Reducer dit CO2 aftryk sammen med Ghana Venskab – bidrag til Klimafonden. 

Ghana Venskab som organisation anerkender, at vores virke har en konsekvens for miljøet og vores klima. Vores aktiviteter bidrager til det øgede CO2 udslip i verden.

 

Vi skal rejse til Ghana med jævne mellemrum. Som venskabsorganisation skal der være udveksling mellem Ghana og Danmark, og vores personale samarbejder tæt med vores lokale partnere i Ghana. Flyrejser og andet transport er derfor en del af vores virke, en uundgåelig del af vores arbejde, og en betingelse for, at vi kan gøre det ordentligt.

 

For at arbejde aktivt for og bidrag direkte til klima-relaterede aktiviteter, har Ghana Venskab lanceret sin egen bæredygtighedspolitik. Læs den her

Et hovedelement i den nye bæredygtighedspolitik er, at Ghana Venskab vil kompensere for en del af klimabelastningen af vores egne betalte rejser ved at yde klimakompensation. Og det vil ske af foreningens egne midler. Denne klimakompensation blive indbetalt til GV’s egen Klimafond, som vil støtte konkrete klima-relaterede aktiviteter i nordghana. 

Prisen/bidraget for Ghana Venskabs egen klimakompensation vil blive beregnet med den anerkendte model Atmosfair.

Vejledende priser for klimakompensation per person for retur og alm. billetklasse fra Atmosfair.de er:

 • København – Accra:  2,753 kg Co2 - 480 kr./ 64 euro

 • Accra  - Tamale:  231 kg CO2 – 75 kr./ 10 Euro

 

GV klimakompenserer 600 kr. samlet for København – Tamale retur per person.

Pengene fra klimafonden vil gå til træplantning i samarbejde med ungdomsgrupper i landsbyerne. Vi lærer de unge om betydningen af træerne og træner dem at plante og passe dem. Træerne vil blive udvalgt, så de passer til lokale forhold og har en økonomisk værdi som f.eks. citrontræer. Derudover vil vi sikre opbakning fra de lokale myndigheder, høvdinge og andre for at sikre projektets succes og bæredygtighed. Det kan vi gøre, fordi E4L programmet har en stærk lokal tilstedeværelse og allerede samarbejder med ungdomscentre, myndigheder mv.

Træplantningen bliver igangsat i 2020 med midler indsamlet i 2019 (ca. 20.000 kr.) og mindst 50.000 kr. om året herefter fra indsamlede midler samt egne midler.

Ghana Venskab vil betale årligt ca. 10.000 kr. som kompensation til klimafonden for egne flyrejser. I vores samarbejde med VIA University College omkring studierejser til Ghana har vi desuden valgt at donere vores administrationsbidrag på 500 kr. per studerende til klimafonden, hvilket vil beløbe sig til yderligere mindst 10.000 kr. Det kommer vi langt med, men vi har også brug for dit bidrag.

 

Vi vil løbende orientere om aktiviteter som støttes via Ghana Venskabs Klimafond, og resultaterne vil fremgå af Ghana Venskabs årsrapport

 

Klimakompenser nu

HVAD KOSTER DET?
 • Til de fleste europæiske lande kr. 100.

 • Til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200.

 • Til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte lande kr. 500.

 • Til Australien, New Zealand, Stillehavet osv. kr. 900.

Du er selvfølgelig velkommen til at klimakompensere med et hvilket som helst beløb, der passer dig. Ovenstående beløb er vejledende og udtryk som en generel enighed om et passende niveau pt.

Klimakompenser nu

Du kan betale med både Dankort og MobilePay nedenfor.

DU GØR FORSKELLEN

 

Gennem Ghana Venskab er du med til at:

GIVE BØRN EN UDDANELSE OG EN BEDRE FREMTID

 

FREMME FATTIGES ADGANG TIL FINANSIELLE RESSOURCER

 

ORGANISERE MARGINALISEREDES KAMP FOR DEMOKRATI OG RETTIGHEDER

DET GÅR DIT BIDRAG TIL 
SÅDAN KAN DU OGSÅ STØTTE

MERKUR BANK

8401 1065459


MOBILEPAY

661970

Gaver til Ghana Venskab er fradragsberettiget ifølge Lignings-lovens §8A. Du kan trække 16.300 kr fra om året i skat. Det gælder dog ikke for SMS donationer eller medlemskontingent. Læs mere om fradragsreglerne på skat.dk

Som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ISOBRO forpligter Ghana Venskab sig til at overholde grundlæggende indsamlingsetiske krav

Ghana Venskab   I    Klosterport 4T,  DK-8000 Aarhus C   I   Tel +45 6141 7152   I   gv@ghanavenskab.dk

 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Flickr - White Circle
 • issuu
 • YouTube - White Circle