnu ikke i brug. Derfor fandt medlemmerne af lokalsamfundet sammen for at diskutere hvad de skulle gøre.

 

De besluttede, at de vil foretage en opfølgning for at finde ud af, hvorfor skolen ikke var i brug efter at byggeriet var afsluttet.  Efter denne opfølgning fik de nøglerne til skolen, og nu har de elever, der ikke havde plads i skolen, nu fået en plads og kan komme videre med deres uddannelse. 

Sadia starter i mellemskolen

Den unge Fulani-pige fra Kpligine Islamic Primary School, der næsten nåede at blive bortgift, er nu startet på mellemskolen i stedet for.

Hele sagen vedrørende hendes giftemål, kom frem under et møde med en GES-medarbejder. Spørgsmålet om hendes ægteskab kom frem under en workshop med GES-medarbejdere, Gender Advocacy Teams og nogle udvalgte skolepiger. Sadia gik dengang i primærskole 5. klasse og udtrykte åbent sine frustrationer og ville ønske, at tingene kunne ændre sig for hende. Mion-teamet aflagde et opfølgende besøg hos pigens forældre og havde et diagram med til dem om deres datters situation.

Den indsats bar frugt, og har nu resulteret i at Sadia får lov til at fortsætte sin skolegang.

Sadia begyndte i Salankpang Junior High School som førsteårselev i januar 2021.

14
28.jpg

Lokalsamfundene fremlagde deres CAAP'er for kommunalbestyrelsen

Seks samfund har for første gang udarbejdet og præsenteret deres Community Adaptation Action Plans (CAAP'er) for Mion District Assembly med henblik på at den bliver inkluderet midtvejs i udviklingsplanen (MTDP). CAAP'erne blev præsenteret for ​​repræsentanter fra lokalsamfundene efter et møde med forsamlingens personale.

Kommunalbestyrelsen modtog med glæde CAAP'erne og påpegede nogle af de ting, de allerede har iværksat. De lovede at inkludere CAAP'erne i forsamlingens igangværende planlægningsproces. Forsamlingen opfordrede imidlertid lokalsamfundene til at være tålmodige, da de også så ind i omkostninger ved deres CAAP'er.

15
29.jpg
16

Tinsongtaba Kvindegruppen har startet brugen af en ny type ​​manuelle rishøstere 

Tinsongtaba Kvindegruppen i Kpligine-samfundet har vedtaget brugen af ​​manuelle rishøstere efter en donation til gruppen af ​​MOFA.

De 11 manuelle rishøstere er givet for at de kan øge deres risproduktion. Gruppen blev udvalgt til at modtage udstyret på grund af deres sammenhængskraft og hårde arbejde i både risproduktion og forarbejdning.

Gruppen er en af ​​de business-cases, der har modtaget kurser fra E4L i risforarbejdning, forretningsudvikling og ledelse. Gruppens medlemmer er nu i gang med forberedelserne til den forestående landbrugssæson, hvor rishøsterne skal i brug på deres risgårde.

Gruppen ser installationen af ​​en rismølle på Sangfabrikken som et løft til deres risproduktion.

30.jpg
17

Landmænd har taget den integrerede landbrugssystemtilgang til sig

Efter introduktionen af ​​den integrerede landbrugssystem præsenteret af E4L-programmet, er landmænd rundt omkring begyndt at ændre deres tilgang til landbrug. De identificerer og forbinder de forskellige tilgange i landbrugssystemet for at maksimere husholdningernes fødevaresikkerhed og modstandskraft.

De landboforeninger, der hidtil har modtaget drøvtyggere, bruger nu dyrenes afføring til at gøde deres landbrugsjord og fremmer også omstillingen af virksomhederne og værditilvækst.

Ændringerne i deres landbrugstilgang er ligeledes en udvikling af alternative indkomstkilder for landmændene med effektiv udnyttelse af landbrugsressourcerne. Fremgangsmåden er værdsat af landmændene og har givet resultater i lokalsamfundene.

