ted hamedani.jpg

BØRNENE TILBAGE I SKOLE

I Ghana har skolerne pga. COVID-19 været lukkede siden marts 2020 og forventes at åbne i januar 2021.

Uligheden i adgang til uddannelse vokser.

Børn i fattige landsbyer har ikke adgang til fjernundervisning og kommer langt bagud i forhold til deres årgang. Det påvirker deres fremtidige skolegang, og der er stor risiko for, at en del af børnene vil droppe ud af skolen.

Ghana Venskab og School for Life gennem­­fører i de sidste 3 måneder af 2020 nødundervisning for de mest udsatte børn i de 5 distrikter i Nordghana, hvor vi i forvejen arbejder.

 

Med indsatsen kan vi:

1) sikre supplerende undervisning, så udsatte børn indhenter en del af den tabte læring.

2) støtte at børnene genoptager deres skolegang, når grundskolerne genåbner.

Med et bidrag til Ghana Venskab kan du være med til at støtte undervisning for de mest sårbare børn i Nordghana.

Alle bidrag gør en forskel.

Udfyld venligst oplysningerne nedenfor.

Ghana Venskab takker for støtten

DU GØR FORSKELLEN

 

Gennem Ghana Venskab er du med til at:

Give børn en uddannelse og en fremtid

 

Fremme fattiges adgang til finansielle ressourcer

 

Organisere marginaliseredes kamp for demokrati og rettigheder

DET GÅR DIT BIDRAG TIL 
SÅDAN KAN DU OGSÅ STØTTE

MERKUR BANK

8401 1065459


MOBILEPAY

661970

Gaver til Ghana Venskab er fradragsberettiget ifølge Lignings-lovens §8A. Du kan trække 16.300 kr fra om året i skat. Det gælder dog ikke for medlemskontingent. Læs mere om fradragsreglerne på skat.dk

Som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ISOBRO forpligter Ghana Venskab sig til at overholde grundlæggende indsamlingsetiske krav

Ghana Venskab   I    Klosterport 4T,  DK-8000 Aarhus C   I   Tel +45 6141 7152   I   gv@ghanavenskab.dk

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Flickr - White Circle
  • issuu
  • YouTube - White Circle