top of page

GV sætter pris på skat i Nordghana


Et velfungerende skattesystem sikrer, at staten kan tilbyde sin borgere veje, hospitaler, skoler og meget mere. I det ghanesiske system er der også skatteopkrævning på lokalt niveau, men det fungerer ikke optimalt. Der er der mange grunde til - ikke mindst svag administration, korruption og borgernes manglende tiltro til, at pengene bruges til de rette formål.

Det er en hindring for en fortsat positiv udvikling i Ghana og skat er derfor blevet et meget aktuelt emne.

GV og vores partnere fik i 2018 ekstra midler fra CISU – ca. 500.000 kr. - til bl.a. at arbejde med dette emne fra forskellige vinkler. En af vinklerne er borgergruppers monitorering af offentlige anlægsarbejder i distrikterne, f.eks. skoler. Bliver skolerne rent faktisk bygget og har de nødvendige kapacitet og kvalitet?

Der vil blive også uddannet græsrods-journalister, som i Youth Speak Up projektet, der vil sætte fokus på emnet ved hjælp af sociale medier og radio. Aktiviteterne skal også oplyse borgerne om skattesystemet og give dem mulighed for at indflydelse på lokale beslutningsprocesser.

En grundtanke bag de nye aktiviteter er, ligesom i resten af E4L programmet, at borgerne skal kende deres rettigheder og forpligtelser.


Udvalgte nyheder
Seneste nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
  • Facebook Basic Square
bottom of page