top of page

Hvem vi er

forside.jpg

Ghana Venskab arbejder for at skabe et mere lige, demokratisk og bæredygtigt Ghana, hvor alles rettigheder respekteres. Vores mission er at bidrage til varig forandring i Nordghana igennem stærke partnerskaber.

Ghana Venskab blev startet i 1979 af en gruppe mennesker, der ville lave udviklingsarbejde i øjenhøjde. De var fælles om at have et globalt udsyn og et ønske om at skabe forandring igennem fællesskaber.

Navnet Ghana Venskab er ikke tilfældigt. Vi er en venskabsforening, samtidigt med at vi har haft større Danida finansierede udviklingsprojekter og programmer i Nordghana siden 1986. Vores forening og arbejde er bygget op omkring vores relationer til hinanden, og den form for ansvarlighed der findes mellem mennesker, der er knyttet til hinanden.

Vores udviklingsarbejde bygger på langvarige og forpligtende partnerskaber med lokale civilsamfunds­organisationer og tager udgangspunkt i ghanesiske behov, prioriteter og muligheder.

Tre nedslag i historien

1984

Ghana Venskab dannes

Ambitionerne var store, da projektet Ghanaian Danish Communities Programme startede i 1984.

Målet var landsbyudvikling igennem hjælp til selvhjælp, og der blev skabt en højskole, en lokalradio og en bank med mikrolån i landsbyen Dalun. Det blev til seks faser med Danida støtte fra 1986-2009. Det var også starten på vores mangeårige partnerskab med Ghana Developing Communities Association, som i dag er en respekteret civilsamfundsorganisation i Ghana.  

2010

Empowerment for Life

I 2010 havde Ghana Venskab i en årrække haft en række forskellige projekter sideløbende. Sammenlægningen af vores aktiviteter i ét program - Empowerment for Life – i 2010 gav arbejdet nyt fokus og retning.

Programmet byggede bl.a. på School for Life projektet, som havde stor succes med at lære børn, der ellers ikke ville komme i skole, at læse og skrive. School for Life er siden blevet en toneangivende organisation på uddannelsesområdet i Ghana. Det var også i 2010 at vores mangeårige fokus på unge kulminerede i et partnerskab med Youth Empowerment for Life.

2020

Klimaforandringer

Klimaforandringer påvirker i stigende grad Nordghana. Afgrøder slår fejl, og Nordghana oplever mere voldsomt og uforudsigeligt vejr. Det har alvorlige konsekvenser for den lokale befolkning, da de fleste lever af landbrug.

I 2020 fik Ghana Venskab den første bevilling til klimarbejde, som gav os mulighed for at hjælpe fattige lokalsamfund med tilpasse sig klimaforandringerne. Vores partnerorganisation Changing Lives in Innovative Partnerships spiller en hovedrolle i den forbindelse. I dag er klima noget vi forholder os til i alle vores aktiviteter, ikke kun dem der handler om landbrug, og klimatilpasning har en betydelig plads i E4L programmet.

Bliv medlem

Ghana Venskab er en medlemsbaseret forening med engagerede frivillige og et stærkt fællesskab. Det vil vi også være fremover, og derfor har vi brug for dig. Som medlem og frivillig støtter du vores arbejde i Ghana og i Danmark.

IMG_4478 (1).jpg
45116936134_97adc42980_k.jpg

Bæredygtighed i fokus 

Ghana Venskab har en bæredygtighedspolitik, fordi bæredygtig brug af ressourcer er en prioritet for os. 

Læs bæredygtighedspolitikken her

 

Et af vores tiltag er at vi bevidst forsøger at reducere vores transport eller vælge klimavenlige alternativer såsom offentlig transport og samkørsel. 

 

Vi har siden 2018 haft vores egen Klimafond, der støtter klimatilpasning i Nordghana, og vi bidrager til fonden med en selvbestemt afgift på vores egne flyrejser. Afgiften betales af foreningens egne midler, og der indbetales mindst 10.000 kr. om året til fonden.

Hvor kommer pengene fra?

Ghana Venskab har i 2022 og 2023 haft en årlig omsætning på ca. 10,5 millioner.

Størstedelen af midlerne kommer fra vores programaftale med Civilsamfund i Udvikling (CISU). Programmidlerne kommer fra Civilsamfundspuljen, som er finansieret af Danida. Ghana Venskab har i 2023 fået en bevilling til en ny fase af E4L programmet (2024-2027) med en årlig bevilling på 9,67 millioner. Derudover har vi projektet GoAdapt! (2023-2025) med en bevilling på 5 millioner fra CISU’s klimapulje.  Derudover modtager vi bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde.

Det går pengene til

GV anvendte i 2022 ca. 8,7 millioner kroner på udviklingsaktiviteter i Ghana.

De resterende midler gik til aktiviteter i Danmark, herunder fundraising, forenings­aktiviteter, oplysningsarbejde og administration.

Ghana Venskab økonomi

Indberet/report

Hvis du oplever eller observerer misbrug eller korruption fra Ghana Venskab eller Ghana Venskabs medarbejdere, frivillige eller partnere er det vigtigt, at du rapporterer dette.

If you are exposed to or observe misconduct or corruption from Ghana Venskab, its staff, volunteers or partners it is important that you report this to us. 

bottom of page