top of page

Forandringshistorier

Vi bringer her et udvalg af de seneste historier med resultater fra E4L programmet. Forandringshistorierne er en del af programmets dokumentations-, monitorerings- og PR-arbejde. 

 

Kig i arkivet og find ældre historier (2021), (2020), (2019), (2018), (efteråret 2017)(foråret 2017) og (efteråret 2016)

Fra programmet i 2022

4-2022.jpg

Fra forsømmelse til forbedring i Nabogu

Engang var området omkring Nabogu temmelig forsømt. De offentlige toiletter var forfaldne, og der var alt for meget ukrudt og endda rotter og andre skadedyr. Men en gruppe af engagerede medlemmer af lokalsamfundet, var fast besluttet på at ændre dette. Ved hjælp fra nogle støttende medlemmer af lokalsamfundet ydede gruppen selv et bidrag og gik i gang med at bygge et nyt offentligt toilet til området. Men deres indsats stoppede ikke der. Nabogo-samfundets formand og medlem af forsamlingen skaffede produkter til at dræbe de rotter og andre skadedyr, der skabte problemer i området. Og de sprøjtede ukrudt omkring området for at holde det rent og pænt.

Gruppen fortsatte med at monitorere projektet, og foretog opfølgninger for at sikre, at de kunne mobilisere andre medlemmer af lokalsamfundet til at løse eventuelle udfordringer, der opstod i forbindelse med det nybyggede kompleks. Deres hårde arbejde bar frugt, idet området blev forvandlet fra et forsømt til et velholdt sted, hvor alle i lokalsamfundet kunne føle sig trygge og godt tilpas. Medlemmerne af lokalsamfundet er stolte over deres præstation og over den indflydelse, de har haft på deres lokalsamfund.

5-2022.jpg

Bushfire komiteen er samlet til møde i Tibali

Afbrænding af buske og træer i Tibali

Tidligere var Tibali-samfundet ikke klar over farerne ved afbrændingen af buske og træer (bushfires). Men sidste år kom et hold eksperter og gennemførte en oplysningskampagne om farerne ved bushfires og om vigtigheden af at gøre noget for at forhindre dem. Beboerne var ret chokerede over at høre om de ødelæggende virkninger disse brande har på deres jord, afgrøder og levebrød.

Da de var fast besluttet på at ændre dette, samledes beboerne og dannede en bushfirekomité. Med støtte fra Empowerment for Life (E4L) teamet udviklede de en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af bushfires. Og i år er de gået i gang med at gennemføre planen og har også gjort andre landmænd opmærksomme på farerne ved disse brande. Det skridt, som bushfire-komiteen i Tibali har taget, passer ind i nogle af de strategier for tilpasning til, og afbødning af, klimaændringer, som vil gøre det muligt for lokalsamfundene at forbedre deres levebrød. Samfundet er nu bedre forberedt på at håndtere bushfires og beskytte deres jord og levebrød. Medlemmerne af lokalsamfundet var stolte af deres proaktive handlinger og den virkning, de har på deres omgivelser og miljø.

1
2

Fra forsømmelse til handling: Nwodua - vejen til succes 

Engang var vejen, der forbandt Gupanarigu, Kochim og Nwogu, i en ret dårlig tilstand, og det var en vanskelig opgave for folk at navigere på den. Men Nwodua CBO Networks, en samfundsbaseret organisation der fungerer i Gupanarigu i Kumbunhgu distriktet, var fast besluttet på at gøre noget for at forbedre vejen. I tredje kvartal af 2016 begyndte de at gennemføre deres handlingsplan, som bl.a. omfattede en indsats for at få omlagt og grusbelagt vejen, der forbinder samfundene. En omfattende mobilisering af lokalbefolkningen, møder med meningsdannere og høvdinge i nabo samfundene for at få støtte - og brug af radio diskussioner gennem E4L Community journalism og inddragelse af interessenter på distriktsniveau, såsom Kumbungu District Assembly Planning Unit, Works Department og parlamentsmedlemmet for valgkredsen - var del af arbejdet. 

