top of page

Globalt 
undervisnings-
materiale

Til udskolingen og 1.g på gymnasiale uddannelser

Ghana Venskab Hear Me Out

Undervisningsmateriale til

udskolingen

Dansk 1 lektion:

Film & personskildring

Dansk 2 lektioner:

Film & personskildring

Samfundsfag 1 lektion:

Podcast & socialisering

Samfundsfag 2 lektioner:

Podcast & fodboldsocialisering

Dansk 5 lektioner:

Film & podcast om forandring

Samfundsfag 5 lektioner:

Film, køn & magt

Undervisningsmateriale til 1.g

på gymnasiale uddannelser

Samfundsfag 2 moduler:

Globalisering & samfundsudvikling i tal

Samfundsfag 1 modul:

Film & personskildring

Dansk 1 lektion
Dansk - når du har 1 lektion:
Film og personskildring 

Dansk efter 9. klasse

 

Fortolkning 

 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 

 

Færdighedsmål

 • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster

 • Eleven kan foretage flertydige fortolkninger

Vidensmål

 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger

 • Eleven har viden om metoder til fortolkning.

I denne opgave ser eleverne en kortfilm fra Ghana og diskuterer person- og miljøskildring

 

Forberedelse

Find eksempler på rollemodeller, som forandrer verden via medier. Det kan både være fra tv, radio, nettet og fra sociale medier. 

Vælg en af følgende film Hear Me Out, Spiderman eller The Noble Kebab Shop og vis den i klassen. 

 

I klassen

Diskutér i klassen

 1. Hvilke personer er med i filmen? Hvordan kan vi beskrive personerne? Hvem er hovedperson? Hvad repræsenterer hovedpersonen?

 2. Beskriv miljøet, som filmen foregår i. Hvordan er omgivelserne? Hvordan er de sociale forhold?

 3. Hvordan reflekterer hovedpersonen miljøet og vice versa?

Dansk - når du har 2 lektioner:
Film & kulturelt essay

Dansk efter 9. klasse

 

Fortolkning 

 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 

 

Færdighedsmål

 • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster

 • Eleven kan foretage flertydige fortolkninger

Vidensmål

 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger

 • Eleven har viden om metoder til fortolkning.

Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Færdighedsmål

 • Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster

 • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter

Vidensmål

 • Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer

 • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.

I denne opgave ser eleverne en film om Ghana, diskuterer personer og miljø, inden de selv fremstiller en tekst.

Nyttigt link om sociale arenaer

 

Forberedelse

Find eksempler på rollemodeller, som forandrer verden via medier. Det kan både være fra tv, radio, nettet og fra sociale medier. 

Vælg en af følgende film Hear Me Out, Spiderman eller The Noble Kebab Shop og vis den i klassen. 

 

I klassen

Diskutér i klassen​

 1. Hvilke personer er med i filmen? Hvordan kan vi beskrive personerne? Hvem er hovedperson? Hvad repræsenterer hovedpersonen? 

 2. Beskriv miljøet, som filmen foregår i. Hvordan er omgivelserne? Hvordan er de sociale forhold?

 3. Hvordan reflekterer hovedpersonen miljøet og vice versa?

Eleverne skal nu producere et lille essay, som omsætter filmens personer, handling og budskab til danske forhold. Det kan for eksempel være:

 • Helen Udanbila fra Hear Me Out bliver til Rikke, som er influencer på Instagram, hvor hun kæmper for klimaet

 • MacCarthy fra Spiderman bliver til Sebastian, som elsker at hænge ud med vennerne på skateboardbanen. Hans mor synes, at han skal bruge mere tid på lektierne.

 • Nabila fra The Noble Kebab Shop bliver til Christian, som vil være selvstændig iværksætter, inden han er 18. 

Opgave

Beskriv personens liv, deres omgivelser, deres drømme, deres handlinger og deres hverdag. 

Dansk 2 lektioner
Dansk 5 lektioner
Dansk - når du har 5 lektioner:
Film & podcast om forandring

Dansk efter 9. klasse

 

Kommunikation

IT & kommunikation 

 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

 

Færdighedsmål

 • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen

 • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

Vidensmål

 • Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder

 • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.

Kommunikation

DIalog

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Færdighedsmål

 • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

Vidensmål

 • Eleven har viden om demokratisk dialog. 

I denne opgave skal eleverne undersøge medier som mulighed for at skabe forandring i samfundet. Eleverne skal også selv producere en podcast om, hvordan unge bruger medier. 

Nyttige links

 

Forberedelse

Find eksempler på rollemodeller, som forandrer verden via medier. Det kan både være fra tv, radio, nettet og fra sociale medier. 

