top of page

Praktik og Studie

 

Få mulighed for at komme helt tæt på Empowerment for Life Programmet som praktikant eller frivillig. Vi har mulighed for at tage imod op til 5 praktikanter/ frivillige hvert år, som kan blive tilknyttet programmet efter interesse og behov.

Praktikanter vil typisk være på sidste del af en lang videregående uddannelse og i gang med at skrive afsluttende opgave. Gennem tiden har der været mange studerende tilknyttet projekterne i Ghana, som har skrevet opgaver om emner som f.eks. hygiejne og ernæring. Studerende forventes at få faglig vejledning fra deres uddannelsesinstitution, men vil så vidt muligt blive inddraget i programmets aktiviteter.

 

Se retningslinjer og ansøgningsformular for praktikordningen

Se retningslinjer og ansøgningsformular til studiesamarbejde

Bliv praktikant

Ghana Venskab tilbyder praktik både i Danmark og i Ghana. Vi har mulighed for at tage imod et par praktikanter hvert år, som kan blive tilknyttet vores programmer og projekter i Ghana eller på vores sekretariat i Århus.

Praktikanter vil typisk være på sidste del af en (mellem)lang videregående uddannelse eller i gang med at skrive afsluttende opgave.  Som praktikant på sekretariatet kan du for eksempel være med til at informere om vores arbejde i Ghana eller skrive projektansøgninger afhængig af dine kompetencer.

Som praktikant i Ghana er man tilknyttet vores programmer og projekter projekterne i Ghana og samarbejder med vores lokale partnerorganisationer. Vi er særlig interesserede i studerende, som kan belyse et relevant fagligt område, tilføre ny kapacitet til vores partnere eller bidrage til at dokumentere vores indsatser. Eksempler på tidligere praktikantopgaver er pædagogisk arbejde med School for Life, indsamling af baseline materiale, og dagligt arbejde på kontoret på Youth Empowerment for Life.

Vi forventer, at du modtager faglig vejledning fra dit uddannelsessted, men vi vil så vidt muligt inddrage dig i programmets aktiviteter. Vi vil også prioritere, at du bliver tilknyttet sekretariatet eller et udvalg i Ghana Venskab, som definerer opgaven, og som står for et opfølgende møde som afslutning på praktikken. 

​ I mindre omfang kan vi også tilbyde praktikophold til frivillige, der ikke er i gang med en uddannelse, men har andre relevante færdigheder at byde ind med i vores programmer. 

Vi vil gerne være fleksible i forhold til, hvor længe du ønsker at være i praktik, men vægter, at opholdet varer mindst en måned.

Vi forventer, at du efter endt praktikophold afleverer en praktikrapport, og at du under dit ophold i Ghana bidrager til vores kommunikationsarbejde på Facebook eller medlemsbladet. Vi håber, du har lyst at knytte bånd til Ghana Venskab og efter din praktik vil engagere dig frivilligt i organisationen. Du kan vælge mellem vores mange udvalg (link til udvalg), hvor du vil få spændende udfordringer, opleve sammenhold og være med til at gøre en forskel. 

Kunne du tænke dig at komme i praktik gennem Ghana Venskab, vil vi bede dig udfylde denne ansøgningsformular på engelsk: 

Praktik

Samarbejde med Studerende

 

Som studerende har du mulighed for at samarbejde med Ghana Venskab og vores lokale partnere i Ghana.

 

Vi forventer, at samarbejdet kan frembringe ny viden eller kompetencer, til fordel for begge parter. Det foretrækkes, at du kan kombinere det med bachelor eller speciale, hvor du vil have mulighed for at lave feltstudier i vores projekter eller programmer i Ghana.

 

Ghana Venskab har tidligere samarbejdet med studerende fra Roskilde Universitet, CBS, KU, og AAU. Studerende har blandt andet undersøgt, hvordan projekter kan forbedre ligestilling for unge kvinder, hvordan pædagogiske principper fungerer i praksis eller kvaliteten af brønde.

 

Vi forventer, at du modtager faglig vejledning fra dit studiested, men vi vil selvfølgelig være tilgængelige til sparring omkring relevant undersøgelsesområde samt hjælp til praktiske forberedelser. Vi forventer at resultaterne af feltarbejdet deles med Ghana Venskab og vores partnere, og at det må bruges i vores arbejde.

Har dette fanget din interesse, vil vi bede dig udfylde denne ansøgningsformular på engelsk: 

 

Stuerende
bottom of page