top of page

Forældreforeninger og skoleledelse er begyndt at holde deres egne møder

Empowerment for Life-programmet fortsætter med at arbejde med forældreforeninger og skolebestyrelser for at sikre bæredygtighed på det tematiske uddannelsesområde. Gennem programmet har de vigtigste interessenter (forældre, medlemmer af lokalsamfundet, lærere, meningsdannere osv.) slået eksisterende forældreforeninger og skoleforvaltningskomitéer i Savelugu Kommune sammen for at danne ét netværk med det formål at udveksle ideer samt skabe platforme til at forbedre fortalervirksomhed og sociale aktioner.

Netværket er, efter sammenlægningen i første kvartal i år, blevet stærkere og mere effektivt, og de to netværk har siden arbejdet sammen for at sikre, at problemer som teenagegraviditet, fravær blandt piger osv. gradvist løses af netværks medlemmerne med støtte fra Empowerment for Life-programmet. Efter sammenlægningen til ét stort socialt netværk, er nogle af de observerbare resultater udvikling af en handlingsplan, gennemførelse af handlingsplaner, øget deltagelse og engagement fra medlemmernes side i netværket.

Som led i gennemførelsen af deres handlingsplan har netværksmedlemmerne på egen hånd og med ringe eller ingen finansiel støtte fra programmet gennemført følgende:- De har slået deres bankkonto sammen med det eksisterende netværk til en fælles konto.- De er begyndt at holde møder på egen hånd for at planlægge aktiviteter.- Der blev afholdt et radioprogram for at drøfte spørgsmål, der påvirker elevernes læringsresultater i skolerne, f.eks. spørgsmål såsom forældrenes støtte til eleverne i den lange ferie og sensibilisering af spørgsmål såsom kønsroller, børnearbejde og korporlig afstraffelse i både skoler og i hjemmet.


4 views

Comentários


bottom of page