Nu har Kumbungu-distriktforsamlingen endelig genoptaget udviklingsplanen og har efterfølgende givet opgaven til en entreprenør. Entreprenøren har siden færdiggjort og overdraget vejen til brug. Dette har bidraget til at forbedre vejnettet i området og har forbedret de socioøkonomiske aktiviteter i området. Personalets interaktioner med de begunstigede samfund viste, at der er sket en stigning i CBO'ernes mobiliseringsevner til selvhjælpsaktiviteter og også inddragelse af forskellige interessenter i fortalervirksomhed processen. Denne proces var mulig takket være de mange kurser, mentorordninger og coaching, som CBO'erne har modtaget fra Empowerment for Life-programmet (E4L). Et medlem af CBO'en, Joseph Mahamah Yakubu, sagde, at fortalervirksomhed tager tid, men at udholdenhed i forbindelse med inddragelse af interessenter gør det muligt at nå målene. E4L-programmets personale bør fortsat monitorere CBO'erne for at sikre, at deres handlingsplaner gennemføres for at imødekomme deres behov i lokalsamfundet.

6-2022.jpg
3

Fra overbelastning til nye muligheder: Nwogu Zion Primary School's udvidelse

Skolen i Nwogu, Zion Primary School, var i krise. Der kom flere og flere elever, men skolen manglede den nødvendige infrastruktur til at huse dem. Ledelsen af forældre-lærergruppen (PTA)  var fast besluttet på at sikre, at der blev leveret grundskoleundervisning af høj kvalitet, gik derfor ind for tanken om opførelse af yderligere klasseværelser. Først begyndte de at bygge to midlertidige pavilloner til skolen, derefter blev WULUGU Project Ghana gennem parlamentsmedlemmet for Kumbungu valgkredsen involveret.

Personalet fra WULUGU-projektet i Ghana besøgte skolens lokaler, vurderede situationen, og efter at have analyseret situationen godkendte de opførelsen af 6 klasselokaler, et kontor og en butik.

Projektet er siden blevet afsluttet og overdraget til lokalsamfundet gennem Kumbungu District Assembly og Ghana Education Service. E4L-medarbejderne der interagerer med ledelsen af PTA afslørede, at de fortsat vil arbejde for at skaffe møbler og også for at sørge for udvidelse af vandforsyningen fra lokalsamfundet til skolens område for at gøre stedet bedre for undervisning og læring. PTA-ledelsen har fået større kapacitet til at varetage sin rolle, og de kan nu selv tage problemerne i lokalsamfundet op og finde løsninger på dem ved at inddrage de ansvarlige og andre relevante partnere i distriktet. Takket være PTA-medlemmernes indsats og hårde arbejde er Nwogu Zion Primary School nu bedre rustet til at give alle eleverne en kvalitetsuddannelse.

4

Fra omsorgssvigt til pleje: Libga-fællesskabets renæssance inden for dyreopdræt
Tidligere var kvinderne i Libga-fællesskabet ikke klar over vigtigheden af at holde dyrestaldene rene. De mugede sjældent ud, og de brugte ikke gødningen på deres jord. Men med støtte fra programmet Empowerment for Life (E4L) lærte kvinderne at passe bedre på deres dyr. Kvinderne begyndte at rengøre deres stalde hver anden dag, og de brugte gødningen til deres jord. De medbragte foder til dyrene, som de selv skaffede, og de tjekkede regelmæssigt dyrene for at sikre, at de var sunde og raske.

 

Disse ændringer gjorde en stor forskel for dyrenes sundhed og velvære. E4L-programmet hjalp også kvinderne til at ændre deres tankegang om dyreopdræt. De så det ikke længere som et sekundært anliggende, men som et vigtigt aspekt af deres levebrød. De forstår nu, at de, ved at tage sig ordentligt af deres dyr, ikke blot kan forbedre deres eget liv, men også bidrage til den generelle udvikling af samfundet.

9-2022.jpg
5

Fra forsømmelse til støtte: ændring af kønsrollerne i Libga
Tidligere deltog mænd i Libga ikke aktivt i pasningen af familiens dyr, idet den opgave blev udelukkende klaret af landsbyens kvinder. Men med støtte fra programmet Empowerment for Life (E4L) begyndte mændene i lokalsamfundet at indtage en mere aktiv rolle og støtte deres koner i pasningen af dyrene.

 

For eksempel sker det, at mændene ringer til dyrlægen, når der er behov for det, og sørger for at samle dyrefoder, når de deltager i sociale sammenkomster. De videregiver foderet til deres koner, så de kan tage sig af dyrene. Dette er en stor ændring i forhold til tidligere, hvor mændene ikke tog nogen aktiv rolle i dyreplejen. Kvinderne er glade for at se deres mænd påtage sig ansvar og støtte dem i deres arbejde. Det var noget, der ikke blev gjort i lokalsamfundet før, men med hjælp fra E4L-programmet lærte mændene at det er vigtigt at støtte deres koner i den rolle, de spiller i at sørge for familiens levebrød. Denne ændring i kønsrollerne har forbedret den generelle velfærd for samfundets dyr og familiernes levebrød i Libga.

