top of page

Klager, korruption eller misbrug

Hvis du oplever eller observerer misbrug eller korruption fra Ghana Venskab eller Ghana Venskabs medarbejdere, frivillige eller partnere er det vigtigt, at du rapporterer dette.

If you are exposed to or observe misconduct or corruption from Ghana Venskab, its staff, volunteers or partners it is important that you report this to us. 

Mistanker om misbrug, mistanke om ulovligheder og alvorlige forhold vedrørende Ghana Venskabs aktiviteter, som f.eks. økonomisk kriminalitet og seksuelle krænkelser kan indberettes i den nedenstående formular. Vi opfordrer dig til at angive dine kontaktoplysninger, så vi har bedst mulighed for at efterforske sagen. Din identitet vil ikke blive afsløret uden dit samtykke, og alle klager og indberetning bliver behandlet med respekt for fortrolighed.

Suspicion of misconduct, concerns or complaints regarding Ghana Venskab's work - for instance financial crime or sexual abuse - can be reported in the form below. We urge you to provide contact information, so that we can investigate the matter in the best way. Your identity will not be disclosed without your consent and all reports and complaints  will be followed up on and managed by Ghana venskab with respect to confidentiality and privacy. 

Når du indsender en rapport eller klage modtages den af 2 af Ghana Venskabs bestyrelsesmedlemmer, der bekræfter modtagelse til afsender inden 72 timer.

When submitting a complaint or concern it will be received by two board members of Ghana Venskab, who will confirm receipt within 72 hours.

Du kan læse om hvordan vi behandler klager og indberetninger  om misbrug i Ghana Venskabs Safeguarding retningslinjer og principper for beskyttelse mod udnyttelse, misbrug og chikane, samt indberetning af og opfølgning på tilfælde af udnyttelse, misbrug og chikane.

Du kan også læse hvordan vi forhindrer korruption og svindel i Ghana Venskabs Antikorruptionspolitik.

For more information on how Ghana Venskab handles reports and complaints read the Ghana Friends Safeguarding Guidelines and principles for protection against exploitation, abuse and harassment, as well as reporting and follow-up on cases of exploitation, abuse and harassment

You can also read how we handle corruption and fraud in The Ghana Friends Anti Corruption Policy.

Indberet her / Report here

Thanks for submitting!

bottom of page