31.jpg

Pige fra Saboba distrikt har klaret sig igennem teenagegraviditet

Hun blev gravid i teenageårene. Hun mistet støtten fra familie og venner. Hun følte, at hendes liv var stjålet. Håbet om at udleve sin drøm gennem uddannelse blev knust. Med denne følelse og erfaring var Joyce Makijabi Tebaka sikker på, at det ikke var muligt at vende tilbage til skolen efter at have ”plukket et frø” i sine teenageår. 

"Jeg følte, at min drøm om at blive uddannet til lærer blev knust, da jeg indså, at jeg var gravid," fortæller Joyce. Stigmatiseringen, manglen på støtte fra familien og afvisningen fra jævnaldrende var nok til at afskrække hende til at droppe ud af Junior High School One (JHS 1), da graviditeten blev mere synlig. Selv efter fødslen ville stigmatiseringen og 'skamen' ikke forsvinde. 

Hun kommer fra en kristen familie i et lille landbrugssamfund kaldet Gbadagban i Saboba-distriktet i det nordlige Ghana, og her er graviditet uden for ægteskab ilde set. ”At plukke et frø”, mens man var på grundskolen, blev betragtet som en skændsel for familien. Hun besluttede at lade ambitionen om at blive lærer gå med vinden. 

Så skete der noget! Hendes ønske om at vende tilbage til skolen for at forfølge sin drøm blev genoplivet. "Jeg ombestemte mig og vendte tilbage for at starte forfra på ungdomsskolen, da nogle medarbejdere i E4L-programmet kom til området og viste en kort film om vigtigheden af ​​pigers uddannelse," fortæller Joyce. 

Som en del af E4L-programmets kønsstrategier bruges fællesskabsvideoshows til at generere diskussioner. Deltagerne relaterer nøglespørgsmålene i kortfilmen til realiteterne i deres situationer. Lokalsamfundene udarbejder derefter handlingsplaner for at løse de centrale spørgsmål. Joyce og tre andre besluttede at vende tilbage til skolen efter en sådan diskussion efter en filmfremvisning i deres lokalsamfund. Ikke kun Joyce, men også hendes mor havde ændret sind og erklærede åbent, at hun ville støtte og tage sig af Joyces barn og også hjælpe med at skaffe midler til skolegangen. I dette tilfælde opfordrede lokalsamfundets ledere pigerne i sådanne situationer til at vende tilbage til skolen og advarede mod stigmatisering. 

Joyce gik med beslutsomhed til den afsluttende eksamen i grunduddannelsen i 2020. Hun bestod alle sine fag og fik adgang til at videreuddanne sig på Goka Senior High School i Bono-regionen i Ghana.

 Joyce siger, at hun gerne vil være en rollemodel for andre piger i hendes lokalsamfund. ”Jeg vil dele min historie med unge piger og råde dem til at lytte til deres forældres gode råd. Jeg vil fortælle dem, at de skal være seriøse med deres uddannelse og arbejde frem imod deres fremtidsdrømme”, siger hun og fastslår, at hendes historie ikke ville være endt sådan, hvis ikke hun havde fået hjælpen for Empowerment for Life (E4L)-programmet, og hun udtrykker sin store taknemlighed over for denne hjælp.

Ghana Developing Communities Association (GDCA) og YEFL-Ghana, School for Life (SfL) og Changing Lives in Innovative Partnerships (CLIP) implementerer E4L-programmet i fem distrikter i det nordlige Ghana, nemlig Karaga, Mion, Savelugu-Nanton, Kumbungu og Saboba Distrikter. 

Indsatsen er finansieret af Ghana Friends og CISU, begge i Danmark.

32.jpg
18

FRA INGENTING TIL FORSØGER – SEIDU'S ENTREPRENØRREJSE

”Jeg kan se, at min 60-årige mor har fred med sig selv nu. Hun behøver ikke tænke på, hvad vi skal spise i dag eller i morgen, fordi hun ved, at hans søn er i stand til at klare familien”, siger Zakaria Seidu, en ung iværksætter i Demong i Saboba-distriktet i det nordlige Ghana.

