Her arbejder vi

 

Ghana Venskab laver udviklingsarbejde i det nordlige Ghana. Nordghana består stort set af savanne, og klimaet er tørt. Landsdelen er derfor fattig på ressourcer, tyndt befolket sammenlignet med det sydlige Ghana, og har en skyhøj arbejdsløshed blandt de unge.
 

Der er sket store forandringer i Ghana, siden landet blev selvstændigt i 1957, og de fleste til det bedre,

men uligheden er stigende, både mellem det sydlige og nordlige Ghana,

mellem mænd og kvinder og mellem generationerne.

 

7 ud af 10 af Nordghanas indbyggere lever under den officielle fattigdomsgrænse på to dollars om dagen, og 90 % er afhængige af landbrug. Men afhængigheden af landbruget gør også indbyggerne sårbare, for vejret bliver mere og mere uforudsigeligt. Lange tørkeperioder kan pludselig afløses af store oversvømmelser. 

For hver fem ghanesere er de to under 15 år, så landet er ungt i mere end en forstand. 
 

Derfor er Ghana Venskab med til at styrke grundskolen og hjælpe børn i skole, udruste unge arbejdsløse til at starte deres egen virksomhed, hjælpe bønderne med at forbedre deres dyrkningsmetoder og vejlede landsbyer, kvinder og børn i at organisere sig og kæmpe for lighed, demokrati, og sociale rettigheder. 

INFO OM NORDGHANA

LINK

LINK

LINK

 
 

Hvad gør vi?

GV arbejder overordnet på at reducere ulighed og bekæmpe fattigdom samt fremme rettigheder, ligestilling

og god regeringsførelse i Nordghana. Dette gør vi i samarbejde med vores ghanesiske partnerorganisationer

og andre civilsamfundsorganisationer.

Vi støtter lokale civilsamfundsgrupper til at organisere sig, forbedre deres egne og andres levevilkår

og kæmpe for deres rettigheder.

En anden vigtig komponent af vores arbejde er national og international fortalervirksomhed for at påvirke

beslutningstagere, fremme rettigheder og sætte uligheder på den politiske dagsorden.

Læs om vores resultater og arbejde i vores seneste Årsberetning

Vores tematiske fokusområder​

 

Ghana Venskab arbejder med fokus på tre tematiske områder: adgang til kvalitetsuddannelse, sult &

fattigdomsbekæmpelse, og styrkelse af unge, da disse områder er fundamentet for udvikling af hele

samfundet.

God regeringsførelse og ligestilling er essentielle elementer af Ghana Venskabs mission og gennemsyrer

alle aktiviteter og programmer.

Se beskrivelsen af de tre fokusområder:

Uddannelse

Styrkelse af Unge

Sult & Fattigdomsbekæmpelse

 
 
EDUCATION

Mål

• Flere børn fra fattige samfund skal have adgang til skolegang af høj kvalitet

• Udbredelse af School for Life’s undervisningsmodel til hele Ghana

• Både børn og forældre skal have indflydelse på børnenes skolegang og uddannelse

School for Life – Skole for livet

Sammen med partnerorganisationen School for Life har Ghana Venskab udviklet en undervisningsmodel,  hvor børn i alderen 8-14 år på ni måneder lærer at læse, skrive og regne.

Undervisningen foregår på børnenes modersmål, og eleverne lærer også om mere praktiske ting. Efter de ni måneder kan de fortsætte i den almindelige skole.

Da vi arbejder for at sikre adgang til kvalitetsuddannelse i tæt samarbejde med den lokale partner School for Life, arbejder vi gennem politisk fortalervirksomhed med at forbedre kvaliteten i skolerne og opnå adgang til uddannelse for alle børn i Ghana.

Som resultat har Ghanas regering vedtaget en politik for komplementæruddannelse baseret på Ghana Venskab og School for Life’s model.

Resultater

230.000 børn er blevet uddannet gennem School for Life.

• National politik for komplementæruddannelse er vedtaget baseret på School for Life modellen.

E4L støtter uddannelse

 

Skolegang i Nordghana er desværre ikke en dans på roser. Flere kommer godt nok i skole, men kvaliteten daler.

E4L udnytter de gode erfaringer fra School for Life til at støtte og rådgive grundskolen. Se filmen:

STYRKELSE AF UNGE

Mål

• Unge i Nordghana skal blive bevidste om deres rettigheder og udrustes til at tage medierne i brug som et middel til organisere sig og stå sammen imod social ulighed og uretfærdighed.

• Nordghanas unge skal have en stærkere stemme og kunne udtale sig kritisk og konstruktivt om social, økonomisk og politisk uretfærdighed, såvel som uretfærdighed mod kvinder.

