top of page

Organisation

Ghana Venskab er udover et lille professionelt sekretariat i Århus drevet af frivillig arbejdskraft.

Frivillige kan enten være med i udvalg, der over en årrække følger, støtter og inspirerer de forskellige udviklingsaktiviteter i Nordghana eller i mere afgrænsede opgaver som oplysningsarbejde, planlægning af udvekslingsbesøg eller offentlige møder.

Til at styre og udvikle GVs udviklingsprogram i Nordghana har foreningen en række udvalg. Udvalgene vælges hvert år på generalforsamlingen (referat fra 2023) og består af 5-7 medlemmer, der dækker en række forskellige kompetencer, som projekterne kan trække på. Udvalgenes opgave er først og fremmest at følge, inspirere og støtte udviklingsarbejdet i Ghana. Udvalgene har også formelt ansvar i forhold til at styre programbevillinger fra Civilsamfund i Udvikling (CISU). Se nærmere under de enkelte udvalg.

Formandsskabet varetager sammen med sekretariatet relationerne til partnerbestyrelser i Ghana.

Formandsskabet varetager relationerne til CISU på vegne af bestyrelsen. Du kan læse mere om fordeling af opgaver og ansvar i foreningens vedtægter

Sekretariatet har ansvaret for den løbende drift af såvel foreningen som foreningens program/rammeaktiviteter i Ghana.

Sekretariatet rapporterer til foreningens bestyrelse i alle forhold, der ikke er delegeret til sekretariatet. Sekretariatet servicerer foreningens bestyrelse og udvalg med oplæg, indstillinger og udredninger.

I forhold til foreningens programmer/rammer har sekretariatet ansvaret for M&E, Økonomi, HR i Ghana og partnerkapacitetsopbygning.

Se vores årsregnskab her

Se vores indsamlingsregnskab her

Se vores programregnskab her

Struktur
Sekretariat

Sekretariatet

Sekretariatet består af:

Lene Marie Andreasen 

Generalsekretær

 

+45 61417152 

lene@ghanavenskab.dk

Mette Brandt

Programkoordinator 

+45 61417152 

mette@ghanavenskab.dk

Lise Grauenkær 

Programkoordinator 

 

+45 61417152 

lise@ghanavenskab.dk 

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Foreningens øverste organ er den årlige generalforsamling for organisationens medlemmer. Her vælges bestyrelsens ni medlemmer for en toårig periode ad gangen.

Fra hvert af de seks udvalg indsættes et medlem. Formand, næstformand og kasserer vælges stemmes ind for en 2-årig periode på generalforsamlingen, øvrige udvalgsmedlemmer for en 1-årig periode.

Forperson 

Katrine Skamris 

k_skamris@hotmail.com

bottom of page