top of page

Partnerskaber

Helt fra Ghana Venskabs første engagement i Nordghana er aktiviteterne blevet udført i et samarbejde mellem Ghana Venskab og en lokal partner, Ghanaian Developing Communities Association (GDCA), og dette er fortsat et fundament for foreningens arbejde. I 2010 kom YEFL Ghana til.   

    

Et af de vigtige elementer i partnersamarbejdet er at bibeholde den tætte relation og udvikle organisationerne i fællesskab. Via tilsynsbesøg og partnerskabsrejser mødes de involverede parter i både nord og syd.

GDCA_logo2.png
SFL_logo2.png
CLIP_logo.png

Ghana Developing Communities Association

Ghana Venskabs ældste samarbejdspartner er GDCA (Ghana Developing Communities Association). GDCA’s filosofi er gennem empowerment at forbedre liv og levevilkår. I mere end 30 år har GV og GDCA’s samarbejde og venskab bidraget til udviklingen af hundredvis af fattige lokalsamfund i Nordghana og haft indflydelse på mange tusinde ghaneseres liv i den nordlige region. 

For øjeblikket implementerer GDCA programmerne Empowerment for Life og PAMOBARMA i samarbejde med Ghana Venskab. 


Som paraplyorganisation for en række NGO’er med forskelligt fokus på udvikling, heriblandt School for Life og Community Life Improvement Programme, er GDCA med til at uddanne børn, lave kurser for bønder, lave lokalradio, støtte kvinders valgdeltagelse og meget mere. 

www.gdcaghana.org

 

School for Life

Organisationen School for Life har siden 1995 – i samarbejde med Ghana Venskab, Ghanas undervisningsministerie og flere store internationale organisationer – arbejdet for at give børn adgang til kvalitetsuddannelse. School for Life har udviklet en model for komplementæruddannelse, hvor børn der ikke går i skole får tilbudt et 9 måneders forløb, hvor de lærer at læse og skrive. Herefter kan de indskrives i den formelle skole. De arbejder også for at sikre at Ghanas regering implementerer denne model i hele Ghana. School for Life er en del af Empowerment for Life programmet.

www.schoolforlifegh.org

 

Changing Lives in Innovative Partnerships

Changing Lives in Innovative Partnerships (CLIP) har siden 2007 arbejdet med landsbyudvikling i Nordghana med særligt fokus på fattigdomsbekæmpelse, vand og sanitet, samt klima og fødevaresikkerhed. I samarbejde med Ghana Venskab har de etableret brønde til mere end 90 lokale samfund. I Empowerment for Life programmet bidrager CLIP med blandt andet organisering af bønder. CLIP er ligeledes ledende på projektet PAMOBARMA.

www.clipghana.org

Yefl ghana logo.png

YEFL GHANA

 

YEFL GHANA blev dannet i 2010 for at lave en formel organisering af et ghanesisk ungdomsarbejde, der blev startet som et samarbejde mellem Ghana Venskab og GDCA i 2005. Unge udgør 75 % af befolkningen i Ghana, men er alligevel en marginaliseret gruppe. YEfL Ghana er derfor en platform, hvor de unge er på dagsordenen og får en stemme. 

YEfL Ghana arbejder overordnet med empowerment af unge med det formål, at unge bliver i stand til at tage aktivt ansvar for at forme deres eget liv og det samfund, de lever i. Det betyder blandt andet, at nordghanesiske unge får mulighed for at tage et iværksætterkursus og blive i stand til at forsørge sig selv. Arbejdsløshed blandt unge er et stort problem, men at starte sin egen virksomhed er ofte en god investering.  YEfL Ghana samarbejder med Ghana Venskab om at implementere Empowerment for Life programmet

Den nyeste manual for iværksætteri kan du se hér!

www.yeflghana.org

Acting for LIfe

 

Acting for Life er en fransk NGO, som sætter målet om at skabe bedre levevilkår for mennesker i centrum for alle sine aktiviteter. Organisationen arbejder med social udvikling og bekæmpelse af fattigdom i Afrika gennem samarbejde med den lokale befolkning og NGO’er. Det gør Acting for Life med det formål at understøtte det lokale initiativ og skabe levedygtige projekter på længere sigt. 

I praksis er Acting for Life med til at forbedre lokalbefolkningens adgang til ressourcer som fx vand, faglig ekspertise, maskiner og lånemuligheder. 

Acting for life understøtter også innovation på produktionsområdet, træningscentre for organisationer og NGO’er og bæredygtig turisme. 

Ghana Venskab samarbejder med Acting for Life om projekt PARSAO, der skal sikre nomadefolket fulanierne bedre mulighed for kvægdrift på tværs af Vestafrikas landegrænser.

www.acting-for-life.com

Partnerskaber, programmer og projekter

bottom of page