• Uddanne unge i entreprenørskab og innovation, så de kan starte deres egne forretninger op og skabe et bedre liv for dem og deres familie.

Youth Empowerment for Life

Arbejdsløsheden er skyhøj blandt de unge i Nordghana, og der er meget få jobmuligheder på det almindelige arbejdsmarked.

For mange unge er den mest nærliggende mulighed at starte sin egen virksomhed og via virksomheden skabe sig en indtægt og fremtid. Det arbejde støtter Ghana Venskab gennem vores partnerorganisation Youth Empowerment for Life.

Youth Empowerment for Life afholder innovative iværksætter bootcamps for unge, som du kan læse mere om her.

Desuden er vi med til at etablere ungdomscentre for at skabe en stærk ungdomsbevægelse og involvere de unge

i politiske beslutningsprocesser.

Resultater

• 400 unge er blevet trænet som iværksættere og har startet egen virksomhed.

• 10 ungdomscentre drives af aktive unge, der bla. afholder oplysningsmøder og udsender deres eget ungdomsradioprogram.

Ungdomsparlamentet i Saboba

 

Ungdomscentret i Saboba har fået en ny form. De unge har oprettet et ungdomsparlament; ikke et rigtigt et af slagsen, men et avanceret rollespil.

De unge træner sig i at argumentere i et politisk miljø, samtidig med at det er sjovt.

Ideen er, at de skal være i stand til at gå i en konstruktiv dialog med de ansvarlige.

I filmen herunder har de unge sat fokus på vandforsyningen, samtidig med at Vera fra YEfL fortæller, hvordan de og E4L understøtter de unges indsats.

 
SULT OG FATTIGDOMSBEKÆMPELSE

Mål

• Flere husholdninger i den nordlige region skal have en bedre levestandard og kronisk sult blandt børn skal mindskes.

• Organiserering af bønderne så de kan forbedre deres dyrkningsmetoder og få bedre adgang til markedet, hvor de kan afsætte deres produkter.

• Styrke bøndernes evne til at skaffe kapital, de kan investere i deres forretning eller landbrug

• Styrke overlevelsesevnen i 5000 nomadiske husholdninger ved at sikre, vedligeholde og fremme fri bevægelse over grænserne for kvægdriverne i Vestafrika.

Langt de fleste indbyggere i den nordlige del af Ghana er afhængige af landbrug. Dyrkning af jorden og opdræt af dyr er det, der skaffer den daglige indkomst. Ghana Venskab samarbejder derfor med Ghana partnerne Community Life Improvement Progam og Ghana Developing Communities Association om at organisere bønderne, så de kan forbedre dyrkningsmetoder og få bedre mulighed for at handle med deres produkter.

Ghana Venskab udruster også bønderne til at modstå nødsituationer, som hvis høsten slår fejl, og til at skaffe kapital, de kan investere i deres forretning eller landbrug. Et af midlerne er spare-lånegrupper, hvor indbyggerne organiserer sig lokalt og selv skaffer midler til både opsparing og udlån.

 

Metoden er meget effektiv og kan blandt andet skaffe midler til bedre markedsføring af produkter fra landbruget.

Hvis børn skal have en god fremtid skal de have en sund og nærende kost. Dette sikres ved at kvindegrupper trænes i at producere sojaprodukter og organiserer sig i sojaolie-kooperativer, der giver hustandende en højere indtægt hele året.

Resultater

• 35 kvindegrupper støttes i at producere og  forarbejde landbrugsprodukter.

• 85 spare-lånegrupper er oprettet og giver adgang til lån og større sikkerhed i hverdagen.

Fødevaresikkerhed & 

Køn og ligestilling

 

Empowerment for Life er et dansk støttet udviklingsprogram i Nordghana igangsat af Ghana Venskab.

Hør mere om arbejdet med fødevaresikkerhed i den første lille film herunder.
En tværgående komponent er arbejdet med køn og ligestilling.
Den anden lille film giver et eksempel på arbejdet med køn og ligestilling i dagens Nordghana.

 
 
 

Vores programmer​ og projekter

Vi støtter lokale civilsamfundsgrupper til at organisere sig og kæmpe for deres rettigheder.

Vi har særligt fokus på adgang til kvalitetsuddannelse, udvikling af landbruget, styrkelse af unge samt rettigheder, da disse områder er fundamentet for udvikling af hele samfundet.

Empowerment for Life

Youth Speak Up

PARSAO

Ghana Venskab   I    Klosterport 4T,  DK-8000 Aarhus C   I   Tel +45 6141 7152   I   gv@ghanavenskab.dk

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Flickr - White Circle
  • issuu
  • YouTube - White Circle