top of page

Høj inflation og strejker i Ghana.

I Danmark er priserne gået op de sidste måneder, specielt som følgevirkning af krigen i Ukraine. Specielt benzin-, gas- og elektricitetspriser er steget. Generelt er inflationen i Danmark på cirka 7-8 procent i øjeblikket. Men bl.a. rentestigninger fra den Europæiske Centralbank giver forhåbning om, at inflationen vil falde i de kommende måneder.

Vores egen oplevelse af inflation de sidste måneder - som jo har været stort set væk fra vores breddegrader de sidste 10-15 år - hjælper os måske til at forstå ghanesernes frustrationer i disse måneder.


I Ghana er kriserne og deres eftervirkninger dog bare meget større.


Ghana er vant til høj inflation og en høj rente – typiske mellem 10 – 15 procent. Men lige nu er inflationen på cirka 27-28 procent. Det højeste niveau siden 2004. Og altså cirka 4 gange højere end vores i Danmark.


Det har også medføret strejker i Ghana - over hele landet - af forskellige faggrupper som bl.a. lærer og sygeplejersker i forsommeren. Folk har krævet lønstigninger på 15-20 procent, så deres løn kunne følge bare lidt med den galopperende inflation. Heldigvis for eleverne har de været ferie det meste af tiden, og regeringen og lærerne blev midt juli enige om en lønstigning på 15 procent. Meget pragmat