top of page
Ghana Seminar

Ghana Seminar

Hver efterår samles medlemmer og andre interesserede til årets vigtigste begivenhed i foreningen, Ghana seminaret. Seminaret arrangeres af frivillige i Venskabs- og medlemsudvalget, og det har været afholdt uden afbrydelse siden 1984, hvert år med et forskelligt tema. Temaerne spænder vidt fra decentralisering til kunst og udvikling, som belyses på forskellig vis af oplægsholdere, medlemmer og personale samt gæster fra Ghana.

 

Deltagerantallet svinger, men der har altid været mindst 40 deltagere og i forbindelse med GVs 30 års jubilæum i 2009 var der over 100 deltagere. Seminaret har i de sidste mange år fundet sted på Ømborgen ved Ry, der ligger naturskønt ned mod Mossø.  En dejlig ramme for samtale, kulturelle oplevelser, gåture og socialt samvær, Ghana seminaret er derfor et godt sted for nye medlemmer og nysgerrige at starte deres bekendtskab med vores forening.

Ghana Seminar 2019 - 28-29 september: 40 års jubilæum

Ghana Seminar 2019 var helt specielt, fordi det ud over at være et seminar, også var rammen for Ghana Venskabs 40 års jubilæum. Temaet relaterede således både til den begivenhed, at 40 fortællinger fra Danmark og Ghana blev udgivet, men også til det faktum, at Ghana har en lang, lang tradition for at bruge fortællinger for bedre at kunne forstå de sammenhænge man vokser op i. Når børn og voksne samledes omkring bålet blev der fortalt historier – ofte dyrefabler, hvor dyrenes handlinger nemt kunne oversættes til dagligliv. Også i dansk sammenhæng har man fået øjnene op fortællingens styrke i dannelses- og uddannelsessammenhænge. Fortællingen kan måske noget, som ingen regneark kan erstatte - Det blev vi lidt klogere på efter deltagelse i Ghana Seminar 2019. 

Se hele programmet 

Ghana Seminar 2016
Folk i bevægelse
Ghana Seminar 2015
Det legende menneske
Ghana Seminar 2014
Kommunikation og oplysning
bottom of page