top of page

School for Life modellen danner grundlag for nominering til fornem FN pris


De sidste 5 år er School for Life modellen nået ud til store dele af Ghana gennem det omfattende Complementary Basic Education program, som er finansieret af britiske og amerikanske offentlige midler gennem deres bistandskontorer DFID og USAID. Programmet er implementeret af ti civilsamfundsorganisationer og NGOer i næsten 50 distrikter. Det sker under ledelse af en enhed etableret hos Ghana Education Service, som er del af uddannelsesministeriet. I den sammenhæng kendes tilgangen som CBE modellen, men hovedelementerne er de samme, som da den blev udviklet af Ghana Venskab og School for Life i det oprindelige julekalenderprojekt midt i 1990’erne og yderligere forbedret i de følgende faser.

School for Life er en af de ti implementerende partnere og spiller en nøglerolle i at sikre kvaliteten ved at træne de andre organisationer i modellen. Ghana Venskab og School for Life synes det er en fantastisk god fortælling, at den model vi sammen har sat i verden, har vist sig så holdbar. Den er anerkendt i offentligt regi, og store donorer investerer mange penge i at bruge den for at nå ud til alle de børn, som aldrig ville få en grunduddannelse uden denne særlige mulighed. Faktisk synes vi historien er så god, at den fortjener at blive fortalt i nogen af de vigtigste korridorer i forhold til udvikling, og derfor har School for Life nomineret Ghana Education Service til en fornem FN pris, som skal fremme innovation i den offentlige sektor på verdensplan, United Nations Public Service Award. GES er nomineret i kategorien for initiativer, der når ud til de fattigste og mest sårbare gennem inkluderende partnerskaber. FN ønsker med denne pris at sætte fokus på innovation, belønne og skabe motivation samt fremme professionalisme i den offentlige sektor. Det handler også om at indsamle og dele viden om velfungerende initiativer med henblik på at de kan genbruges andre steder i verden for at bidrage til FN’s bæredygtighedsmål. CBE programmet spiller en vigtig rolle i forhold til mål 4 om kvalitetsuddannelse og mål 5 om ligestilling mellem kønnene. CBE samarbejdet mellem en lang række offentlige, private og civilsamfundsaktører er eksemplarisk i forhold til mål 17 om partnerskaber. GV og DFID har indsendt støtteskrivelser til nomineringen.

Priserne uddeles på en konference, som afholdes i anledning af FNs årlige public service dag sidst i juni. Det bliver spændende, om GES bliver inviteret med der. Under alle omstændigheder har nomineringen givet mulighed for at dele fortællingen om School for Life, og hvad samarbejde mellem folkelige organisationer i syd og nord kan føre til. Og ikke mindst ser vi det som en mulighed for at gøre opmærksom på, at behovet stadig er der, og at Ghanas uddannelsessektor står med et ansvar og nu også med en mulighed for at tage hånd om problemet. CBE programmet slutter i år, og derefter er det meningen, at CBE skal fortsætte for offentlige midler. Det er på nuværende tidspunkt dog uklart, om der er afsat penge til det. Så vi ser nomineringen som en mulighed for at sende en opfordring om at fortsætte arbejdet med CBE. Der er produceret en lille film om CBE programmet, som kan findes her.

Den giver et godt indtryk af tilgangen, og det ganske imponerende samarbejde mellem alle de forskellige partnere. Der bliver heller ikke lagt skjul på, at der stadig er et stykke arbejde at gøre, før alle børn i Ghana får mulighed for at komme i skole og gennemføre en grundskoleuddannelse.

Foto: Line Agerlin Trolle, 2015

Hovedelementerne i School for Life modellen

 • undervisning på modersmål

 • indhold som er relevant for en landbefolkning uden tradition for uddannelse

 • brug af lokale frivillige som landsbylærere

 • lokalt ejerskab gennem organisering af en landsbykomité

 • pigers og kvinders deltagelse fremmes gennem ligelig kønsfordeling i klasserne, et flertal of kvinder i landsbykomitéen og særlige incitamenter, hvis der rekrutteres kvindelige landsbylærere

 • samarbejde med Ghana Education Service om at sluse eleverne ind i den offentlige skole, typisk i 3. eller 4. klasse, efter de 9 måneder i CBE klassen

Fakta om Ghana Complementary Basic Education Programme

 • bevilling på ca. 32,7 mio. USD fra DFID og USAID

 • 5-årigt program fra 2013 – 2018, sidste undervisningscyklus er i gang

 • programmet styres fra en særlig enhed etableret i undervisningsministeriet

 • målet er at nå 200.000 børn, som ellers ikke ville få en grundskoleuddannelse, og at opbygge kapacitet hos den ghanesiske regering til at videreføre CBE efter udfasning af donormidler

 • implementeret i 49 distrikter i 5 regioner gennem 10 implementerende partnere, herunder SfL

 • GES har de seneste år overtaget implementering i 14 distrikter


Udvalgte nyheder
Seneste nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
 • Facebook Basic Square
bottom of page