Fra afhængighed til selvstændighed - kønsrolle ændring i Libga

Engang var mændene i lokalsamfundet de eneste forsørgere for deres familier i Libga. Kvinderne havde ikke mulighed for at bidrage økonomisk og var afhængige af deres mænd. Men med støtte fra programmet Empowerment for Life (E4L) begyndte kvinderne at indtage en mere aktiv rolle i forsørgelsen af deres familier.

 

Mr. Sochi, der er medlem af foreningen af landmænd, der benytter kunstvandingsanlæg, sagde, at når kvinder får mere indflydelse, bliver livet som gift mand lettere. Han var glad for at se, at hans kone er i stand til at støtte ham finansielt, når der er brug for penge til at sende deres børn i skole. Uden hendes støtte måtte deres børn blive hjemme i meget lang tid. Takket være E4L-programmet er kvinder i Libga nu i stand til at støtte deres mænd økonomisk. Denne ændring i kønsrollerne har forbedret den generelle velfærd for familierne i Libga og har haft en positiv indvirkning på samfundet som helhed.

6

Kvinderne i Moglaa kæmper for uddannelse af piger
I Moglaa var pigers uddannelse ikke en prioritet. Men efter at der blev gennemført en oplysningskampagne i lokalsamfundet om vigtigheden af supplerende undervisning, gik kvinderne sammen om at gøre noget ved det. De drøftede de udfordringer, de tidligere havde haft med at sikre, at pigerne deltog i undervisningen. Kvinderne besluttede at tage en proaktiv tilgang ved at sikre, at pigerne kom i skole. De blev også enige om at sørge for, at pigerne kom tidligt i seng, så de kunne vågne tidligt og deltage i undervisningen. Dette engagement i pigernes uddannelse er en stor ændring i forhold til tidligere, hvor pigers uddannelse ikke blev betragtet som vigtig. Nu er kvinderne i Moglaa fast besluttet på at sikre, at deres piger får de samme muligheder for uddannelse som drengene. Med deres engagement og indsats vil pigerne i Moglaa få en meget lysere fremtid.

Succesfulde initiativer takket være Boot Camp-træning i 2020

Fire deltagere fra sidste års bootcamp-træning har, som de sagde de ville, startet deres egen virksomhed efter at have gennemført E4L-modulet, uden økonomisk støtte eller anden hjælp fra deres forældre. Rahama Nassam er begyndt at sælge bønner, Abdul Rahaman Sumani har startet et hønsehold, Abukari Sumani er begyndt som murer og Yussif har en barber salon og sælger også rent drikkevand.

Resten af deltagerne er også fast besluttede på at starte egen virksomhed i den allernærmeste fremtid.

Rahama Nassam sælger bønner som del af iværksætter planen

7
8

Ny klasseværelsesblok på 6 enheder i Zugyilikpani 

En klasseværelsesblok med seks enheder i Zugyilikpani blev færdigbygget af bygherren, men den stod ubrugt og aflåst i lang tid. Det var et stort problem for eleverne og personalet på skolen, for de havde et stort behov for mere plads. Det nationale bygge- og udviklingsovervågningshold (NCDM) blev opmærksom på problemet i forbindelse med overvågningen af projektet, og det blev også taget op på et møde på rådhuset. NCDM-holdet tog affære og fulgte op med Ghana Education Service (GES) for at finde en løsning på problemet.

Takket være NCDM's vedholdenhed og fortalervirksomhed gik GES-direktoratet endelig med til at åbne klasseværelserne til brug. Det var en stor lettelse for alle på skolen da det gav mulighed for rummeligere og bedre undervisnings- og læringsmiljøer. NCDM-holdets indsats var en sand succes, fordi de var i stand til at skabe en positiv forandring for eleverne og personalet på Zugyilikpani skole.

9

Landbrugsforening forbedrer deres emballage i Langa

Kvinderne fra Kpangmana-gruppen i Langa blev oplært i fremstilling af flydende sæbe, mærkning og prisfastsættelse af deres produkt af projektteamet i tredje kvartal sidste år. 