 I Seidus lokalsamfund er det ikke almindeligt at finde en 25-årig ung mand, der bærer ansvaret for familiens. Mange af hans alderskammerater er arbejdsløse på grund af manglende færdigheder og beskæftigelsesmuligheder. 

Indtil Seidu deltog i iværksætteruddannelsen Bootcamp i november 2020, arrangeret af YEFL-Ghana som en del af Empowerment for Life (E4L)-programmet, havde han hverken bløde eller hårde færdigheder til at hjælpe ham med at tjene penge. En situation Seidu beskriver som "nedslående", især i hans tilfælde, hvor hans gamle enkemor måtte kæmpe for at klare dagen og vejen for ham og hans søskende. 

En måned efter træningen scannede Seidu gennem sit netværk og fandt frem til en sygeplejerskeven, der lånte ham nogle penge, så han kunnet starte en mobil pengeoverførselsforretning. I løbet af tre måneder hentede han sin fortjeneste tilbage, og han kan nu realisere en gennemsnitlig fortjeneste på $50 pr. måned. 

Seidu investerede en del af sin opsparing for at begynde at sælge benzin, da han blev opmærksom på, at områdets folk måtte gå til Yendi for at få hente det, hver gang de havde brug for det. Han tjener nu $58 fra begge virksomheder. ”Jeg vidste ikke, at det var muligt at starte en virksomhed, selvom jeg ikke har penge. Det fik jeg at vide på Bootcamp-uddannelsen. Jeg brugte den viden, jeg lærte på uddannelsen, og det virkede for mig”, siger Seidu, mens han deler ud af sin erfaring. 

"Jeg var ingenting i dette samfund, selv i min familie, men på grund af mine virksomheder er jeg nu blevet populær og også forsørger i min familie." Bootcamp-entreprenørskabsmodellen er en ikke-finansieringsmodel, der giver unge mennesker mulighed for at erhverve iværksætterevner med vægt på at udnytte deres midler til at starte lokale virksomheder op.

Til dette formål har GDCA kortlagt innovative strategier lige fra samfundsniveau til nationalt niveau for at forfølge spørgsmål om anti-korruption og skatteuretfærdigheder, der hindrer udviklingen af distrikterne i Ghana.

GDCA har indledt samtaler med førende anti-korruptionsinstitutioner og skatteretlige koalitioner i Ghana for at cementere samarbejder og partnerskaber for det fælles mål at bekæmpe korruption og uretfærdigt retssystem på lokalt regeringsniveau.

Et kompendium af bedste praksis om skattesystemet er på udarbejdelsesstadiet og vil snart blive valideret og fremmet til vedtagelse af de lokale myndigheder i Ghana. GDCA er begyndt at opbygge kapaciteten hos fjorten unge journalister fordelt på fem distrikter i det nordlige Ghana for at sætte dem i stand til at forstå og spille en afgørende rolle i korstog mod korruption og skatteretfærdighedskampagner.

De vil fungere som anti-korruptionsagenter til regelmæssigt at identificere og rapportere problemer med korruption til Advocacy and Legal Advice Center (ALAC) oprettet af Ghana Integrity Initiative (førende anti-korruptionsorgan i Ghana) og andre platforme. Borgerjournalisterne vil generere emner om korruption og korrupt praksis til deres radioprogrammer.

Distriktsholdene vil yderligere hjælpe dem med at få pligtbærere og repræsentanter for anti-korruptionsagenturer til at optræde i radioprogrammerne for at uddanne borgerne og reagere på borgernes bekymringer.

33.jpg

E4L-PROGRAMMET GENOPLIVER SELVHJÆLPSÅNDEN I FATTIGE SAMFUND
Noget af fundamentet i Empowerment for Life (E4L)-programmet, der tegner sig spor rundt om i landsbyerne i det nordlige Ghana, er en styrket selvhjælpsånd. Udsatte samfund bliver mere interesseret i at finde måder at løse deres problemer med deres lokale ressourcer i stedet for at gøre ingenting og vente på ekstern støtte. Sung i Karaga-distriktet i det nordlige Ghana er et af sådanne samfund. De har været i stand til at rejse over $5.500 for at købe en standby-generator til at drive sin vandpumpe for at forsyne landsbyen med godt drikkevand.


