top of page

Høringssvar fra Ghana Venskab om regeringens nye udviklingsstrategi


Der er fortsat brug for at løfte Ghana

Ghana Venskab har haft mulighed for at give høringssvar om regeringens udkast til ny udviklingspolitisk- og humanitær strategi.Kort sammenfattet står disse tre stikord fra GV's høringssvar:

- Forholdene i Nordghana ligner mere i Sahel end i Sydghana

- Vi kunne ønske os at fokus på unge også gav et stærkere fokus på uddannelse

- Vi har brug for arbejdsro og kontinuitet.

Ghana Venskab har noteret os, at Ghana er placeret i kategorien transitions- og vækstøkonomier i den nye strategi. Det fremhæves, at landenes placering er dynamisk og et land kan indplaceres flere steder. Det er Ghana et godt eksempel på, og det er vigtigt at holde sig for øje. Den økonomiske og politiske udvikling har bevæget sig i en positiv retning, om end indkomst per indbygger faldt fra 2013 til 2014, og landet har oplevet relativ fred og stabilitet. Den bilaterale bistand til Ghana omlægges og udfases, målet vil fremover være at øge det politiske og kommercielle samarbejde. Det giver på mange måder god mening, men det er vigtigt at pointere, at der fortsat er så stor fattigdom og ulighed i Ghana, at det udgør en reel trussel. Nationale indkomststatistikker fortæller kun en del af historien om udviklingen i et givet land. Forholdene i Nordghana ligner på flere måder mere situationen i Sahel.

Den økonomiske vækst er ulige fordelt og de tre Nordlige regioner i Ghana har ikke opnået de samme fremskridt som resten af landet. Folk i Nordghana har ikke samme adgang til bl.a. kvalitets­uddannelse, sundhed og beskæftigelses­muligheder og infrastrukturen er ringe. Mange lever på kanten af eksistens­minimum og har ikke fødevare­sikkerhed hele året rundt, en situation der forværres af klima­forandringerne. Det giver grobund for frustration og puster til de latente konflikter i regionen. De unge søger væk for at finde et bedre liv i Sydghana og udgør også en del af migrationsbølgen i retning af Europa, herunder Danmark.

Et stærkt og velfungerende civilsamfund spiller en central rolle

Danmark har spillet en positiv rolle i at adressere mange af udfordringerne, bl.a. gennem mange års støtte til Ghana Venskabs arbejde i Nordghana. Det er afgørende, at støtten til civilsamfundet fastholdes for at understøtte den positive udvikling i Ghana og modvirke uligheden. Det er vigtigt, at der er stærke organisationer i Nordghana, som vores partnere, der bl.a. kan gøre opmærksom på uligheden i uddannelses­systemet, organisere og bevidstgøre lokalsamfund og engagere de unge i deres egen udvikling. Vores arbejde spiller i høj grad ind i Verdensmål 16, som handler om fredelige og inkluderende samfund for bæredygtig udvikling med ansvarlige institutioner.

Unge har brug for uddannelse

Vi er meget tilfredse med, at verdens unge beskrives som en dansk mærkesag. Ghana Venskab har i de sidste ti år arbejdet med at styrke unges rettigheder og adgang til beskæftigelse. Vi mener dog samtidig, at et fokus på unge hænger uløseligt sammen med uddannelse, hvis de unge skal være ansvarlige og oplyste borgere og have mulighed for at erhverve sig de nødvendige kompetencer for at realisere vækst­potentialet. Derfor ser vi gerne et stærkere fokus på uddannelse i strategien. Danmark har viden, erfaringer og kompetencer på uddannelses­området, der kan bidrage positivt til at imødegå udfordringerne.

Arbejdsro frem for gentænkning

Vi har også noteret os, at der lagt op til en gentænkning af samarbejdet med de danske civil­samfunds­organisationer. I Ghana Venskab har vi over årene gennemført store omlægninger for at tilpasse os skiftende modaliteter og politiske prioriteringer. I kraft af vore positive resultater har vi været en ramme­organisationen siden starten af 2015 og det udgør – alt andet lige - et godt udgangspunkt for et langsigtet og forudsigeligt samarbejde med vores partnere i Ghana. Omstillings­processerne har på mange måder kvalificeret vores arbejde og styrket vores organisation, men for at kunne levere reelle og mærkbare resultater står arbejdsro og kontinuitet lige nu højere på vores ønskeseddel end gentænkning, også set i lyset af de store nedskæringer ifm. FL16. Vi frygter, at endnu en omlægning vil trække energi væk fra arbejdet i Syd. Konstante omstillingsprocesser kan desuden underminere den frivillige indsats, som strategien i øvrigt anerkender som afgørende for organisationernes arbejde.


Udvalgte nyheder
Seneste nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
  • Facebook Basic Square
bottom of page