 

Medlemmerne var så glade for det, at de i første kvartal 2022 besluttede at de, udover at drive landbrug og have en midlertidig butik, også kunne kaste sig over andre indtægtskilder som f.eks. fremstilling af flydende sæbe til både husholdningsbrug og til salg. Disse initiativer vil give dem en ekstra indtægt ud over det, de får fra landbruget, og det vil også støtte dem i hjemmet under den daglige rengøring. Gruppen har også brugt den samme færdighed til at forbedre deres sheasmør emballage og omkostningsberegning, hvilket har gjort deres produkt mere populært blandt forbrugerne i og omkring deres lokalsamfund. De har også fået mulighed for at deltage i den næste handelsmesse, der bliver afholdt i Tamale. Sagen er den, at de medlemmer der forbereder sig grundigt kan få flere kunder efter at have deltaget i messen.

10
11

Landmænd deler deres viden om økologisk gødning 

Priserne på kunstgødning er steget så meget, at landmændene ikke har råd til at købe det. GAWU og Kpangmana kvindeforening fra Bihinaayili er begyndt at bruge deres viden om fremstilling af økologisk gødning på deres jord. Gruppen blev uddannet i økologisk gødningsfremstilling af projektgruppen i tredje kvartal sidste år. De har nu anvendt økologisk gødning på deres jorde, og for de fleste der brugte metoden sidste år, har det givet dem en god høst. De er ved at forberede sig på at bruge det igen i år og venter på et godt udbytte. Til højre kan du se, hvad foreningen har været i stand til at forberede, og de er klar til at sprede det på deres jorde, inden jorden vendes.

12
13

Forældreforeninger og skoleledelse er begyndt at holde deres egne møder
Empowerment for Life-programmet fortsætter med at arbejde med forældreforeninger og skolebestyrelser for at sikre bæredygtighed på det tematiske uddannelsesområde. Gennem programmet har de vigtigste interessenter (forældre, medlemmer af lokalsamfundet, lærere, meningsdannere osv.) slået eksisterende forældreforeninger og skoleforvaltningskomitéer i Savelugu Kommune sammen for at danne ét netværk med det formål at udveksle ideer samt skabe platforme til at forbedre fortalervirksomhed og sociale aktioner.

Netværket er, efter sammenlægningen i første kvartal i år, blevet stærkere og mere effektivt, og de to netværk har siden arbejdet sammen for at sikre, at problemer som teenagegraviditet, fravær blandt piger osv. gradvist løses af netværks medlemmerne med støtte fra Empowerment for Life-programmet. Efter sammenlægningen til ét stort socialt netværk, er nogle af de observerbare resultater udvikling af en handlingsplan, gennemførelse af handlingsplaner, øget deltagelse og engagement fra medlemmernes side i netværket.

Som led i gennemførelsen af deres handlingsplan har netværksmedlemmerne på egen hånd og med ringe eller ingen finansiel støtte fra programmet gennemført følgende:
- De har slået deres bankkonto sammen med det eksisterende netværk til en fælles konto.
- De er begyndt at holde møder på egen hånd for at planlægge aktiviteter.
- Der blev afholdt et radioprogram for at drøfte spørgsmål, der påvirker elevernes læringsresultater i skolerne, f.eks. spørgsmål såsom forældrenes støtte til eleverne i den lange ferie og sensibilisering af spørgsmål såsom kønsroller, børnearbejde og korporlig afstraffelse i både skoler og i hjemmet.

Til højre ses et DSC-møde, der blev afholdt på E4L's kontor.

Kommunalforsamlingen har dannet en gruppe der skal forbedre skatteopkrævnings muligheder i Savelugu

Et af de største problemer i Savelugu er indtægtsgenerering. Lige fra kommunalforsamlingen til skatteopkræverne og skatteyderne, er der ingen klar dokumentation for, hvordan indtægterne genereres, for slet ikke at tale om hvordan de anvendes.

Dette problem har forårsaget, at samfundets beboere har mistet interessen for at betale deres skat, fordi pengene bliver brugt uden at der bliver gjort ordentligt rede for dem. Denne ukorrekte dokumentation i forsamlingen har medført en masse lækager. Hvem skal have skylden? Er det forsamlingen, skatteopkræverne, høvdinge, ældrerådet, politikere?  Der synes ikke at være nogen løsning på dette problem. Forsamlingsmedlemmerne har gjort deres bedste for at sikre, at der er gennemskuelighed og ansvarlighed i denne proces, men uden held.

