top of page

Mission

Ghana Venskabs  mission er i det nordlige Ghana at bidrage til at styrke demokratiske processer og modarbejde strukturel ulighed. Ghana Venskab vil mindske ulighed mellem mænd og kvinder, unge og gamle, Syd- og Nordghana og andre former for samfundsskabt ulighed. Et vigtigt overordnet mål for Ghana Venskab er derfor også at mindske fattigdommen i Nordghana. 

  

Ghana Venskab vil uforfærdet sætte dagsordenen ud fra vores værdier ved at agere som en troværdig civilsamfundsorganisation internt og eksternt, i både Danmark og Ghana.

Vision

Ghana Venskabs vision er et Ghana, hvor demokrati og ligestilling er grundlæggende værdier i samfundsstrukturen. Det er et Ghana, hvor alle statsborgere har indflydelse på politiske processer, og hvor ressourcerne bliver ligeligt fordelt. 

Værdier

Ghana Venskabs kerneværdier er ligestilling og demokratisering.

 

Ligestilling er udtryk for Ghana Venskabs mål for et Ghana, hvor hele befolkningen har lige ret til ressourcer, muligheder og indflydelse og anerkendes og respekteres som ligeværdige borgere. For Nordghana gælder det især, at regionen får tilført flere statslige midler, så udviklingen i området ligestilles med det øvrige Ghana. 

  

Demokratisering anerkendes i Ghana Venskab som vejen til et retfærdigt samfund såvel i Ghana Venskabs udviklingsprogrammer i partnerskab med lokale civilsamfundsorganisationer (CSO'er) i Ghana såvel som i sit virke i en dansk sammenhæng som folkelig forening og civilsamfundsorganisation. Ghana Venskab lægger vægt på at fremme diskussion og muligheden for et aktivt medborgerskab i både Danmark og Ghana.  

bottom of page