ted hamedani.jpg

BØRNENE TILBAGE I SKOLE

I Ghana har grundskolerne pga. COVID-19 været lukkede fra marts 2020. Hvad enten man er skolelev i Danmark, i Ghana eller et andet sted i verden, så betyder lukkede skoler og hjemmeundervisning at uligheden i adgang til uddannelse vokser.

Under skolenedlukningen har børn i fattige landsbyer i Nordghana ikke haft adgang til fjernundervisning og de er derfor kommet langt bagud i forhold til deres årgang. Det påvirker deres fremtidige skolegang, og der er stor risiko for, at en del af børnene aldrig vender tilbage til skolen og derfor ikke får færdiggjort deres grunduddannelse.

 

Processen med at genåbne skolerne er i gang fra mandag 18. januar 2021. Det bliver et stort arbejde at genåbne alle landets grundskoler efter 10 måneders nedlukning: De nødvendige værnemidler skal være tilgængelige, lærerne skal være til stede på skolerne og eleverne skal støttes til at få en god opstart med fokus på både faglig og social trivsel.

Ghana Venskab og School for Life har i de sidste 3 måneder af 2020, samt i januar 2021 gennemført undervisning for de mest udsatte børn i de 5 distrikter i Nordghana, hvor vi i forvejen arbejder.

 

For at skabe de bedst mulige rammer for en god overgang mellem nødundervisning og almindelig skolegang, fortsætter denne indsats i februar og marts 2021. 

Med indsatsen kan vi:

1) sikre supplerende undervisning, så udsatte børn indhenter en del af den tabte læring og bliver skoleparate.

2) støtte børnene  i at genoptage deres skolegang.

Med et bidrag til Ghana Venskab kan du være med til at støtte undervisning for de mest sårbare børn i Nordghana.

Alle bidrag gør en forskel.

Udfyld venligst oplysningerne nedenfor.

Ghana Venskab takker for støtten

DU GØR FORSKELLEN

 

Gennem Ghana Venskab er du med til at:

Give børn en uddannelse og en fremtid

 

Fremme fattiges adgang til finansielle ressourcer

 

Organisere marginaliseredes kamp for demokrati og rettigheder

DET GÅR DIT BIDRAG TIL 
SÅDAN KAN DU OGSÅ STØTTE

MERKUR BANK

8401 1065459


MOBILEPAY

661970

Gaver til Ghana Venskab er fradragsberettiget ifølge Lignings-lovens §8A. Du kan trække 16.300 kr fra om året i skat. Det gælder dog ikke for medlemskontingent. Læs mere om fradragsreglerne på skat.dk

Som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ISOBRO forpligter Ghana Venskab sig til at overholde grundlæggende indsamlingsetiske krav