top of page

Testamentariske gaver 

Udover at man kan blive medlem eller bidragsyder, så kan du også støtte Ghana Venskab med en gave i form af et fast beløb eller en andel af din formue. Det skal dog gøres ved at testamentere denne gave til Ghana Venskab.

 

Ønsker du at testamentere en gave til Ghana Venskab, skal du således oprette et testamente. Ved at oprette et testamente sikrer du dig, at din formue fordeles, som du ønsker. Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue blive fordelt i henhold til arvelovens regler. Kort fortalt betyder det, at hvis du har familie, så vil familien arve, og hvis du ikke har familie, vil din formue tilfalde staten.

 

Gaven vil ubeskåret gå til Ghana Venskab, da arv givet til Ghana Venskab er fritaget for betaling af boafgift. Dette giver mulighed for at indsætte Ghana Venskab i dit testamente - uden at det formindsker størrelsen af arven til din familie eller andre pårørende.

Såfremt du ønsker at oprette testamente, anbefaler vi, at du retter henvendelse til en advokat for at sikre dig, at testamentet formuleres på den måde, der er nødvendig for, at netop dine ønsker vil blive efterkommet.

 

Dokument 24 – Testamente

 

Hvis du ikke ønsker at benytte en advokat til dit testamente, så kan du oprette testamentet gratis hos Dokument 24. Oprettelsen sker online gennem virksomhedens formular. Når du har oprettet testamentet, fremsendes det straks pr. e-mail, og du skal efterfølgende skrive det under foran en notar eller 2 vitterlighedsvidner.

 

Du kan starte oprettelsen af dit gratis testamente her. Dit testamentet bliver gratis så snart, at du har skrevet Ghana Venskab ind i testamentet.

 

Når du tænker os ind i dit testamente, er du med til at gøre en kæmpe forskel for vores arbejde.

Legal Desk - Legat


Ghana Venskab har også indgået et samarbejde med Legal Desk, som gratis hjælper dig med at testere et beløb til os gennem et legat. Et legat kan gives uanset, om du har et testamente i forvejen eller ej. I formularen oplyser du det beløb, du ønsker at give til os, den dag du går bort. 

 

Du finder Ghana Venskabs formular her


Når du har oprettet legatet, skal det underskrives foran en notar eller foran vitterlighedsvidner, som du selv vælger.  Hvis du ønsker at støtte os og samtidig efterlade mere til dine arvinger, anbefaler vi, at du ser denne video omkring 30% løsningen. Legal Desk har skrevet to gode artikler som forklarer, hvad et legat og testamente er. 

Du er velkommen til at kontakte GVs generalsekretær Lene Marie Andreasen på tlf. 61 41 71 52, hvis du vil vide mere om Ghana Venskab og muligheder for at testamentere en gave til Ghana Venskab. Vi kan også ringe dig op, hvis du sender os en mail med dit telefonnummer.

DU GØR FORSKELLEN

 

Gennem Ghana Venskab er du med til at:

Give børn en uddannelse og en fremtid

 

Fremme fattiges adgang til finansielle ressourcer

 

Organisere marginaliseredes kamp for demokrati og rettigheder

DET GÅR DIT BIDRAG TIL 
SÅDAN KAN DU OGSÅ STØTTE

MERKUR BANK

8401 1065459


MOBILEPAY

61417152

Gaver til Ghana Venskab er fradragsberettiget ifølge Lignings-lovens §8A. Du kan trække 16.300 kr fra om året i skat. Det gælder dog ikke for medlemskontingent. Læs mere om fradragsreglerne på skat.dk

Som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ISOBRO forpligter Ghana Venskab sig til at overholde grundlæggende indsamlingsetiske krav

bottom of page