Programmer og Projekter

Vores mål indenfor de tematiske fokusområder udmøntes i vores 4 programmer og projekter.

Empowerment for Life

Styrkelse af det lokale civilsamfund 

 

Empowerment for LIfe er Ghana Venskabs største udviklingsprogram, der integrerer alle vores tematiske

fokusområder; uddannelse, sult og fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af unge. Programmet er støttet af Danida, og har kørt siden 2010, og er nu i sin tredje fase. Programmets overordnede mål er, at styrke 240 lokale grupper og organisationer til at drive sociale, politiske og økonomiske udviklingsprocesser og arbejde for at fremme deres rettigheder. 

Et nøgleord i den danske civilsamfundsstrategi er god regeringsførelse. I Empowerment for Life programmet arbejder vi med god regeringsførelse på to niveauer:

 

 1. Internt i de civilsamfundsgrupper og – organisationer vi støtter. Vi styrker gruppernes organisatoriske kapacitet, så de bliver velfungerende transparente organisationer, der fremstår som legitime repræsentanter for de interessegrupper, de repræsenterer. I og med at borgerne organiserer sig i ansvarlige og repræsentative grupper møder de større respekt og lydhørhed og dermed øget gennemslagskraft hos myndighederne 

 2. Påvirkning af det offentlige regeringssystem, som er ansvarlig for at planlægge og levere offentlige services såsom uddannelse, sundhed, infrastruktur mv. Ghana Venskab arbejder især med at styrke den offentlige forvaltning på distriktsniveau, hvor civilsamfundsgrupper bliver bevidstgjort om, hvilke opgaver den offentlige forvaltning har ansvar for at varetage, og hvordan borgerne har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. De skal holde myndighederne ansvarlige for, at de lever op til deres forpligtelser. Det kan for eksempel være, at alle børn kan komme i skole og få ordentlig undervisning, at der er ordentlig infrastruktur, så folk at bevæge sig sikkert rundt og transportere landbrugsprodukter til markedet mv. 

Du kan følge arbejdet på Facebook og læse mere om vores resultater i vores årlige resultatsrapport.

PAMOBARMA

Kvæg-ruter til nomadefolk 

 

Nomadefolket fulanierne færdes i det brede Sahel-bælte syd for Sahara og lever af at opdrætte og handle med kvæg. Men stigende urbanisering har gjort det svært for nomadefolket at drive kvæget tværs landegrænser og ud til kysten, hvor handel bl.a foregår uden at komme i konflikt med lokale landmænd.  

I samarbejde med Den franske NGO Acting for Life og vores ghanesiske partnere GDCA og CLIP arbejder Ghana Venskab på at forbedre betingelserne for kvægdrift på tværs af grænserne i Vestafrika og dermed også øge den lokale handel med kød.  

PAMOBARMA efterfølger det treårige program PARSAO, og kører indtil 2021.

 

PAMOBARMA: Project to support livestock mobility for better access to resources and markets in 8 countries in Wast Africa

 

COMMUNITIES UNITED IN FIGHTING HUNGER

Landsbyer forenede i kampen mod børns sult

Ghana Venskabs projekt ’Landsbyer forenede i kampen mod børns sult’ skal bekæmpe sult og sikre bedre ernæring for børn i Nordghana. Projektet bliver gennemført i perioden 2017-2019 i samarbejde med GDCA. Midlerne kommer først og fremmest fra Danmarks Indsamling 2017, men Ghana Venskab bruger også egne indsamlede midler på at finansiere projektet. Læs hvordan du kan bekæmpe sult her.

Sult er et reelt problem for befolkningen i den nordlige og meget fattige del af Ghana. I landsbyerne lever næsten alle af landbrug, og i tørkeperioder er der ganske enkelt ikke mad nok. I de perioder, hvor der er nok mad, rammes alt for mange børn af det, der kaldes den skjulte sult. De bliver måske nok mætte, men kosten er for ensidig og indeholder ikke de proteiner, vitaminer og mineraler, som de har brug for. Resultatet er, at mere end hvert tredje barns vækst er hæmmet, indlæring er vanskeligere, og dermed deres muligheder for en bedre fremtid.

