top of page

Giv et Bidrag

 

Du kan støtte vores arbejde for demokrati, rettigheder og udvikling i Ghana med et enkelt klik.

STØT NU

Bliv Medlem

 

Bliv medlem og få indflydelse på Ghana Venskab og vores arbejde i Ghana. 

 

Et medlemskab koster 200 kroner om året.

Medlemskabet betales én gang om året via NETS (tidligere kaldet PBS).

 

Som medlem får du tilsendt vores nyhedsbrev, medlemsblad og årsberetning.

Herunder kan du vælge mellem vores tre typer medlemskab:

 

Almindeligt medlemskab - kr. 200,- årligt

Medlemskab for studerende - kr. 100,- årligt

Organisationsmedlemskab - kr. 200,- årligt

På forhånd tak for din støtte.

 

Bliv Medlem

Bliv Frivillig

 

Til at styre og udvikle GVs udviklingsprogram i Nordghana har foreningen en række udvalg. Udvalgene vælges hvert år på generalforsamlingen og består af 5-7 medlemmer, der dækker en række forskellige kompetencer, som projekterne kan trække på. Udvalgenes opgave er først og fremmest at følge, inspirere og støtte udviklingsarbejdet i Ghana. Derudover kan du som frivillig bidrage til vores informations - og foreningsarbejde i Danmark. 

 

Oplysningsudvalget

Venskabsudvalg

Fundraisingudvalg

School for Life udvalg

Klimaudvalg

Ungdomsudvalg

Læs mere om Ghana Venskabs Udvalg

Vi vil altid gerne have nye frivillige ind i udvalgene og vi opfordrer derfor interesserede til at kontakte sekretariatet eller kontaktpersonen for de enkelte  udvalg. Hvis man gerne vil have en "blød" start som udvalgsmedlem, kan man starte som såkaldt "føl". 

 

Bliv Frivillig
Bliv Aktivist

Bliv Aktivist

 

KAMPAGNEAKTIVISTER

Kampagneaktivisternes mål er at planlægge og udføre aktiviteter, som oplyser om Ghana Venskabs arbejde i Nordghana og udviklingsarbejde generelt. Der er frie rammer, plads til kreative idéer og masser af medbestemmelse. Det giver mulighed for mange gode aktiviteter. Her er et udpluk af aktiviteter:

Colour Café

Uden at Blinke

Verdens Bedste Nyheder

Læs hvordan du kan blive Aktivist

 

Lokalgrupper

Venskabsgrupper

 

GVs unikke baggrund som en venskabsbaseret udviklingsorganisation har siden starten i 1979 givet arbejdet et særligt perspektiv. En vigtig del af GVs arbejde er de lokale venskabsgrupper, der arbejder med venskabs- og oplysningsarbejde lokalt. Ghana Venskab i Danmark består i dag både af medlemmer fra hele landet og af de tre grupper:

 

Glamsbjerg

Silkeborg

København

 

Praktik og studie

Praktik og Studie

 

Få mulighed for at komme helt tæt på Empowerment for Life Programmet som praktikant eller frivillig. Vi har mulighed for at tage imod praktikanter/ frivillige, som kan blive tilknyttet programmet efter interesse og behov.

Praktikanter vil typisk være på sidste del af en lang videregående uddannelse og i gang med at skrive afsluttende opgave. Gennem tiden har der været mange studerende tilknyttet projekterne i Ghana, som har skrevet opgaver om emner som f.eks. hygiejne og ernæring. Studerende forventes at få faglig vejledning fra deres uddannelsesinstitution, men vil så vidt muligt blive inddraget i programmets aktiviteter.

Hvis du er elektriker, pædagogmedhjælper eller noget helt tredje kan du også blive tilknyttet programmet som frivillig. Skriv en kort ansøgning på engelsk til sekretariatet, hvor du fortæller mere om dig selv og om hvorfor du gerne vil være frivillig.

 

Se retningslinjer og ansøgningsformular for praktikordningen

Se retningslinjer og ansøgningsformular til studieophold

bottom of page