 

I klassen

Start med at se filmen Hear Me Out og tal derefter med klassen om filmen. 

 • Helen ser ’journalisten’ som en bro mellem folket og magthaverne. Hvordan bliver journalister generelt beskrevet i Danmark?

 • I Ghana betyder radioen meget som medie. Tal med eleverne om forskellen mellem radioprogrammer og podcasts 

 

Radio kan være med til at skabe forandring i samfundet. Det hænger naturligvis sammen med, hvor vigtig radioen er som medie i det pågældende samfund. 

Helen Udanbila fortæller, at 80 % af befolkningen i Ghana lytter til radio og kun 15 % læser avis. 

Opgave

Del klassen op i par. Bed eleverne om at undersøge, hvordan unges medievaner ser ud i Danmark (se links). 

Saml op på elevernes undersøgelse af unges medievaner i Danmark. Lad hver gruppe fremlægge sine resultater. Inddrag følgende i diskussionen:

 1. Hvordan bruger eleverne medier: Underholdning, politisk eller andet?

 2. Eksempler på at radio (eller andre medier) er med til at forandre samfundet?

 3. Eksempler på at radio (eller andre medier) er med til at opdrage/skabe dannelse (tertiær socialisering/socialisering via medierne). 

 

Opgave

Hver gruppe producerer nu en simpel podcast med et eksempel på, at medier kan forandre verden. De vælger selv en vinkel på temaet. Hver podcast skal deles med resten af klassen – eller skolen.  ​

Samfundsfag 1 lektion
Samfundsfag - når du har 1 lektion:
Podcast og socialisering

Samfundsfag efter 9. klasse

 

Sociale og kulturelle forhold

Socialisering 

 

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

 

Færdighedsmål

 • Eleven kan redgøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen.

Vidensmål

 • Eleven har viden om socialisering.

​​I denne opgave skal eleverne diskutere socialisering og identitet inspireret af en af Ghana Venskabs fodbold-podcasts. 

Forberedelse

Vælg en af følgende podcasts fra Ghana Venskab:

Forbered at tale om sociale grupper, arenaer, socialisering og fællesskabers rolle for eleverne.

Nyttigt link om sociale arenaer

Eric Oteng podcast Ghana Venskab

I klassen

Afspil podcast for klassen. 

 

Diskutér i klassen:

 • Hvordan opstår vores identitet. Hvilke typer identiteter har vi i klassen? 

 

Tal om sociale arenaer og socialisering. 

 • Hvilke umiddelbare forskelle er der mellem sociale arenaer i Ghana og i Danmark?

 • Kender eleverne nogle eksempler på konflikter mellem forskellige typer sociale arenaer/identiteter?​

Ghana Venskab Podcast
Samfundsfag - når du har 2 lektioner:
Podcast og fodboldsocialisering

Samfundsfag efter 9. klasse

 

Sociale og kulturelle forhold

Socialisering 

 

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

 

Færdighedsmål

 • Eleven kan redgøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen.

Vidensmål

 • Eleven har viden om socialisering.

I denne opgave skal eleverne lytte til en podcast om, hvordan fodbold kan skabe en anden fremtid. Derefter skal de diskutere, hvordan identiteter opstår i sociale fællesskaber.

Forberedelse

Vælg en af følgende podcasts:

Forbered at tale om sport som en vigtig social arena. Forbered at tale om fodboldens rollemodeller, drømme, identiteter, begrænsninger, industrialisering, kønsstereotyper, kapitalisering, lighed og nationalisme.

Nyttigt link

http://neft.dk/socialearenaer.htm

Eric Oteng podcast Ghana Venskab

I klassen

Afspil podcasten og diskutér i klassen:

 • Hvordan opstår vores identitet. Hvilke typer identiteter har vi i klassen? 

 

Tal om sociale arenaer og socialisering: 

 • Hvilke umiddelbare forskelle og ligheder er der mellem sociale arenaer i Ghana og i Danmark?

 • Kender eleverne nogle eksempler på konflikter mellem forskellige typer sociale arenaer/identiteter?

Opdel klassen i fire eller fem grupper. Hver af grupperne skal diskutere fodbold ud fra et af følgende emner:

 1. Drømmen om det gode liv

 2. Fodbold, køn og seksualitet

 3. Nationalisme og fodbold

 4. Fodbold og andre holdsport som lighed og kammeratskab

 5. Storkapitalen, industrien og fodbold.

I plenum skal grupperne fremhæve mindst tre vigtige punkter fra deres diskussion.

