top of page

Fra forsømmelse til handling: Nwodua - vejen til succes

Engang var vejen, der forbandt Gupanarigu, Kochim og Nwogu, i en ret dårlig tilstand, og det var en vanskelig opgave for folk at navigere på den. Men Nwodua CBO Networks, en samfundsbaseret organisation der fungerer i Gupanarigu i Kumbunhgu distriktet, var fast besluttet på at gøre noget for at forbedre vejen. I tredje kvartal af 2016 begyndte de at gennemføre deres handlingsplan, som bl.a. omfattede en indsats for at få omlagt og grusbelagt vejen, der forbinder samfundene. En omfattende mobilisering af lokalbefolkningen, møder med meningsdannere og høvdinge i nabo samfundene for at få støtte - og brug af radio diskussioner gennem E4L Community journalism og inddragelse af interessenter på distriktsniveau, såsom Kumbungu District Assembly Planning Unit, Works Department og parlamentsmedlemmet for valgkredsen - var del af arbejdet. 

Nu har Kumbungu-distriktforsamlingen endelig genoptaget udviklingsplanen og har efterfølgende givet opgaven til en entreprenør. Entreprenøren har siden færdiggjort og overdraget vejen til brug. Dette har bidraget til at forbedre vejnettet i området og har forbedret de socioøkonomiske aktiviteter i området. Personalets interaktioner med de begunstigede samfund viste, at der er sket en stigning i CBO'ernes mobiliseringsevner til selvhjælpsaktiviteter og også inddragelse af forskellige interessenter i fortalervirksomhed processen. Denne proces var mulig takket være de mange kurser, mentorordninger og coaching, som CBO'erne har modtaget fra Empowerment for Life-programmet (E4L). Et medlem af CBO'en, Joseph Mahamah Yakubu, sagde, at fortalervirksomhed tager tid, men at udholdenhed i forbindelse med inddragelse af interessenter gør det muligt at nå målene. E4L-programmets personale bør fortsat monitorere CBO'erne for at sikre, at deres handlingsplaner gennemføres for at imødekomme deres behov i lokalsamfundet.

4 views

Comments


bottom of page