top of page
Håndslag 1-22 Lasse Fischer portræt.jpg

PORTRÆT AF EN FRIVILLIG OG PRAKTIKANT I GHANA VENSKAB

Her er plads til idéer - Læs om Lasses vej ind i Ghana Venskab og hans motivation for at være frivillig i Ungdomsudvalget

I GV KAN DU VÆRE ANDERLEDES

Af pia asvig

 

30-årige Lasse Fischer fra Horsens er ikke i tvivl om, at han gerne vil lægge sine frivillige kræfter hos Ghana Venskab. Efter en snak med Phuc Van Dang fra Ungdomsudvalget og Lise Grauenkær fra sekretariatet passede brikkerne pludselig. ”Her er plads til alle idéer”, siger han. 

Som kandidatstuderende i kultur og kommunikation og globalisering på Aalborg Universitet kigger Lasse ud mod verden. Han kan godt lide det praktiske – at se sine teorier ført ud i livet til gavn for menneskers udvikling. Studiet er rettet mod både kultur og kommunikation, og Lasse er i gang med den afsluttende fase.

Studiet valgte han i frustration over sin BA i litteraturhistorie, der blev en kende for teoretisk for ham.

”Jeg var i gang med et komparativt studie i sorg og død i både Sydamerikansk og dansk litteratur. Men studiet var direkte rettet mod det teoretiske og ikke verden. Og jeg vil gerne løse problemer i den virkelige verden”, fortæller han.

 

”Vi har udviklet for mange systemer, der lukker sig om individet. Derfor er det vigtigt at rette os mod verden, så vi ser, at vores egne problemer også er de problemer andre har. Derved kan vi også nemmere række ud mod verden, og indse at vi alle er en del af det samme”, er hans filosofi.

TRE MÅNEDERS PRAKTIK

Lasse arbejdede på en restaurant i Horsens, og hver lørdag skulle der ryddes ud i den tiloversblevne rødvin. Phuc fra Ungdomsudvalget og Lise fra sekretariatet var på besøg og Lasse bød dem på muligheden for at gøre kål på vinen. Det blev til flere times ideudvikling til henad 4 om morgenen.

”Lise og Phuc præsenterede mig for projekterne i GV – blandt andet Art of Change. Og selv gik jeg og rodede med nogle projekter i baghovedet, så jeg kunne se mulighederne”, fortæller han.

Der ud over opstod muligheden for at komme i tre måneders praktik på sekretariatet i Aarhus og føre hans projekter ud i livet. Og Lasse var nu pludselig en del af GV. Det har han ikke fortrudt.

Han arbejder, ud over studiet, også som forfatter og fotograf, så for ham var der masser af hands-on at gå i gang med i GV.

”For en som mig er der her god mulighed for at udbygge mine kompetencer. Der er frihed under ansvar i organisationen, og hvis du har kræfter vilje og indsigt, er der plads til dig. Det har jeg mærket hele vejen igennem. Specielt ved mit første møde med flere af medlemmerne ved højskoledagen i Silkeborg i efteråret. Hvis du er ny, bliver du hørt. Der er mange hjertevarme mennesker, og plads til at være anderledes. Og så er der en forståelse for at ting tager tid. Det sætter jeg pris på”, konstaterer han.

MASSER AF KOMPETENCER

Lasse mener selv han har en masse at bidrage med til GV. Udover sine ideer er hans kompetencer at udbygge netværk, kommunikere og finde ud af hvordan man sætter problemstillinger op som skal føres ud i livet til gavn for både ghanesere og danskere – her med empatien i højsæde.

”Og når vi snakker om bæredyg-tighed er der mange udfordringer i både syd og nord, som skal perspektiveres ud i fremtiden. Og selvom det er forskellige udfordringer, skal vi se på dem begge i perspektiv – det kan være abstrakte problemer, men vi kan gøre dem men-neskelige gennem kunsten”, mener han.

KUNST OG BÆREDYGTIGHED

Lasse har udviklet et bæredygtigheds-projekt med titlen: Expressing Sustainability (udtrykke bæredygtighed), som allerede er i gang. Her har 11 ghanesiske og ni danske kunstnere gennemført en bootcamp – dels på Tunø og dels i Ghana. Der er udviklet undervisningsmaterialer om kunst og bæredygtighed – produkterne fra bootcamp skal med på Kulturmødet Mors i august, Wall of Sound i Horsens i maj og skal anvendes på Silkeborg Højskole i et undervisningsforløb i august.

Håndslag 1-22 Lasse Fischer foto.jpg

Lasse håber, projekterne, der kommer ghanesere og danskere til gavn, kan tage ham i retningen af en ph.d.i emnet eller videre i kommunikation eller projektarbejde.

”Jeg synes, det er sjovt at lave ting, der er anderledes – møde nye verdener og mennesker og lære noget nyt. Jeg har altid lysten til mere – og det er fedt, at det er med gode mennesker”, siger han.

TILTRÆKKE UNGE

Og så håber han også at han kan være med til at tiltrække flere aktive unge medlemmer til GV.

”For det har jeg forstået er et af de store springende problemer i GV, ligesom alle andre steder”, siger han.

Gennemsnitsalderen bliver nemlig i GV højere og højere ligesom i mange andre foreninger rundt omkring i landet.

”Jeg tror på, det er et spørgsmål om at lave projekter, der er rettet mod folk herhjemme. Vi skal engagere danskerne omkring de problemstillinger, de har i Ghana. Vi skal prøve at sætte vores projekter ind i kontekst og involvere potentielle medlemmer aktivt i arbejdet. På den måde tror jeg på at en større procentdel vil være med fremover”.

 

Lasse har ikke selv rejst i et udviklingsland. Det nærmeste han kommer er et besøg i Armenien. Og det er der en helt speciel grund til. ”Jeg skulle have været til Ghana i efteråret under min praktik på sekretariatet. Men da jeg har kronisk leddegigt og får medicin, fandt lægerne ud af, at min medicin og en vaccine mod gul feber i kombination kan have dødelig udgang. Derfor tør jeg ikke tage chancen. Men okay – ce la vie. Så jeg arbejder bare her i Danmark i stedet for”, konstaterer han.

 

Der er også meget at gøre her fra Danmark, mener han. Og flere unge burde gøre en indsats.

”Hvis man bare lader tingene ske, kan verden lukke sig om én. Man lever i en boble. Du taber det menneskelige perspektiv, når det hele bare bliver familie og arbejde. At arbejde frivilligt er også at blive mindet om, at der eksisterer andre mennesker. Og specielt når det har humanitær karakter, kan det vise os, at mennesker rummer mere. Som for eksempel hvis du ser andre mennesker gå gennem noget svært, så indser du, at du også selv indeholder mere end du tror, og flere ting bliver muligt for dig” siger han.

Lasse føler han er kommet på den rigtige hylde i Ghana Venskab. Her er der plads til hans skæve og skøre idéer, synes han. Privatfotos.

Denne artikel blev bragt første gang i Ghana Håndslag no. 2 2022

bottom of page