Corona i Nordghana – en situationsrapport fra Tamale

Interview med Clement Boateng fra E4L, d. 14.4. 2020

I hele Ghana er der meldt om godt 400 tilfælde af Covid-19 og otte døde. I Nordghana er der registreret 10 tilfælde af Covid-19, alle har været tilrejsende, dvs. der er ikke set en spredning af smitte heroppe endnu. Ingen er døde i Nordghana endnu.

Frygten er at smitten vil blive spredt via kontakt, når vi ved hvor svag sundhedssektoren er.

Tamale Teaching Hospital har et afsnit, der var gjort klar til ebola for nogle år siden. Det afsnit er nu i brug til Corona tilfælde. Der er nogle få respiratorer, men det er uvist om de er funktionelle. De er i al fald ikke i brug endnu, siger Clement. På landsplan er det lige så galt med respiratorer, og der kan muligvis udvikles nogle simplere redskaber, der kan bruges til noget.

Strategien er således social kontrol med nedlukning af visse ting, afstand til hinanden og forbedret håndhygiejne. Og således håbe på, at epidemien rammer mindre hårdt. Folk er vant til at man kan dø af sygdomme og at sundhedssystemet bestemt ikke altid kan hjælpe.

Folk er også vant til at være meget sammen og det er sæson for begravelser, bryllupper og så er der jo også fredagsbøn og gudstjenester. Disse ting må ikke finde sted, politiet har – som i Danmark – rykket ud i nogle tilfælde, men det virker som om folk har fundet ud af det nu, mener Clement.

Markedspladser er et særligt problem. Myndighederne i Nordghana har ikke lukket markeder, men opfordrer folk til selv at holde afstand og højne hygiejnen. Clement siger at det fungerer således at (nogle) folk selv holder sig væk fra tætte klumper af folk. Men det er en kilde til bekymring, også fordi handelsfolk rejser rundt i landet.

Truslen om nedlukning i Nordghana har givet anledning til noget ”storindkøb”, men der har ikke været mangler på varer, og situationen virker normaliseret.

Butikker tilbyder håndvask og håndsprit. Kunderne udviser tålmodighed og holder afstand.

Sydpå i Ghana er Tema, Accra og Kumasi pålagt langt skrappere restriktioner og udgangsforbud. Maduddeling og anden hjælp har givet anledning til dårlige situationer. Der har også været tilfælde af protester, hvor folk med vilje har været sammen fx på stranden i stort tal.

Foto fra kaotisk uddeling af mad og udstyr ved en kirke i Accra

Skolerne har været lukket ned længe og fortsætter med at være lukkede i al fald i to uger mere. I Danmark kan man i en vis udstrækning have fjernundervisning, men det virker ikke hos os, siger Clement. Så børnene har ikke noget at lave. Familier, der har råd til det, har hyret privatundervisning til deres børn. Kun gymnasie afgangsklasser har mulighed for egentlig fjernundervisning, så eleverne kan forberede sig til den store Vestafrikanske afgangsprøve. Og det omfatter kun et forsvindende mindretal i Nordghana.

Corona epidemien har taget fokus væk fra andre sundhedskampagner, som mod meningitis (CSM) og malaria. Den type af meningitis, der kommer ind nordfra i år har formentlig krævet langt flere døde end Corona. Typen er desværre en slags, som der ikke er typisk lagre af vaccine imod. Udbredelse af meningitis er relateret til varme, så man håber på at regnen kommer tidligt i år med deraf følgende lavere temperaturer.

Medierne har støttet folkeoplysningen i denne sag. E4L har bidraget med radioindslag, plakater og tager sine egne forholdsregler som eksempel til efterfølgelse. Tilfælde af fejlinformation er dukket op, men er blevet modgået. Alligevel har udmeldingerne fra myndighederne i flere tilfælde været svingende og upræcise. Det er heller ikke så let, medgiver Clement. Men folk slutter som helhed op omkring regeringen og myndighedernes håndtering af krisen.

Som forventet er der meninger om hvorvidt noget skulle have været gjort anderledes, om fx grænserne skulle have været lukket hurtigere, så også alle ghanesere på vej hjem kunne være kommet i to ugers karantæne. Det er selvfølgelig tilfældet nu.

Der er lavet nogle økonomiske ”pakker”, som kommer almindelige mennesker til gode, når økonomien nu er presset. Det drejer sig om støtte til el-regninger i april-juni og vandregningerne er suspenderet i denne periode.

Udvalgte nyheder