top of page

Praktik i School for Life

Af Marie Kjær Quistgaard

Jeg er uddannet sygeplejerske fra VIA University College i Silkeborg og har en kandidat i Global Health fra Københavns Universitet, som jeg for nyligt er blevet færdig med. Sidste år deltog jeg i et praktikophold ved Ghana Venskab, afholdt ved den implementerende partnerorganisation School for Life i Tamale, Nordghana. Opholdet varede fra januar til juni 2022, og var integreret som en del af min kandidatuddannelse.


Min kandidatuddannelse fokuserer på folkesundhedsvidenskab på et globalt plan og inkluderer blandt andet forskning om international sundhedspolitik, kroniske og smitsomme sygdomme, globale sundhedsproblemstillinger, katastrofeparathed samt andre relaterede sundhedsemner, der har til formål at forbedre sundhedsvilkår for befolkningsgrupper i ind- og udland. Derfor var min hovedopgave under opholdet at udføre en undersøgelse om krydsfeltet mellem uddannelse og sundhed.


Ud over dette projekt fik jeg ydermere mulighed for at blive inkluderet i School for Life's øvrige programarbejde med planlægning og gennemførelse af uddannelses- og fortalerrelaterede projekter. Her deltog jeg i en række spændende programinitiativer:

  • Community talks om vigtigheden af pigers skolegang i Mion, Tolon og Kumbungu.

  • Etablering af forældreråd og fortalervirksomhed for underbemidlede landlige skoler.

  • Deltagelse i pigeklubber, hvor folkeskoleelever modtog seksualundervisning.

  • Undervisningsprogram for forældre i, hvordan de kunne støtte deres børn i at lave lektier.

  • Deltagelse i planlægning af et skoleprogram i Kumasi og Ashanti for børn, der ikke gik i skole.

  • Udarbejdelse og afholdelse af et førstehjælpskoncept for ungdomsskoleelever i Savelugu og Kumbungu til udbredelse af viden om førstehjælp blandt unge.

Hovedprojekt

Som hovedprojekt under mit ophold udarbejdede jeg et multi-method-studie, der undersøgte sammenhængen mellem folkeskoleelever, der var ældre end den forventede alder for klassetrinene 3, 4 og 5 klasse, sammenlignet med risiko for tidlig uønsket graviditet og skoledrop-out.


Studiet blev foretaget i Savelugu, en landlig kommune 25 km fra Tamale, og inkluderede registerdata fra 10 skoleregistre og 20 fokusgruppeinterviews med elever, forældre samt skolelærere. Vi indsamlede data om alder, skoledrop-out samt kønsfordeling i de 10 skoler, både fra skolerne og Ghanas undervisnings- og sundhedsmyndigheder. Disse data indgik i en kvantitativ analyse, der belyste andelen af "overage" studerende i klasserne, Covid-19-skolenedlukningernes effekt på drop-out og kønsfordeling i forhold til drop-out, overage og teenagegraviditet.


Den kvalitative del af studiet bestod af data fra de 20 interviews. Her var vi interesserede i at undersøge, om undervisningen og voksenstøtten var alderssvarende til de studerendes udviklingsniveau og, hvorvidt de modtog seksualundervisning, svarede til de officielle retningslinjer fra uddannelsesministeriets undervisningsmateriale om både anatomi, selvbestemmelse, forplantning, kønssygdomme og prævention.


Resultater

Vores data viste, at skolebørn på klassetrinene 3, 4 og 5 klasse var flere år for gamle til deres klassetrin. 87% af børnene i 5. klasse var overage, ofte med flere år, og var derfor i teenagealderen på et alderstrin, hvor de reelt set burde være 11 år. Vi kunne påvise en kraftig stigning af drop-out under Covid-19-skolenedlukningerne i 2021, fra 27 i 2020 til 147 i 2021. Samtidig var der en stigning i teenagegraviditeter for aldersgruppen 15-19 år, svarende til næsten 9% af denne befolkningsgruppe i 2021. Samtidigt påviste den tematiske analyse af det indsamlede interviewdata, at den faktiske undervisning i seksualundervisning afskilte sig fra de officielle retningslinjer ved udelukkende at fokusere på religiøs moralsk undervisning samt ene fokus på afholdenhed som præventionsstrategi.


Disse resultater er ikke før indsamlet og analyseret i Savelugu og skal indgå i programudviklingen til fremtidige promoveringsprojekter i School for Life's arbejde med børns rettigheder til relevant kvalitetsuddannelse i Nordghana. På baggrund af projektets resultater og analyse bidrog jeg samtidigt med forslag til, hvordan Global Health-teori og professionel praksis kan integreres i eksisterende og fremtidige Ghana Venskab- og School for Life-programmer og projekter.


Læringsudbytte

Praktikopholdet ved School for Life var en stor oplevelse for mig, både professionelt og ikke mindst personligt. Jeg har udviklet mine faglige kompetencer i planlægning og udførsel af et stort fieldstudie, både med kvalitative og kvantitative komponenter, samt hvordan design, resultatbeskrivelse og tilgang tilrettelægges med øje for kulturudveksling og samarbejde. Jeg har også lært at indgå i professionelt NGO-arbejde, afholde og planlægge programmer. Derudover lærte jeg at være omstillingsparat og problemløsende, når der opståd uforudsete udfordringer. Et sådant tilfælde skete lige op til vores kvalitative dataindsamling, hvor vi havde planlagt to uger til udførelse af vores interviews. Samme morgen som vi skulle afsted, bliver jeg oplyst om, at børnenes påskeferie var blevet forlænget med en uge, hvilket betød, at vi kun havde fem dage til at lave 20 fokusgruppeinterviews på 10 skoler. Så det kan roligt siges, at vi fik travlt!


Foruden den faglige erfaring, var det også en stor personlig oplevelse at bo i Tamale. Jeg tog på markedet og købte stof og grøntsager, mødte en masse nye venner, tog på safari og rejste rundt i landet på flere ture. Under mit ophold mødte jeg en masse mennesker, som modtog mig med varme, gæstfrihed og ikke mindst en masse humor. Kulturelt var der også en del forskelle mellem Danmark og Ghana. Blandt andet er der et stærkt religiøst fællesskab i Nordghana, som jeg ikke er vant til hjemmefra. Dette betød, at jeg lærte en masse om islam og de tilhørende traditioner, blandt andet ramadan og Eid. Derudover måtte der også tages højde for "Africa-time", som ofte betød, at planlagte aktiviteter blev udskudt med flere timer. Dette var særligt svært at vænne sig til som punktlig dansker. En anden kuriøs oplevelse var et møde med en høvding efter et community-møde. Han gav os en levende kylling som tak for vores besøg. Denne kylling spiste vi til frokost på kontoret den følgende dag.


Slutteligt var praktikopholdet en værdifuld erfaring under mit senere kandidatspeciale, hvor jeg deltog i et forskningsprojekt, der undersøgte unge kvinders brug af PrEP (et præventivt medicinpræparat mod HIV/AIDS) i Østzimbabwe. Der inddrog jeg min forståelse af piger og unge kvinders levevilkår, socioøkonomiske vilkår og kønsrelaterede uligheder i en afrikansk kontekst, som gjorde mig bedre i stand til at analysere deres vidnesbyrd på en repræsentativ og præcis facon.

Udvalgte nyheder
Seneste nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
  • Facebook Basic Square
bottom of page