Målet er at mobilisere en række landsbyer i kampen for bedre ernæring til børn, og samarbejde med skoler og andre relevante myndigheder om at udbrede viden om kostens betydning for børns udvikling. Projektets aktiviteter er begyndt at vise gode resultater:

 

 • 24 kvindegrupper har fået viden om børns ernæring og lært at bruge lokale fødevarer som soja, moringa og baobab til at gøre kosten mere proteinrig

 • De har lært at fremstille mad- og drikkevarer både til deres egen husholdning og til at sælge på deres lokale markeder, og flere har dermed fået øget deres indtjening

 • Kvinderne har fået støtte til at danne spare- og lånegrupper, så de har mulighed for at spare op i en tryg sammenhæng og låne penge, hvis de f.eks. gerne vil udvide deres forretning

 • På 9 skoler har sundhedsklubber for 3. – 6. klasse, forældreforeninger og skolebestyrelser lært om børns ernæringsbehov, og der har været praktiske madlektioner, så alle kan se hvordan man bruger ingredienserne og smage resultatet. Forældrerepræsentanterne formidler deres viden ved begivenheder i lokalområdet

 • Der afholdes fælles maddage, hvor den nye viden spredes til hele landsbyen. Der er blevet større åbenhed over for at spise mere varieret. Som et medlem af skolebestyrelsen på skolen i Jimli sagde:

 

’If people didn’t eat TZ for supper it was seen as weird. Now we know more about good foods, and eat a greater diversity of foods’

 

Landsbyer, som hører om projektet, udtrykker ønske om at være med og lære, hvordan de også kan give deres børn en bedre start på tilværelsen. Radioprogrammerne er en hjælp, for de når ud til mange flere, end projektet kan have direkte kontakt til. Der er radioprogrammer med konkret viden om ernæring og brug af lokale fødevarer, og børnene er også selv med til at lave radioprogrammer, hvor de kommer til orde.

 

Som projektets titel siger, er det tanken at samle hele landsbyen om at bekæmpe børns sult. Ved at få skolerne og lokale indflydelsesrige meningsdannere med, bliver det mere acceptabelt at lave om på, hvad man spiser og at tilgodese børnene. Resultaterne er foreløbig lovende.

 

For at give kvinderne mulighed for at produktion og handel på en lidt større skala med sojabaserede fødevarer har projektet med direkte støtte fra midler indsamlet i GV etableret en fabrik i Mion distriktet. Der fremstilles et vælling pulver til afvænning af spædbørn og et grødprodukt til morgenmad for børn og voksne. Produkterne er blevet modtaget med begejstring. Det er en krævende og samtidig utrolig lærerig proces. Otte kvindegrupper er gået sammen i et kooperativ om at drive fabrikken med støtte fra GDCA. Der er indhentet godkendelser fra fødevare- og miljømyndigheder, og der samarbejdes med distriktsadministrationen om at løse udfordringer, der opstår hen ad vejen.

 

Tak til Danmarks Indsamling 2017 og Ghana Venskabs private bidragsydere for at give os mulighed for at støtte kampen mod sult og dårlig ernæring i Nordghana.

 

Youth Speak Up

Ungdomsradio - de unges stemme! 

 

Sammen med partnerorganisationen Youth Empowerment for Life laver Ghana Venskab radioprogrammer for børn og unge. Vi kalder det Youth Speak Up, fordi radioen derved er med til at give de unge en stemme.   

 

75 % af Ghanas befolkning er 5-35 år. Alligevel er børn og unge i Ghana marginaliserede. De bliver udsat for social uretfærdighed og ulighed på mange måder; børn ses primært som arbejdskraft og ikke som en vigtig faktor for udviklingen af lokalsamfundet. De unge har heller ikke adgang til oplysning og udvikler derfor hverken samfundsbevidsthed eller selvtillid nok til at ytre sig offentligt. 
 
Det vil Ghana Venskab lave om på. Radioen er den vigtigste kilde til information og nyheder for mere end 80 % af befolkningen i Nordghana, og Youth Speak Up er derfor et effektivt redskab til at oplære unge i deres rettigheder og udruste dem til aktivt medansvar for deres samfund.  

Youth Speak Up er finansieret ved hjælp af Danmarks Indsamling 2015

Du kan følge arbejdet på Facebook.

Ghana Venskab   I    Klosterport 4T,  DK-8000 Aarhus C   I   Tel +45 6141 7152   I   gv@ghanavenskab.dk

 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Flickr - White Circle
 • issuu
 • YouTube - White Circle