Efter et møde der blev afholdt på E4L's kommunekontor i Savelugu, er deltagerne i forsamlingen villige til at hjælpe kommunalforsamlingen med at finde lækagerne til gavn for kommunen. De vil købe vand og snacks til sig selv under opsporingsprocessen, og de beder forsamlingen om i det mindste at give dem de 10 %, som de har ret til. Det var et løfte fra forsamlingen, men de har ikke overholdt det. De beder om, at forsamlingen giver dem dette, og de vil også gøre deres del af arbejdet for at sikre, at det gøres på det rigtige tidspunkt for at bidrage til udviklingsprocesserne i kommunen.

14

Et nyt koncept: "Learners Board"

Pong Tamale Eksperimenterende Folkeskole (Pong Tamale Experimental Primary School), var som mange andre almindelige skoler indtil man indførte "Learners Board" konceptet. Det er et koncept der er baseret på det princip, at personer, der er berørt af en beslutning, og har kendskab og viden der vedrører beslutningen, og er ansvarlige for at gennemføre beslutningen, også bør inddrages i beslutningstagningen.

I første omgang var eleverne tøvende over for det nye ansvar. De var vant til den traditionelle "top-down" tilgang til beslutningstagning og var usikre på, hvordan de skulle deltage i processen. Men efterhånden som skolemyndighederne fik introduceret konceptet, fik eleverne mere tillid til at diskutere spørgsmål med skolemyndighederne.

"Eleverne i Pong Tamale Experimental Primary School viger nu ikke tilbage for at gå hen til skolelederne for at drøfte deres problemer og bidrage til at opretholde disciplinen på skolen - og de kan også foreslå løsninger til skolens ledelse på de problemer, der måtte opstå", sagde den assisterende skoleleder. Han tilføjede, at eleverne har været i stand til at udarbejde handlingsplaner, og E4L-teamets overvågning viser, at de også følger de aktiviteter, de besluttede at ville gennemføre.

 

Indførelsen af "Learners Board" konceptet har haft en betydelig indvirkning på skolen. Eleverne er nu meget mere sikre på deres evner til at deltage i beslutningsprocessen, og de påtager sig mere ansvar for deres egen læring og skolens generelle trivsel. Den assisterende skoleleder konkluderede, at der stadig er noget der kan gøre eleverne usikre, men de er alligevel generelt blevet meget mere selvsikre.

Pong Tamale Experimental Primary School er et meget fint eksempel på hvordan man kan skabe positive forandringer inden for uddannelse ved at give eleverne en stemme. Resultatet er, at skolen har været i stand til at skabe et mere inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.

15
16

Elevens stemme

Beslutninger der blev truffet på forældrebestyrelsesmøderne (PTA møder) berørte naturligvis eleverne på skolen - derfor fik forældrene og lærerne den idé, at eleverne skulle deltage i møderne.

På et af disse møder drøftede forældrene vigtigheden af at inddrage deres børn, ikke kun i forældrebestyrelsesmøderne, men også i beslutningstagningen derhjemme.

De mente, at de på den måde kunne skabe et miljø, hvor børnene kunne føle sig tættere på deres forældre og havde lettere ved at søge vejledning og rådgivning uden at have hemmeligheder overfor de voksne.

PTA-medlemmerne understregede også vigtigheden af at give børnene mulighed for at vælge deres egne erhvervsmuligheder og fremtidige karrierer. De ville gerne vejlede og støtte dem i at forfølge deres drømme.

Mødet var en succes, og nu er elevrådet en integreret del af alle forældrebestyrelsesmøder. Forældrene og lærerne er stolte over at have skabt et miljø, hvor børnene føler sig hørt og værdsat. Og børnene føler sig til gengæld mere knyttede til deres forældre og til skolefællesskabet.

17

Den økologiske løsning i Gaa Gbuni

Empowerment for life har undervist Gaa Gbuni landmandsforening i fremstillingen af økologisk gødning. Gruppen, der var begejstret for mulighederne, gik straks i gang med at forberede gødningen på egen hånd. Men de stoppede ikke der. De fortsatte med at vise andre landmænd i de omkringliggende samfund hvordan man kan forbedre gødningen.