Som deltager i E4L-programmet, har aktive fra landsbyen gennemgået forskellig træning og modtaget peptalks om selvhjælpsinitiativer. Herefter henvendte Tehisu Farmer Association sig til Sung Water Management Committee i landsbyen og foreslog at rejse penge til at købe en generator til at løse de hyppige strømafbrydelser.


"Vi så, hvordan vores kvinder og børn gik langt i bushen efter vand, når vi har strømafbrydelse, og det var grunden til, at vi støttede landmandsgruppens idé om at købe generatoren", forklarer Mohammed Tahidu, sekretær for vandforvaltningen. Tahidu siger, at der ikke er noget galt med at søge ekstern støtte, men "det er mere værdigt at løse sit problem på egen hånd." At tilskynde lokalsamfund til at tage selvhjælpsinitiativer er fortsat en af ​​de underliggende søjler i E4L-programmet finansieret af Ghana Venskab og CISU.


Implementeringspartnerne, nemlig Ghana Developing Communities Association, YEFL-Ghana, Changing Lives in Innovative Partnerships, og School for Life gennem programmets fire faser har formået at påvirke folk i de udsatte samfund, inspireret behovet for at mobilisere sig selv og dermed øget chancen for at skaffe ressourcer til at løse deres problemer.


For nogle år siden fik Sung støtte fra en non-profit organisation til at anlægge en mekaniseret boring. Som en del af bæredygtighedsforanstaltningerne betaler lokalbefolkningen en polet for at hente en bøtte vand. Men det hjalp jo lige fedt, hvis strømmen gik og pumpen stoppede.

Vil studere journalistik

Dahamani Salifu er i øjeblikket i praktik hos Radio Savannah i Tamale, i Nordghana.

Efter et kort kursus i journalistik har han været aktiv i undersøgelsen af hvordan de lokale myndigheder arbejder, bl.a. ved at forlange ansvarlighed i generering og udnyttelse af indtægterne i Gbullung-områderådet, og har udtalt sig som tilhænger af borgerinddragelse i mobilisering af indtægter. Dette arbejde har givet ham blod på tanden og derfor har han tilmeldt sig et to-årigt journalistkursus på Instituttet for Virksomhedsledelse og Journalistik i Tamale.

Dette takket være det oprindelige korte kursus under Empowerment for Life-programmet.

Landmandsforening udnytter ny viden om tilberedning af afgrøderester til deres dyr

Et medlem i Walmasosiya Landbrugs forening i Gbullung-områdets råd fortæller: ”Jeg har bemærket, at mine dyr går ivrigt til det foder der består af afgrøderester, og at deres velbefindende er blevet bedre. Jeg kan også sige, at de nyder foderet mere end det, de plejer at få”. Han tilføjede: "Den næste plantesæson vil jeg samle flere afgrøderester, forberede mere foder og opbevare det, så længe det holder. Tak, til Empowerment for Life."

Bonden der her udtalte sig, har tilegnet sig ny viden efter at have fulgt et kursus i dyrefoderforberedelse fra afgrøderester - faciliteret af Empowerment for Life-programmet.

Uddannelsen skal gøre det muligt for landmænd at tilberede foder til deres dyr fra afgrøderester i plantesæsonen. Det er et sundere og mere afbalanceret foder til deres dyr, som vil forbedre deres vækst og modstandsdygtighed over for skadedyr og sygdomme.

Bedste praksis inden for husdyravl giver gode resultater

I 2019 fik otte landmænd i Kunkulung otte geder af Empowerment for Life-programmet, og nu har de tolv, på trods af, at en ged og dens tre unger døde efter læmning.

