top of page
30902026717_f92a606109_o.jpg
Om School for Life udvalget

School for Life-udvalget spiller en aktiv rolle som sparringspartner, når E4L programmet arbejder med pædagogiske metoder, som kan højne elevernes trivsel og kvaliteten af undervisning i grundskolen i Ghana.

Hvem er med i udvalget?

Der er tre frivillige i School for Life-udvalget. Lines vej ind i udvalgsarbejdet gik gennem en praktik i School for Life og Ghana Venskab, da hun var specialestuderende på Pædagogik på Københavns Universitet. Pia har været en del af Ghana Venskab siden 1980, hvor hun som nyuddannet lærer stiftede bekendtskab med foreningen gennem en veninde. Inger har indgående kendskab til E4L og har samarbejdet med SfL både professionelt og nu som frivillig.

Aktiviteter i det forgangne år

Efter to år med et solidt online samarbejde med Ghana Venskabs partner på uddannelsesområdet, School for Life, havde udvalget i juni 2022 en inspirerende tilsynsrejse. Endelig var vi på feltbesøg igen efter corona-pandemien og talte bl.a. med myndigheder, skoleledere, lærere og elever for at evaluere, hvordan det gik med de to pædagogiske metoder, som School for Life og udvalget har udviklet om læreres professionelle udvikling og elevinddragelse.

 

 

Udbredelse af lærerudviklingsmodellen

Lærerudviklingsmodellen drejer sig om styrkelse af lærerens relation til børnene og udvikling af en praksis med refleksion efter undervisningen. Modellen er udarbejdet i overensstemmelse med Ghanas nye curriculum og værdierne heri. Modellen og dens metoder er blevet modtaget med begejstring af lærerne, der bl.a. udtaler, at det er nemmere at undervise, når børnene er aktive og befinder sig godt. Forældre fra projektet fortæller, at børn og forældre er begyndt at tale mere sammen om skolearbejdet, og forældre kommer på besøg på skolen oftere nu. School for Life er i gang med at få modellen godkendt af de nationale myndigheder og fortsætter på den måde arbejdet for modellens udbredelse gennem det offentlige skolevæsen.

 

Under tilsynsrejsen fik udvalget også mulighed for at høre, hvordan det er gået med at starte en pædagogisk aktivitet: elevinddragelse på skolerne - á la elevråd. Udvalget deltog desuden i en konference om School for Life’s strategi. Det er meget tydeligt, at der blandt eksterne samarbejdspartnere er respekt om School for Life’s arbejde. Både myndigheder og uddannelseskolleger var interesserede i fortsat samarbejde.

 

I maj 2023 har udvalget haft et uformelt møde med frivillige fra organisationen Axis, der også arbejder med uddannelse i Nordghana. Og i den kommende tid vil vi undersøge, hvordan vi kan udveksle viden og erfaringer.

Udvalget vil meget gerne udvide udvalget med flere medlemmer med pædagogisk baggrund, der har lyst til at følge programmets uddannelseskomponent og fungere som faglig sparring til vores partner i Ghana, School for Life.

 

 

SCHOOL FOR LIFE UDVALGET

TVÆRKULTUREL SPARRING OM UDDANNELSE STYRKER BÅDE PROGRAM OG PARTNERSKAB

15725107954_4126e2b5f8_k.jpg
SfL logo horisontal-01.webp
bottom of page