top of page

Organisation

 

Ghana Venskab er udover et lille professionelt sekretariat i Århus drevet af frivillig arbejdskraft. Frivillige kan enten være med i udvalg, der over en årrække følger, støtter og inspirerer de forskellige udviklingsaktiviteter i Nordghana eller i mere afgrænsede opgaver som oplysningsarbejde, planlægning af udvekslingsbesøg eller offentlige møder.

Til at styre og udvikle GVs udviklingsprogram i Nordghana har foreningen en række udvalg. Udvalgene vælges hvert år på generalforsamlingen (referat fra 2023) og består af 5-7 medlemmer, der dækker en række forskellige kompetencer, som projekterne kan trække på. Udvalgenes opgave er først og fremmest at følge, inspirere og støtte udviklingsarbejdet i Ghana. Udvalgene har også formelt ansvar i forhold til at styre programbevillinger fra Civilsamfund i Udvikling (CISU). Se nærmere under de enkelte udvalg.

Formandsskabet varetager sammen med sekretariatet relationerne til partnerbestyrelser i Ghana.

Formandsskabet varetager relationerne til CISU på vegne af bestyrelsen. Du kan læse mere om fordeling af opgaver og ansvar i foreningens vedtægter. 

Sekretariatet har ansvaret for den løbende drift af såvel foreningen som foreningens program/rammeaktiviteter i Ghana.

Sekretariatet rapporterer til foreningens bestyrelse i alle forhold, der ikke er delegeret til sekretariatet. Sekretariatet servicerer foreningens bestyrelse og udvalg med oplæg, indstillinger og udredninger.

I forhold til foreningens programmer/rammer har sekretariatet ansvaret for M&E, Økonomi, HR i Ghana og partnerkapacitetsopbygning.

Se vores årsregnskab

Se vores indsamlingsregnskab

Se vores programregnskab

General-forsamling 2024

Tekst

bottom of page