top of page

Gibber det i dig for at være med til at gøre en forskel?

I Ghana Venskab kan du få indflydelse på menneskeliv i Ghana og komme helt tæt på de aktiviteter, der foregår lokalt. Det er lysten, der driver værket blandt vores frivillige, og brænder du for et bestemt område, er der god mulighed for, at du kan engagere dig og samtidig blive rig på oplevelser og nye venskaber.

Mange af vores frivillige arbejder i forskellige udvalg, og sammensætningen i hvert udvalg er helt unik, præget af de frivilliges egne interesser og måder at arbejde på.

I School for Life-udvalget finder du fx ildsjæle med stor indsigt i uddannelse og organisationsudvikling.

De har været med til at understøtte og facilitere udviklingen af skolesystemet i Ghana. Og som medlem af ungdomsudvalget har en forsker fra VIA netop været i Ghana og udvikle vores iværksætterkurser for unge i forbindelse med sit forskningsprojekt om entrepenørskab. 

Hvis du har en virkelig god ide, du gerne vil bidrage med på den ene eller den anden måde, og som udfylder et hul i Ghana Venskab opretter vi også ad hoc grupper. For eksempel har en lille gruppe brainstormere stået for at udvikle forslag til Ghana Venskabs navneændring. Andre frivillige har været omvisere på en fotoudstilling om unge i Ghana. 

At blive løst tilknyttet som ressourceperson er en oplagt mulighed, hvis du fx har IT-kundskaber, som du vil investere i udviklingsarbejdet, men ikke har tid at forpligte dig i et udvalg. Kun fantasien sætter faktisk grænser for, hvordan du kan være med til at udvikle – og blive inspireret af Ghana. 

At Ghana Venskab er en mindre organisation betyder, at du som frivillig kan komme til at spille en afgørende rolle i både Danmark og Ghana; lige fra udgivelse af vores magasin Håndslag til guide på udvekslingsbesøg i Ghana. Snyd ikke dig selv for en oplagt chance for at prøve dig selv af, udvikle dine kompetencer og få nogle helt unikke oplevelser for livet. 

Klimagruppen
Sundhedsgruppen

Bliv frivillig

Hvis du er blevet interesseret i at være frivillig i Ghana Venskab, så skriv i formularen nedenfor. Skriv gerne så specifikt som muligt om dig selv – så kan vi bedre hjælpe dig.  Du vil blive kontaktet af sekretariatet eller en af vores frivillige.

Oplysningsudvalget

I oplysningsudvalget kan du være med til at stå for en stor del af kommunikationen i Ghana Venskab lige fra at være aktiv på vores Facebookside til at skrive nyhedsbreve, vedligeholde hjemmesiden og udgive magasinet Håndslag. 

 

Udvalgets fornemmeste opgave er at formidle, hvad der sker i Ghana helt generelt og mere konkret i forhold til Ghana Venskabs projekter. Derfor deltager udvalget ved relevante arrangementer og står også selv for offentlige arrangementer som led i oplysningskampagner. 

 

Poul fortæller: ”Jeg gik ind i udvalget, fordi jeg ville gøre noget, som var frivilligt og sjovt, og som ikke kun betød noget for mig selv, men i høj grad også for andre. Jeg var overbevist om, at jeg kunne afprøve ting, som jeg ellers ikke ville kaste mig ud i – og komme lidt ud af min komfortzone.” 

 

Brænder du også for formidling? Er du bidt af at skrive, informere og rive tilhørerne med -  eller har du en helt anden kreativ side, som lige er det, vi mangler, når vi er ude at gøre Ghana Venskab kendt?

Skriv til Poul fra Oplysningsudvalget på poul@kattler.dk


”Det er skønt, når vi hører fra folk, der har gavn af vores arbejde. Folk der er glade for videoer, vi har lavet, for en nyhed, vi har præsenteret eller har kunnet bruge vores udlånskasse med hverdagsting fra Nordghana.” 

Poul Kattler

Frivilig i Oplysningsudvalget

Oplysningsudvalget

Venskabsudvalget

Kan du lide at koordinere, administrere og skabe det store overblik, er du måske kandidat til venskabsudvalget. Udvalget har til opgave at pleje og udvikle Ghana Venskabs relation til medlemmerne og at hverve nye medlemmer. 

 

Udover en brændende interesse for arbejdet i Ghana bidrager medlemmerne med viden og en stor frivillig indsats, og venskabsudvalget står derfor også for det årlige Ghanaseminar, hvor det er medlemmernes tur til at læne sig tilbage en weekend og blive inspireret af indslag, foredrag og underholdning – alt sammen med Ghana som omdrejningspunkt.

I venskabsudvalget er du ønsket og savnet, hvis du er god til at tænke strategisk og måske har nye og skæve vinkler på, hvordan medlemmerne kan komme til at strømme til. 

Skriv til Hanne fra Venskabsudvalget på hanne.frandsen@dadlnet.dk

Francois, som gennem en årrække har været engageret i forskellige NGO’er og har rejst mellem Danmark og Afrika, har stor sympati med Ghana Venskab og deres store engagement i Nordghana trods organisationens lille størrelse:

 

”Det er interessant og vigtigt at pleje medlemmerne og ikke mindst skaffe nye. Arbejdet gør en forskel, og vi er afhængige af al den støtte, medlemmerne kan give.” 