Empowerment for Life-programmet har undervist landmændene i dyreopdræt, for eksempel, at gederne skal holdes i et rent, velventileret aflukke, de skal fodres med sundt dyrefoder og dyrlæge rådgivning om dyreopdræt skal overholdes.

De gjorde brug af samfundets husdyrarbejdere til at give førstehåndspleje til dyrene.

Gruppen startede med seks hun-geder og to gedebukke. Nu har de fem hun-geder og syv gedebukke.

Borgerjournalister og Network of Community Development Monitors (NCDM) engagerer Kumbungu distriktssamling om færdiggørelsen af Jakpahi CHPS-forbindelse

Borgerjournalister i Kumbungu-distriktet samarbejdede med NCDM i Jakpahi for at kræve færdiggørelse af CHPS-forbindelsen i Jakpahi. Byggeriet af sundhedsanlægget blev påbegyndt i 2019 og er siden ikke færdigbygget.

Borgerjournalisterne (CJ) tog det op, efter at distriktsforsamlingen under et distriktsstyrekomitémøde indikerede, at CHPS-forbindelsen er færdig og venter på at blive malet og derefter afleveret. CJ informerede dem dog om, at bygningen kun var overdækket og ikke var tæt på at være færdig.

De fulgte op med et engagement med NCDM, som også bekræftede, at sundhedsfaciliteten ikke er helt færdig. Derfor besluttede forsamlingen at udføre due diligence og få CHPS-forbindelsen færdigbygget i det efterfølgende år 2022 og overdraget korrekt til samfundet.

De tilføjede, at afslutningen af projektet ville forbedre adgangen til sundhedspleje i samfundet og dets omgivelser.

I Kumbungu distriktet er en alliance af ungdoms iværksættere dannet

Denne alliance skal gøre det muligt at dele idéer og forbinde sig med andre iværksættere. Formålet er at lære og dele viden om den bedste måde at drive forretning. Alliancen består af unge personer, der har deltaget i entreprenørskabs-bootcamp-træning faciliteret af Empowerment for Life-programmet.

Alliancens medlemmer vil nedsætte et ledelsesteam bestående af fire personer, der vil skitsere nogle aktiviteter, som de vil gå i gang med i år.

deres aktiviteter. De skitserer også nogle aktiviteter, som de vil gå i gang med i år 2022.

Øget bevidsthed om mobilisering af indtægter

Network of Area Council Revenue Monitors (NACREM) i Kumbungu-distriktet engagerer distriktsforsamlingen for at udvide dets skattenet til at omfatte bønder der dyrker peber, gravko-operatører der graver grus og chauffører der kører med gruset.

Dette engagement var et resultat af rådhusmøderne om indtægtsmobilisering og udnyttelse i bydelen. Empowerment for Life-programmet delte deres indtægtsresultater med distriktsforsamlingen under rådhusmøderne og drøftede, hvordan man kan skabe flere indtægter til distriktet og stå til ansvar over for borgerne.

Indtægtsovervågerne lovede deres støtte til distriktsforsamlingen i at sensibilisere borgerne og fordelene ved at betale skat, men de opfordrede distriktsforsamlingen til at komme med oplysninger vedrørende genererede indtægter, så borgernes stigende bevidsthed og interesse i at betale skat ikke svinder ind.

Skolefolk arbejder sammen for at forbedre pigebørns indskrivning og fastholdelse i skoler

Skoleledelsen på Gizaa-Gundaa E/A Primary School samarbejder med (Parent-Teacher Association, PTA, forældrebestyrelse) for at forbedre indskrivningen af skolepiger og deres fastholdelse i skolen. Covid-pausen i skolerne påvirkede pigernes fastholdelse negativt, idet da skolerne genoptog efter covid-pausen, var de fleste af pigerne tilbageholdende med at komme tilbage til skolen.

De samarbejder med PTA for at tilskynde til indskrivning af piger i det nye akademiske år i 2022 samt udvikle innovative måder at fastholde dem i skolen. De indikerede, at de ville kopiere Empowerment for Life-brugen af rollemodeller, dramaklubber og andre legegrupper i skolerne for at opmuntre pigerne til at blive i skolen frem til ungdomsskolerne og videre til højere uddannelser.