Da prisen på kunstgødning begyndte at stige og blev sværere at finde lokalt, indså landmændene, at økologisk gødning var en både fin og nødvendig løsning på problemet. Mange landmænd begyndte at bruge kompost på deres jorde som erstatning for den kemiske gødning, og resultaterne var forbløffende. Afgrøderne blev stærkere og sundere, og landmændenes udbytte steg.

Rygtet om Gaa Gbuni landmandsforenings succes spredte sig hurtigt, og snart søgte landmænd fra hele regionen deres viden og vejledning. Foreningen er nu blevet en vigtig ressource for bæredygtigt landbrug i lokalsamfundet. Og landmændene er stolte over at være førende inden for økologisk landbrug og at de er med til at bevare jorden for fremtidige generationer.

En kursists syn på sin forretning har ændret sig

Bawa Abdul-Gafaru bor i Sang, hovedstaden i Mion-distriktet. Han er en af ​​dem, der deltog i bootcamp-træningen for personer, der har lyst til at nedsætte sig som selvstændig eller blive dygtigere som selvstændige erhvervsdrivende. Kurset blev faciliteret af E4L’s Mion District Team. Før Gafaru deltog i træningen, var han engageret i mobiltelefonreparationer i selve byen Sang. På et tidspunkt stoppede han næsten sin forretning og overvejede at give sig i kast med noget helt andet, fordi antallet af kunder faldt, og hans indkomster faldt. Han undrede sig over hvorfor. Men efter den viden og vejledning, han fik under uddannelsen, vendte han hjem med en anden mentalitet over for sin virksomhed. Hans kundeforhold blev forbedret, og han kender nu mere til sine kunders behov; hvor de er, og hvordan man når dem. Gafaru har fået flere kunder end før, hvilket har givet en forbedret indkomst. Takket være E4L boot camp-træningen er Gafaru en succesfuld ung iværksætter styret af det faktum, at en stor svaghed ved små iværksættere har været utilstrækkelig bogføring. Så nu holder han styr på sine papirer. Gafaru er også opmærksom på, at jo klogere du er på penge, jo mere succesfuld vil du være som iværksætter. Han sagde, at han har planer om at udvide sin forretning til også at omfatte salg af mobiltelefoner.

Rashida har udvidet sin virksomhed efter Boot Camp-uddannelsen

Rashida Abukari er hjemmehørende i Sang og en gift ung dame. Inden hun deltog i bootcamp-træningen, var hun allerede i gang med salg af sodavand. Men efter den viden, hun fik inden for virksomhedsledelse og iværksætteri, har hun nu været i stand til at udvide sin forretning og har også tilføjet salg af æbler som et yderligere forretningsprojekt.

 

Hun udtaler, at hendes fokus fortsat er på salg af læskedrikkene, fordi æbler er en let fordærvelig frugt, og leverancerne ikke er så regelmæssige, som hun havde håbet på. Rashida arbejder inden for sine egne midler og er opmærksom på ikke at risikere mere ved usikre forretninger end hun kan klare, vel at mærke uden at skulle ud og låne penge til sin virksomhed. Hun har styr på, hvad hun tjener og kan gradvist vækste sin virksomhed.

 

Rashida er glad for at have holdt sin virksomhed i live indtil nu og roser E4L-programmet for de forretningsfærdigheder, hun har opnået gennem bootcamp-træningen.

18

Lokale skolefolk lobbyede en tidligere MP for skolebyggeri

Netværket for skoleledelser (SMC) og netværket for forældrebestyrelser (PTA)  i Kpligine har konstrueret en skolebygning med 3 klasseværelser i landsbyen gennem en kampagne i lokalsamfundet. Det lykkedes efter en vedholdende påvirkning af et tidligere parlamentsmedlem om at opfylde det løfte, han gav under et tidligere parlamentsvalg i Ghana. Selvom parlamentsmedlemmet ikke længere sidder i parlamentet, har indbyggernes mundtlige og skriftlige påmindelser fået ham til at donere 100 sække cement og sand til det projekt, som landsbyen har påbegyndt. Efter MP's indsats støbte lokalbefolkningen omkring 4.000 cementsten til byggeriet. Indbyggerne har også selv samlet ind og har bidraget med GH¢ 10,00 pr. voksen for at lægge oveni, hvad MP’en har ydet. Indbyggerne har derudover sørget for arbejdskraft, vand og mad til arbejdet. Projektet har nu nået til at lægge tag, og det er forudset at projektet nåede at blive færdig udgangen af ​​2022.

