top of page

Organisation

 

Ghana Venskab er udover et lille professionelt sekretariat i Århus drevet af frivillig arbejdskraft.

Som frivillig kan man enten være med i udvalg, der over en årrække følger, støtter og inspirerer de forskellige udviklingsaktiviteter i Nordghana eller i mere afgrænsede opgaver som oplysningsarbejde, planlægning af udvekslingsbesøg eller offentlige møder.

 

Foreningen har ca. 330 medlemmer og det indre liv foregår som hos de fleste foreninger.

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.

I det daglige administreres arbejdet af en valgt bestyrelse, sekretariatet og frivilligudvalg.  

Læs mere om vores organisation eller Ghana Venskabs værdier, mission og vision.

Du kan også læse hele Ghana Venskabs Strategi 2020-2023 og den strategiske handleplan for 2022.

Ghana Venskabs årsrapport fra 2021 finder du her.

 

Støt kvalitetsuddannelse

 

Vær med til at sikre uddannelse til marginaliserede børn - og  øge deres muligheder for at kæmpe for egne rettigheder og komme ud af fattigdom

STØT NU
Organisation

Vision & Værdier

 

Nium omnente atiacch uidepoenatil viviciae ma, nosupim moena, cribute staribu squonlocum octantris omnihil nemunte castiena, que auconfeciam simplicitis potissilis.

Se Ghana Venskabsgruppernes Årsberetning her

 

 

Baggrund

Ghana Venskab startede under navnet Ghana Venskabsgrupperne i 1979 på baggrund af et initiativ fra dr. med. Johannes Holm. Bistand baseret på venskabsforbindelser mellem danske kommuner og ghanesiske  

landsbyområder skulle udgøre et folkeligt alternativ til den ekspertbistand, der efter Holms mening

dominerede datidens danske ”u-landskab”. 

 

Ghana Venskab har siden udviklet sig fra at være en sammenslutning af lokalgrupper, hvis primære formål var at indsamle midler til venskabsområdet samt lave oplysnings- og udvekslingsaktiviteter til at være en landsorganisation, der har regulære udviklingsprojekter i det nordlige Ghana som omdrejningspunkt.  

 

Foreningens arbejde i Ghana, og dermed også organisationens interne liv, har undergået store forandringer i takt med væksten.  Ghana Venskab har haft succes med at tilpasse sig skiftende Danida-strategier og samtidig holde fast i den stærke identitet, som venskabsorganisation båret af frivillighed. 

I januar 2015 fik Ghana Venskab en rammeaftale med Danida og er dermed blevet en af 17 rammeorganisationer i Danmark.   

Læs folderen Stærke bånd til Ghana

 

GV 1979 -->

Baggrund
Tidslinie

Regnskab

Vores projekter er støttet af Danida siden 1986, men vi får også uvurderlig støtte andre steder fra.

 

GV regnskaber bliver revideret af det statsautoriserede revisionspartnerselskab Kovsted og Skovgård. Regnskabet bliver præsenteret, gennemgået og godkendt på GVs generalforsamling, som finder sted hvert år i maj/juni. 

Se seneste regnskaber her

 

Vores Regnskab

Partnerskaber

 

Helt fra GVs første engagement i Nordghana er aktiviteterne blevet udført i et samarbejde mellem GV og en lokal partner, Ghanaian Developing Communities Association (GDCA), og dette er fortsat et fundament for foreningens arbejde. I 2010 er en ny partner Youth Empowerment for Life (YEfL) kommet til.     

  

Vigtige elementer i partnersamarbejdet er erfaring i at kommunikere og forhandle med en lokal partner over store afstande. Via konsulentbesøg og partnerskabsrejser mødes de involverede parter i nord og syd, og der er mulighed for at supplere korrespondancen med samtaler og diskussioner.

Læs mere om vores Partnerskaber

 

bottom of page