top of page

NYT FRA PARSAO PROGRAMMET


De to hovedelementer i PARSAO programmet er

  • bedre forhold for kvægproduktion og –handel, som skal føre til øget økonomisk vækst

  • fredelige og konstruktive relationer mellem nomadiske kvæghyrder og lokalbefolkningen

Arbejdet skrider godt fremad, nu hvor programmet har kørt i 2 år i Ghana. Den nuværende fase 1 afsluttes 30. juni 2018.

Overblik over kvægmarkederne

Et af elementerne er at skabe overblik over aktiviteten på kvægmarkederne. CLIP (Community Life Improvement Programme) indsamler hver måned data om, hvilke typer kvæg og andre dyr, der handles i det nordlige Ghana. Dermed kan de vigtigste handelscentre samt mønstre for udbud og efterspørgsel identificeres. Viden om markedet er en forudsætning for at kunne styrke en strategisk udvikling af sektoren.

CLIPs rolle i dette har også givet adgang til at deltage i nationale fora vedr. den fremtidige udvikling af kvægsektoren, og PARSAO programmet er blevet udvidet til at inkludere Central Gonja, som har vist sig at være et vigtigt distrikt mht. kvægproduktion.