top of page

Beretning 18-19: Der sker ikke så lidt!


Formandskabets beretning til generalforsamling 26. maj 2019 i Ghana Venskab:

Velkommen til dette års generalforsamling i Ghana Venskab. Det er beklageligt at vores forperson ikke kan være med i dag, men grundet hendes personlige situation og GVs nye ambition om at agere mere bæredygtigt har vi besluttet, at det godt kunne klares uden Katrines tilstedeværelse.

GV har haft et godt år siden sidste generalforsamling. Der har været god fremdrift i foreningens aktiviteter og der har som altid været en masse arbejde. Det betyder, at denne beretning ikke vil beskrive al arbejdet, der er lavet af sekretariatet, bestyrelsen og de frivillige, men vil zoome ind på nogle emner, som vi håber I vil finde interessante.

Organisationen GV – og et udsnit af årets aktiviteter

Foreningen har 324 medlemmer på nuværende tidspunkt. Vi får hele tiden nye medlemmer, men der er også mange, der falder fra, selvom der bliver gjort en ihærdig indsats for at holde på medlemmerne. Vi skal af flere grunde have over 300 medlemmer og gerne et stigende medlemstal, så alle kan se, at foreningen lever og har det godt. 54 medlemmer er også faste bidragsydere, hvilket er meget positivt – de faste bidragsydere er en helt central grundpil