Reducer dit CO2 aftryk sammen med Ghana Venskab – bidrag til Klimafonden. 

Ghana Venskab som organisation anerkender, at vores virke har en konsekvens for miljøet og vores klima. Vores aktiviteter bidrager til det øgede CO2 udslip i verden.

 

Vi skal rejse til Ghana med jævne mellemrum. Som venskabsorganisation skal der være udveksling mellem Ghana og Danmark, og vores personale samarbejder tæt med vores lokale partnere i Ghana. Flyrejser og andet transport er derfor en del af vores virke, en uundgåelig del af vores arbejde, og en betingelse for, at vi kan gøre det ordentligt.

 

For at arbejde aktivt for og bidrag direkte til klima-relaterede aktiviteter, har Ghana Venskab lanceret sin egen bæredygtighedspolitik. Læs den her

Et hovedelement i den nye bæredygtighedspolitik er, at Ghana Venskab vil kompensere for en del af klimabelastningen af vores egne betalte rejser ved at yde klimakompensation. Og det vil ske af foreningens egne midler. Denne klimakompensation blive indbetalt til GV’s egen Klimafond, som vil støtte konkrete klima-relaterede aktiviteter i nordghana. 

Prisen/bidraget for Ghana Venskabs egen klimakompensation vil blive beregnet med den anerkendte model Atmosfair.

Vejledende priser for klimakompensation per person for retur og alm. billetklasse fra Atmosfair.de er:

 • København – Accra:  2,753 kg Co2 - 480 kr./ 64 euro

 • Accra  - Tamale:  231 kg CO2 – 75 kr./ 10 Euro

 

GV klimakompenserer 600 kr. samlet for København – Tamale retur per person.

Et forsigtigt skøn er, at Ghana Venskab selv som organisation årligt vil ende med at klimakompensere fra sine flyrejser med 10.000 kr. årligt til Klimafonden. Ghana Venskab vil også arbejde med andre tiltag - f.eks. med at begrænset sit eget ressourceforbrug vedr. vand, strøm og plastik - som beskrevet i den nye bæredygtighedspolitik.

De indsamlede ressourcer i Ghana Venskabs Klimafond vil blive brugt til at støtte klimaaktiviteter i E4L programmet eller andre relevante klimaaktiviteter i Nordghana.

Aktiviteterne starter i 2020 og mulige emner for støtte pt. er plantning af træer, kurser for landmænd- og kvinder der reducerer deres sårbarhed i forhold til klimaforandringer, eller støtte til konkrete affaldsgenanvendelsesprojekter. Vi vil løbende orientere om de konkrete klimarelaterede aktiviteter som støttes via Ghana Venskabs Klimafond, og resultaterne vil fremgå af Ghana Venskabs årsrapport. 

 

Klimakompenser nu

HVAD KOSTER DET?
 • Til de fleste europæiske lande kr. 100.

 • Til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland kr. 200.

 • Til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte lande kr. 500.

 • Til Australien, New Zealand, Stillehavet osv. kr. 900.

Du er selvfølgelig velkommen til at klimakompensere med et hvilket som helst beløb, der passer dig. Ovenstående beløb er vejledende og udtryk som en generel enighed om et passende niveau pt.

Klimakompenser nu

Du kan betale med både Dankort og MobilePay nedenfor.

DU GØR FORSKELLEN

 

Gennem Ghana Venskab er du med til at:

GIVE BØRN EN UDDANELSE OG EN BEDRE FREMTID

 

FREMME FATTIGES ADGANG TIL FINANSIELLE RESSOURCER

 

ORGANISERE MARGINALISEREDES KAMP FOR DEMOKRATI OG RETTIGHEDER

DET GÅR DIT BIDRAG TIL 
SÅDAN KAN DU OGSÅ STØTTE

MERKUR BANK

8401 1065459


MOBILEPAY

661970

Gaver til Ghana Venskab er fradragsberettiget ifølge Lignings-lovens §8A. Du kan trække 16.300 kr fra om året i skat. Det gælder dog ikke for SMS donationer eller medlemskontingent. Læs mere om fradragsreglerne på skat.dk

Som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ISOBRO forpligter Ghana Venskab sig til at overholde grundlæggende indsamlingsetiske krav

Ghana Venskab   I    Klosterport 4T,  DK-8000 Aarhus C   I   Tel +45 6141 7152   I   gv@ghanavenskab.dk

 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Flickr - White Circle
 • issuu
 • YouTube - White Circle