Venskabsudvalget

Fundraisingudvalget

Kunne du tænke dig at være med til at skaffe penge der kan gøre en forskel for almindelige folk i Ghana? Og være med til at arrangere kampagner, lave aktiviteter eller skrive ansøgninger? Så kunne fundraisingudvalget være noget for dig.

Vi satser stadigvæk på store traditionelle bilaterale organisationer som DANIDA og andre relevante fonde som ryggraden i vores fundraising. Derudover vil vi gerne udbygge vores lokalt forankrede netværk af almindelige danskere, som mener at deres lille bidrag til GV i form af f.eks. medlemskab, og andre bidrag, kan gøre en forskel for almindelige mennesker i Ghana. Endelig arbejder vi stærkt på at skabe relationer og partnerskaber til danske erhvervsvirksomheder, enten gennem sponsorater eller reelle partnerskaber.   

Så hvis du er god til at rejse penge – eller synes det er sjovt at opbygge relationer og netværk kunne det udvalg være noget for dig.

Skriv til Thomas fra udvalget på grotkjaer@gmail.com

"Jeg har boet i Ghana i 6 år, og har fået meget personligt ud af mit ophold der. Jeg vil gerne give noget tilbage til Ghana, og fastholde en relation til landet og venner og bekendte dernede.  Jeg gik ind i fundraisingudvalget, fordi man hurtigt kan være med til at have betydning for GV og dermed for vores udviklingsarbejde i Ghana. 

 

Thomas Grotkjær, frivillig 

Fundraisingudvalget

School for Life Udvalget

Brænder du for, at børn og unge i Ghana får en uddannelse? Så er School for Life et godt sted at starte. School for Life-udvalgets medlemmer er optaget af at skabe kvalitet i uddannelsen i School for Life-skolerne i Ghana.

En af måderne at nå det mål på er gennem udvekslingsbesøg mellem danske og ghanesiske undervisere. Derfor står vi i udvalget blandt andet for ansøgnings- og rekrutteringsprocessen, når henholdsvis fire danske og fire ghanesiske lærere krydser kontinenterne for at lære- og blive inspireret af hinanden. 

Vi er også med til at rejse midler til finansiering af en række facilitatorer (frivillige lærere), som underviser i School for Life. På den måde er det faktisk lykkedes at finde midler til projektet i både Danmark og Ghana. 

Udvalget har fejret School for Life’s 20 års jubilæum i både Danmark og Ghana, ligesom nogle af medlemmerne har været på udvalgsbesøg i Ghana. Udvalget har desuden afviklet en temaweekend i foråret. En anden måde at engagere på er ved at gøre som Line, der tog til Ghana for at skrive speciale om School for Life.  

Der er mange muligheder for at engagere sig med netop dine styrker, og hvis du brænder for at udvikling gennem skolegang, er du havnet det helt rigtige sted. 

Skriv til Pia fra School For Life Udvalget på sonnenborg@webspeed.dk 

"Adgang til kvalitetsuddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for langsigtet udvikling. Den indsats som School for Life lægger i Nordghana er både vigtig i det større perspektiv for Ghana og for det enkelte barn, som lærer at læse, skrive og regne på sit modersmål.

Det frivillige arbejde som facilitatorerne i hvert lokalsamfund udfører skal understøttes bedst muligt - det er jeg med til ved at være aktiv i Gv og i School for Life-udvalget." 

Line Agerlin Trolle, Frivillig

School For Life Udvalget

Ungdomsudvalget

Brænder du for, at gøre en forskel for unge i Ghana? Så er Ungdomsudvalget et godt sted at starte. 

Ungdomsudvalget arbejder på forskellig måde med at støtte de unge. Der tages udgangspunkt i de kompetencer og interesser medlemmerne i udvalget har, og der er derfor stor mulighed for at vælge spændende opgaver.

Udvalget støtter bl.a. op om de lokale ungdomscentre i Ghana. Støtten kan eksempelvis være i form af sparring i forhold til centrenes daglige drift eller værktøjer til idégenerering og nytænkning.

Udvalget har ligeledes været involveret i arbejdet omkring danske efterskoleelevers besøg i Ghana. Her har medlemmer eksempelvis arrangeret kreative workshop for danske og ghanesiske unge samt støttet op om planlægning af besøget og dermed bidraget til at opholdet blev en succes.

Entreprenørskabstræning har været et indsatsområde for udvalget. Der arbejdes med at udvikle en ny entreprenørskabsmodel, med det formål   at forbedre træningen af unge i entreprenørskab og dermed give dem et bedre grundlag for at starte egen virksomhed og samtidig tage et større ansvar selv for at opnå forbedrede livsvilkår.

Et andet indsatsområde er ”Youth speak up” projektet, hvor unge uddannes i at producere og sende radioprogrammer. Radio er et meget anvendt medie i Ghana og disse programmer giver unge en mulighed for at debattere vigtige emner og nå ud til mange andre unge.

Endelig arbejder udvalget med sparring omkring og opsætning af diverse hjemmesider.

​Der er altså mange muligheder for at engagere sig og bidrage med lige netop det der interesserer dig.

Skriv til Michael fra Ungdomsudvalget på michael.maerskmoeller@gmail.com

"Arbejdet som frivillig i ungdomsudvalget er meget inspirerende og har givet mig mulighed for at rejse til Ghana og arbejde med entreprenørskab. Det er fedt at være med til at skubbe til nogle ting, og se hvordan unge ghanesere kan hjælpes til at se ny muligheder"

Leila Kæmsgaard Pagh Schmidt, Frivillig

Ungdomsudvalget
bottom of page