top of page

Skolesamarbejde

Ghana Venskab har et tæt samarbejde med flere skoler. Der er forskellige typer af samarbejde alt efter den enkelte skoles behov og interesser. Fælles for hvert enkelt samarbejde er dog, at det er med til at udvide unges bevidsthed om udviklingslande og bygge bro mellem unge, der vokser op under vidt forskellige vilkår på hver sin halvkugle. 

Lige fra folke-, fri-og efterskoleskoleelever til unge, der er færdige med gymnasiet har glæde af de forbindelser, Ghana Venskab kan facilitere i Nordghana. Ghana Venskab står nemlig til rådighed i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udvekslingsbesøg. På den måde har danske unge fået et helt unikt møde med ghanesiske skolebørn og deres dagligdag, hilst på den lokale høvding og fået en helt ny smag for Afrika. 

Ghana Venskab stor gavn af de midler, som skolerne rejser til organisationens udviklingsarbejde blandt børn og unge i Nordghana, som blandt sikrer skolegang og hjælp til, at de unge senere kan forsørge sig selv.

Kribler det i Jer for at starte et samarbejde mellem din skole og Ghana Venskab må du endelig kontakte os på gv@ghanavenskab.dk. Ghana Venskab kan stille mange af sine ressourcer til rådighed uden, at det vil koste skolen noget. 

Vi har også en klassekasse med udstyr til en Ghana-dag, som I vil kunne få glæde af, hvis I overvejer at holde temadag om Ghana, eller du kan få en Ghana-fortæller ud på din skole.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de forskellige skolesamarbejder, som Ghana Venskab har.

Hald Ege Efterskole

Hald Ege Efterskole og Ghana Venskab har oprettet et spændende samarbejde, der siden 2015 har ført til kulturudveksling i Ghana for over 160 danske teenagere. 

Hvorfor går turen til Ghana?

Skoleleder Erik Junker forklarer, at "En udenlandstur på en efterskole er en dannelsesrejse, der skal give dig et helt nyt perspektiv på dit eget liv. Derudover vil vi – i alt, hvad vi laver – gerne trække eleverne hen til steder, de ikke kan komme på egen hånd, og som gør dem til større – måske endda bedre – mennesker. Derfor synes vi, at Ghana er er godt valg til en efterskoletur. Ghana et trygt land at rejse i: Afrika for begyndere – men samtidig også et meget autentisk Afrika; specielt i den nordlige del af landet, som vi også gæster."  

 

På turen besøger efterskoleeleverne blandt andet School for Life klasser og har Youth Rallies med de ungdomscentre som Ghana Venskab har været med til at oprette. Turen skal inspirere de unge til at tage socialt medansvar, og på rejsen kommer de ned og oplever ved selvsyn, hvilken forskel de er med til at gøre gennem de penge, de forud for turen har været med til at fundraise til Ghana Venskabs arbejde. 

Næste tur for Hald Eges efterskoleelever er planlagt til januar/februar 2017, og hvis du er interesseret i at vide mere om skolen kan du finde det her

Fodboldturnering med ungdomsklubber
Fodboldturnering med ungdomsklubber
Workshop med ungdomsklubber
Workshop med ungdomsklubber
Hald Ege Efterskole

Marselisborg Gymnasium

I Malshegu, tæt på Tamale i Nordghana, ligger et ungdomscenter. For fem år siden lå der bare et stort stykke land, men siden Afrikagrupperne, som er en uafhængig gruppe af udsprungne studenter fra Marselisborg Gymnasium, er begyndt at tage derned hvert efterår, har den ene bygning efter den anden rejst sig af støvet. 

 

En lille gruppe lærere Fra Marselisborg Gymnasium har siden 2002 arrangeret dannelsesrejser for 10-15 såkaldte 4.g.ere til forskellige steder i Afrika, hvor omdrejningspunktet er bygningsprojekter. Igen i år går turen til Malshegu i det nordlige Ghana, hvor den foreløbig sidste bygning skal rejses. Unge med mod på at rive en måned ud af kalenderen, finansierer deres egen rejse, hjælper til med at rejse midler til byggeriet og bliver indkvarteret privat i landsbyen. I tre uger deltager de i byggeprojektet med udgravning af fundament, murring, maling mv. og slutter af med en uges ferie. 

 

Lærerne fra Marselisborg Gymnasium er ildsjæle, der hverken får løn for at arrangere turen eller tilskud til rejsen. Alligevel fortsætter samarbejdet med Ghana Venskab og partnerorganisationen Youth Empowerment for Life (YEfL) ufortrødent til glæde for de mange unge i Malshegu-området og som en enorm inspiration for danske unge, der får et bredere perspektiv på verden. 

 

Ungdomscentret bliver til et forum for aktiviteter og arrangementer med fokus på bl.a. uddannelse, sport og kultur, et center der udvikler og udruster de unge til at organisere sig demokratisk og tage ansvar for deres liv. Den nye bygning kommer blandt andet til at rumme mødelokale, gæsteværelse og toiletfaciliteter og gør det muligt for YEfL at invitere til bl.a. seminarer med talere udefra. 

Værtsfamilie
Workshopbygning
MIndeplade
Afskedsceremoni
Værtsfamilie
Summerhut
Marselisgruppen 2013
Marselisborg Gymnasium

Viborg Gymnasium

Ghana Venskabs samarbejde med Viborg Gymnasium opstod, da gymnasiet ønskede at tage en flok elever med til Ghana og se nogle af vores aktiviteter. Siden har samarbejdet udviklet sig til at omfatte en større grad af formidling.

 

Ghana Venskab tager ud og giver undervisningsoplæg på gymnasiet om arbejdet i en civilsamfundsorganisation, der samarbejder med Danida og yder faglig sparring på konkrete projekter, skolen har lavet. Repræsentanter fra Gymnasiet har også deltaget i Ghana Venskabs årlige Ghanaseminar. 

 

Viborg Gymnasium har siden fået en regulær Ghanaklasse, hvor turen årligt går til Ghana.

Viborg Gymnasium

Silkeborg Højskole

Silkeborg Højskole har haft et unikt bånd til Ghana Venskab, siden de helt fra starten lod sig inspirere af pioneren Dr. Holms venskabstanke, der sprængte grænser i mere end en forstand. 

Samarbejdet har en uformel karakter, men er lige inderligt af den grund. Silkeborg Højskole har en ulandslinje, der med jævne mellemrum fører de studerende til Ghana og Ghana Venskabs aktiviteter i den nordlige del af landet.

 
Den årlige Ghana-sangdag bliver til på skolen i et samspil mellem skolens musikelever, engagerede undervisere og Ghana Venskabs lokalgruppe i Silkeborg. Indtægterne fra dagen går til projekterne i Ghana. 

Højskolen arrangerer desuden en årlig arbejdsdag til fordel for Ghana, hvor frivillig arbejdskraft bliver belønnet med kolde kontanter. De indsamlede penge bruger skolen på at invitere unge ghanesere fra Ghana Venskabs programmer på besøg i Danmark.

 

Før som nu hylder Silkeborg Højskole venskabstanken og flytter på den måde grænser og fungerer som værdiskaber midt i den jyske muld. 

Silkeborg Højskole
bottom of page