Bolig for sygeplejersker under opførelse

I et forsøg på at løse problemet med utilstrækkelig indkvartering i Kpabia for sygeplejersker, der arbejder på den lokale klinik, mobiliserede forskellige grupper, der kender hinanden fra E4L-programmet, landsbyen til at indrette boliger til noget af sundhedspersonalet. Med hjælp fra områdets byrådsmedlem er der igangsat et byggeri med tre værelser og meget snart vil sygeplejerskerne have et sted at sove og således vil have lettere ved at udføre deres arbejde, i stedet for at skulle rejse frem og tilbage til klinikken. Alle de tilstødende landsbyer i området har forpligtet sig til at arbejde sammen omkring dette og har givet bidrag af forskellig størrelsesorden til projektet. Gunsi bidrog alene med 1.000 Ghc på grund af landsbyens befolkning og størrelse.

 

Indsatsen fra lokalsamfundene er et resultat af de mange berøringsflader, de havde med E4L-programmet i distriktet. Træning i samfundsmobilisering har gjort dem i stand til at kræve af dem med magt og indflydelse (“duty bearers”) at de skal støtte op om udviklingsprojekter til gavn for deres lokalsamfund og styrke sammenholdet ved kollektive aktioner til fælles bedste.

Ungdomsgrupper reparerer fællesveje

Ungdomsgrupper i Tijo og Sakoya, som også er medlemmer af det lokale ungdomscenter, har mobiliseret deres medlemmer til at reparere deres beskadigede vej. Dele af vejen, der forbinder landsbyerne, blev revet bort efter kraftige regnskyl og gjorde vejen ufarbar.

 

På grund af vejens beskaffenhed kunne de næsten ikke komme til markedet i Jimle. Det påvirker også deres landbrug og andre økonomiske aktiviteter. For at ordne vejen holdt de unge fra begge lokalsamfund adskillige møder for at diskutere, hvad de kunne gøre inden for deres lokale midler og kapacitet.

 

Efter møderne kunne de unge mobilisere nogle lokale ressourcer såsom sten, sand, grus og 3-hjulede motor-ladcykler samt brændstof og mad til arbejdet på vejen. Mens de således reparerer vejen nødtørftigt, ser de stadig frem til, at myndighederne arbejder på vejen for dem.

Sadia er droppet ud af skolen

Den unge Fulani-pige i Kpligine Primary School, hvis tidlige ægteskab blev forhindret efter indgreb fra skolens personale og og E4L’s Gender Advocacy Team, varmede mange hjerter, og mange bifaldt indsatsen. Det har været omtalt tidligere også på Ghana Venskabs medier. Dette var fordi, Sadia fik en ny chance for at fortsætte sin uddannelse og kom ind på Junior High School (JHS). Mens hun var i JHS, overvågede distriktsteamet Sadias deltagelse i skolen og opmuntrede hende til at studere hårdt og ikke tænke på ægteskab i en tidlig alder. Teamet aflagde ligeledes opfølgende besøg hos hendes forældre og bønfaldt dem om at droppe deres idé om at sende Sadia ud i ægteskab.

Men i januar i 2022 blev Sadia imidlertid gift og taget ud af skolen, før hun fik afsluttet sin JHS-uddannelse. Ifølge hendes forældre jagtede mange unge Fulani-mænd Sadia, og hvis hun ikke blev gift med forældrenes medvirken, ville en af ​​mændene have flygtet med hende (bortført) til et ukendt sted.

At lukke indtægtstabet i Saboba-distriktet

På en kølig oktoberdag mødtes hr. Jonathan Tibormo, formand for distriktets borgerovervågningskomité, og nogle af dets medlemmer med Saboba-distriktets koordinerende direktør for at diskutere et presserende spørgsmål. Saboba-distriktet, kendt for sine travle markeder såsom Saboba-markedet, Gbamgbanpun-markedet, Kpalba-markedet, Wapuli-markedet og Demong-markedet, havde stået over for en betydelig nedgang i markedsopkrævninger og derfor mangel på indtægter.

På trods af overfloden af handel og handel i distriktet havde opkrævningen været alarmerende lav. DCMC-medlemmerne forklarede den koordinerende direktør, at roden til problemet var det utilstrækkelige antal opkrævere. Med kun tre samlere til at dække alle distriktets markeder, var det umuligt at mobilisere de nødvendige indtægter til distriktets udvikling.

