top of page

NYT FRA PARSAO PROGRAMMET


De to hovedelementer i PARSAO programmet er

  • bedre forhold for kvægproduktion og –handel, som skal føre til øget økonomisk vækst

  • fredelige og konstruktive relationer mellem nomadiske kvæghyrder og lokalbefolkningen

Arbejdet skrider godt fremad, nu hvor programmet har kørt i 2 år i Ghana. Den nuværende fase 1 afsluttes 30. juni 2018.

Overblik over kvægmarkederne

Et af elementerne er at skabe overblik over aktiviteten på kvægmarkederne. CLIP (Community Life Improvement Programme) indsamler hver måned data om, hvilke typer kvæg og andre dyr, der handles i det nordlige Ghana. Dermed kan de vigtigste handelscentre samt mønstre for udbud og efterspørgsel identificeres. Viden om markedet er en forudsætning for at kunne styrke en strategisk udvikling af sektoren.

CLIPs rolle i dette har også givet adgang til at deltage i nationale fora vedr. den fremtidige udvikling af kvægsektoren, og PARSAO programmet er blevet udvidet til at inkludere Central Gonja, som har vist sig at være et vigtigt distrikt mht. kvægproduktion.

Relationer Fulanier - fastboende

Et andet vigtigt aspekt er at forbedre relationen mellem Fulanierne - den befolkningsgruppe, som driver kvægflokkene gennem landet – og den fastboende lokalbefolkning. Der har gennem mange år været et anspændt forhold, som ind imellem fører til voldsomme sammenstød.

Programmet har nu uddannet 20 facilitatorer i at gennemføre strukturerede debatforløb om kvægproduktion og den dertil knyttede værdikæde. Her inviteres medlemmer af distriktsråd, lokale repræsentanter fra landbrugsministeriet, høvdinge, kvægavlere og -handlere, repræsentanter for kvægdriverne, veterinærmyndigheder og andre relevante beslutningstagere til et forløb, som gennemgår hovedelementerne i værdikæden for kvæg. Der skabes forståelse for de udfordringer, sektoren står overfor, som gør at samarbejde mellem de forskellige aktører er nødvendig, og vil kunne bidrage til økonomisk fremgang for alle involverede.

Der har været afholdt to af disse understøttede debatforløb på distriktsniveau. De løber over 3-5 dage, og der foreligger et grundigt og pædagogisk opbygget materiale, som giver konkret viden om kvægproduktion og markedsvilkår. Efterhånden som der opnås erfaring med disse strukturerede debatter, og facilitatorerne bliver dygtige til at gennemføre dem, vil tilgangen blive brugt til at understøtte fortalervirksomhed på regionalt og nationalt niveau, hvor der også er brug for at udbygge forståelse og øve indflydelse.

Hvor drives kvæget?

Kortlægning af de ruter, kvægdriverne benytter, og de ruter der aftales med den lokale befolkning, er en vigtig faktor i at fremme fredelig sameksistens. Personalet blevet uddannet i at opmåle koordinater og andre teknikker, som de kan bruge i den sammenhæng, og er begyndt at udarbejde kort over PARSAO distrikterne og de implicerede regioner.

Der eksisterer en organisering i forbindelse med kvægmarkederne i form af lokale markedskomiteer. Programmet støtter dem i at blive velfungerende organisationer og at blive registreret, så de får øget legitimitet og bedre muligheder for at tiltrække ekstern finansiering, som kan bidrage til at forbedre forholdene på markedspladserne. Eksempler på forbedringer kan være læsseramper, vandforsyning, adgang til veterinær ekspertise mv.

Positiv respons

Det løbende samarbejde med de implicerede parter i distrikterne og på regionalt niveau har skærpet deres fokus på forhold vedr. kvægproduktion og handel, og man mener på nuværende tidspunkt at kunne se en reduktion i konflikt niveauet mellem kvægdriverne og lokalbefolkningen. Der er også positiv respons fra høvdinge, som er begyndt at samarbejde med og støtte markedskomiteer i udførelsen af deres funktioner.

PARSAO programmet implementeres i 7 lande, og GDCA har besøgt partnere i Burkina Faso og Togo, som har deltaget i lignende programmer over en længere årrække og derfor har erfaringer, det er vigtigt at lære af. Senest deltog GDCA i åbningen af et nybygget marked i Togo, hvor de især noterede sig vigtigheden af, at alle de relevante interessenter omkring sådan et marked samarbejder for at sikre, at det styres effektivt. Den franske NGO, Acting for Life, som står i spidsen for programmet, udtrykker stor tilfredshed med GDCAs rolle og ser potentiale for at udvide aktiviteterne i Ghana i en ny fase fra juli 2018.


Udvalgte nyheder
Seneste nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
  • Facebook Basic Square
bottom of page