top of page
Fundraisingudvalget_Girl Camp deltagere.jpg
Om Fundraisingudvalget

Fundraising tænkes tværgående i Ghana Venskab og løses på tværs af medlemmer, udvalg og af sekretariatet. Fundraisingudvalget bidrager med at opstille mål for og igangsætte aktiviteter indenfor fundraising. De indsamlede midler indgår i E4L programmet som Ghana Venskabs egenfinansiering.

Hvem er med i udvalget?

Fundraising-udvalget har 3 medlemmer: Mads, Christina og Thomas, der med kompetencer indenfor økonomi, internationale forhold og offentlig forvaltning er med til at sætte og følge op på Ghana Venskabs mål for fundraising og afsøge nye fundraising-muligheder.

Kampagner i det forgangne år

Fundraisingudvalget har i det forgangne år haft særligt fokus på at identificere og søge relevante fonde, samt igangsætte indsamlingskampagner.

 

GV udvalgte i 2021 emnet ”unge og iværksætteri” som det gennemgående fundraising-emne for foreningen og har i 2022 fortsat en kampagne for iværksætteri, bl.a. på hjemmesiden og Facebook. I efteråret 2023 planlægger udvalget lancering af erhvervssponsor-kampagne målrettet virksomheder. Det er allerede nu muligt at støtte GV som erhvervssponsor, så spred gerne det gode budskab: www.ghanavenskab.dk/erhvervssponsor

Opbakning fra private

Vores gode opbakning fra privatpersoner er fortsat rygraden i Ghana Venskab. I 2022 havde vi 346 medlemmer, 51 faste bidragsydere og i alt 114 har givet bidrag over 200 kr., hvilket er vigtigt for at sikre, at GV fortsat er omfattet af Ligningslovens §8a om skattefradrag for donation.

I Fundraisingudvalget er der brug for dig, der arbejder med ”djævlen i detaljen”-brillerne på, når vi

skriver fondsansøgninger og dig, der udtænker kreative kampagneidéer.

 

 

FUNDRAISINGUDVALGET

EGEN-FINANSIERING 
FRA GV ER EN  FORUDSÆT-NING FOR CISU-FINANSIERING AF PROGRAMMET

16160575909_e64d05de63_k.jpg
Screenshot 2023-06-06 at 22.18.05.png

Kampagne i Ghana Håndslag no. 1, 2022.

bottom of page