Den koordinerende direktør lyttede opmærksomt til udvalgets bekymringer og forsikrede dem om, at han ville handle øjeblikkeligt. Han lovede at få løst spørgsmålet inden generalforsamlingen for at sikre, at flere opkrævere blev engageret til at tage sig af indtægtslækagen på markederne.

DCMC-medlemmerne var lettede over at høre den koordinerende direktørs engagement i at løse problemet og takkede ham for hans tid. De vidste, at med de rette ressourcer på plads, ville Saboba District være i stand til at lukke indtægtstabet og fortsætte med at trives.

Da mødet sluttede, spredte DCMC-medlemmerne sig og følte håb for deres distrikts fremtid. De vidste, at med de rigtige handlinger ville Saboba District være i stand til at overvinde sin indtægtsmangel og fortsætte med at være et levende og velstående samfund.

Fra knaphed til overflod: En landmandsrejse 

Intilan Peter er landmand i den lille landsby Zamshegu. Som mange landmænd i området kæmpede han tidligere for at fodre sine dyr i den tørre sæson, hvor græsset var knapt. Hans dyr blev magre og døde i nogle tilfælde endda af sult.

Men alt det ændrede sig sidste år, da Intilan modtog uddannelse i foderforbedring ved hjælp af afgrøderester og konventionelle foderingredienser. Han lærte at samle afgrøderester fra sin gård, såsom jordnøddeskaller, majsblade og maniokskræller, og behandle og konservere dem for at fodre sine dyr i den magre sæson.

Med denne nye viden begyndte Intilan at arbejde på sin gård. I regntiden samlede han så meget afgrøderester, som han kunne, fra sin gård og behandlede det med ammoniak og salt for at bevare det og berige dets næringsstoffer. Han blandede også konventionelle foderingredienser i for at give sine dyr en afbalanceret kost. Resultaterne var forbløffende. I den tørre sæson blev Intilans dyr ikke længere set kæmpe for at finde føde. I stedet var de sunde og trivedes. Og det var ikke kun hans dyr, det gavnede. Intilans gård trivedes som følge af den forbedrede dyrepleje, og Intilans historie spredte sig hurtigt over hele landsbyen, og mange andre bønder begyndte at tage hans metoder i brug. Landsbyen, der engang var plaget af knaphed, havde nu rigeligt med mad til både mennesker og dyr. Intilans beslutsomhed og vilje til at lære har virkelig gjort en forskel i manges liv.

Fra nybegynder til professionel: Mr. Jabanyiti Emmanuls rejse i biavl

I marts 2022 fik Mr. Jabanyiti Emmanul mulighed for at deltage i en genopfriskningsuddannelse i biavl og ledelse. Med den nye viden og færdigheder, han tilegnede sig, blev hans tekniske kapacitet stærkt forbedret, og han vidste præcis, hvordan han effektivt kunne styre bier for at få det maksimale resultat. Fast besluttet på at sætte sine nye færdigheder på prøve, gik Mr. Jabanyiti Emmanul i gang med at bruge lokale materialer til at lave to bistader i Nayili-samfundet. Til hans store glæde blev de to bistader hurtigt kolonier, og han begyndte at overvåge bistaderne nøje. Da han dykkede dybere ned i biavlens verden, indså Mr. Jabanyiti Emmanul de mange fordele ved honning. Det var ikke kun et lægemiddel, men det hjalp også børns hjerneudvikling, og vigtigst af alt kunne han generere indtægter for at forbedre sit levebrød. Takket være genopfriskningstræningen har hr. Jabanyiti Emmanuls liv ændret sig til det bedre, og han er nu en succesfuld biavler i Nayili-samfundet.

Fra kamp til succes: Sulemanas transformation som grøntsagsbonde

Sulemanas formue ændrede sig til det bedre, da han fik en stigning i indtægterne fra salget af sine grøntsager. Med hjælp fra bondeforeningen Ninorp i Tanjamil-samfundet var Sulemana i stand til at erhverve mere jord at dyrke på, adgang til kunstvandingssystemer, der gjorde det muligt for ham at vande sine afgrøder selv i tørre områder, og bedre beskyttelse af sine afgrøder mod dyr.

 

Dette resulterede i, at Sulemana kunne tjene 1.975 Ghana cedis i 2022, noget der ville have været umuligt før. Sulemanas kamp for at få enderne til at hænge sammen i fortiden er nu et fjernt minde, takket være de forbedrede forhold.

bottom of page