Unge etablerer og leder deres egen virksomhed

Ti unge har startet deres egen virksomhed og leder dem efter at have gennemgået entreprenørskabs-bootcamp-træningen, faciliteret af Empowerment for Life-programmet. Uddannelsen udstyrede de unge med at bruge deres midler til at identificere virksomheder, de komfortabelt kan køre for at forblive i arbejde, tjene en indkomst og opretholde deres levebrød.

De virksomheder, der er startet af disse unge, spænder fra motor-operatører, taletidsforhandlere, sælgere af mobilpenge, sælgere af sojakebab og fødevaresælgere.

Ydermere er 5 unge gået i lære for at uddanne sig til mestre på egen hånd, så de også kan formidle sådan viden til andre. Læretiden er indenfor skrædderi, vævning og tømrerarbejde.

Ungegruppen i Gbullung organiserer et forum om virkningerne af tidligt ægteskab

Et forum bestående af traditionelle ledere, ældreråd og forældre fra Gbullung-samfundet og omegn blev afholdt på initiativ af ungdomsforeningen i Gbullung og YOPP (Youth Opportunity in Partnership Project). Emnet var problemerne med de alt for tidlige ægteskaber der ofte bliver indgået, og hvordan disse kan forhindres. Takket være et Empowerment for Life kursus, har ungdomsforeningen tilegnet sig vigtige teknikker til samfundsdialog, fortaler- og lobbyvirksomhed. Derudover blev de netværksuddannelser, de har gennemgået, brugt i deres samarbejde med YOPP.

De indbudte samfundsinteressenter lovede at støtte initiativet og derved gradvist forhindre tidlige ægteskaber i lokalsamfundet.

Elever i supplerende klasser forbedrer deres indlæringsevner

De supplerende klasser arrangeret af Empowerment for Life-programmet i Gbullung-områderådet har forbedret elevernes indlæringsevner. Eleverne er i stand til at læse og identificere alfabeterne med lethed, de er også i stand til at skrive og derved forbedre deres selvtillid.

Derudover ønsker nogle forældre, at deres børn tilmelder sig de supplerende klasser, så de vil vise lignende forbedringer. Lærerne er også spændte på resultatet af undervisningen for eleverne. De bemærkede, at børnene ikke kunne have deltaget i den online læringsplatform på grund af fraværet af computere og internet til at støtte effektiv læring, men klasserne var et godt initiativ til at hjælpe eleverne med at indhente lektioner, de er gået glip af på grund af Covid19.

Ungdom i Gbullung tager kontakt til distriktets uddannelseskontor for at informere nye skolefolk

Gbullung ungdomsforening tog kontakt med distriktets uddannelseskontor for at gennemføre en orientering for en ny skoleledelse (SMC) og og nye i forældrebestyrelsen (PTA) på Gbullung DA Primary School.

Rollen som Empowerment for life spiller er at sørge for, at ungdomsgruppen er opmærksom på de roller og ansvar et skoleledelsesudvalg og et forældrelærerforeninger bør have i skoleudvikling.

Ungdomsgruppen indså behovet for, at det nye skoleledelse og forældrebestyrelse er ordentligt orienteret om deres roller og ansvar, så de kan fungere som et seriøst styrende organ i skolen.

Skolelederen vedligeholder selv elevernes møbler

Skolen i Nwogu-samfundet har 20 elever og en del stole og borde. Desværre gav det intet resultat at skrive adskillige gange til Ghana Education Service for at bede om nye møbler til skolen, derfor måtte lederen selv reparere møblerne, og har indtil videre vedligeholdt 10 møbler.

Skolelederen har på denne måde vist, at han og hans skole bruger de ressourcer, der er til rådighed for ham og skolen, for at eleverne kan føle sig godt tilpas, når de bruger deres stole, og det vil betyde, at de kan læse og studere på den bedste måde.

bottom of page