 

Fremlæggelsesmetoden er valgfri, og hvis kroppen eller bevægelse er et element er det et ekstra plus. 

Ghana Venskab Podcast
samf 2 lektioner
Samfundsfag - når du har 5 lektioner:
Film, køn & magt

Samfundsfag efter 9. klasse

 

Sociale og kulturelle forhold

Social differentiering 

 

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger. 

 

Færdighedsmål

 • Eleven kan analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering.

Vidensmål

 • Eleven har viden om social differentiering.

Samfundsfaglige metoder

Formidling 

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

Færdighedsmål

 • Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse

Vidensmål

 • Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling. 

I denne opgave handler det om, hvordan der bliver skabt forskelle mellem køn i en kultur. Der er en lang række forventninger til kønnet i både dansk og ghanesisk kultur. Eleven skal undersøge køn i Ghana og i en dansk lokal kontekst ved at undersøge disse forventninger og præsentere dem.

Forberedelse

Forbered dig på at tale om kønsroller, rollemodeller og find en række eksempler på rollemodeller fra forskellige samfundslag, medier, kunstarter, politik, sportsverdenen og andet. 

 

I klassen

Se Ghana Venskabs film Hear Me Out og diskutér I klassen:

 • I filmen ser vi en lang række kvinder og mænd. Bed eleverne om at notere, hvilke roller, vi ser de forskellige mænd og kvinder i. 

 • Tal især om scenen i 2:54. Kan vi sammenligne denne scene med danske forhold?

 • Bed klassen om at komme med eksempler på både fortidige og nuværende ideer om, hvordan kvinder og mænd skal være og opføre sig. Diskutér hvad vi forventer af piger og drenge. Tal også om, hvilke typer sanktioner man som pige eller dreng kan opleve, hvis man ikke lever op til disse ideer om kønnet.  

 

Helens mor og søster fremhæver Helen som en stærk og dygtig kvinde. Det er tydeligt, at Helens søster ser hende som en rollemodel. 

 • Tal om vigtige rollemodeller både for mænd og for kvinder. Det kan være forskellige kendte personer, politikere, aktivister, etc. Tal om hvilke idealer for kønnet, som disse rollemodeller signalerer. 

 • Diskutér også hvorfor det er vigtigt at have rollemodeller, når det gælder kønnede handlinger. 

 

I filmen 5:36 bliver flere forskellige personer stillet spørgsmål vedrørende køn f.eks:

 • "Do you think women should be more in power?"

 • Hvad er det vigtigste en kvinde skal gøre?

 • Hvad er mandens/kvindens rolle?

 

Opgave

Del eleverne op i grupper. De skal nu være beboerjournalister i lokalområdet omkring skolen og undersøge, hvordan folk ser på ligestilling, der hvor de bor. Grupperne skal selv finde på spørgsmål til undersøgelsen. Her er et par eksempler på spørgsmål: 

 • Hvordan er piger og drenge ligestillet? Kom gerne med eksempler.

 • Hvilke roller kan drenge/piger ikke udfylder? Hvorfor/hvorfor ikke?

 • Hvorfor er der færre kvinder i politik og ledelse?

 • Har du gode råd til at skabe mere ligestilling?

 

Spørgsmålene kan være printede på papir eller elektroniske fx via Google Analyse, som kan deles via sociale medier. 

 

Undersøgelsens spørgsmål og resultater skal præsenteres for resten af klassen i en letforståelig selvvalgt graf på et senere tidspunkt. 

Ekstra opgave

Eleverne kan eventuelt producere tankevækkende plakater om ligestilling til at hænge op i skolen. 

Samundsfag 5 lektioner
Gym samf 1 lektion
Samfundsfag på gymnasiale uddannelser 
- Når du har 1 modul: Ligestilling

Gymnasiale uddannelser 1. år
Stx A, B, C og HF Kultur- og samfundsfaggruppen

Relevant udvalg fra læreplan og vejledning for Stx A, B, C og HF Kultur- og samfundsfaggruppen

De sidste 40 år er verdens udvikling blevet målt i tal via HDI = Human Development Index.

 

Indekset er forankret i menneskelig formåen fx at få mad nok, ly, sundhed, arbejde, uddannelse, stemmeret og samfundsdeltagelse. Det er et sæt data fra FNs Udviklingsfond, som bliver udsendt en gang om året. Tallene ranglister verdens lande i fire store grupper i forhold til udvikling ved at se på gennemsnitlig levetid, uddannelsesniveau og indkomst per indbygger.  

I denne opgave skal eleverne arbejde med HDI og ligestilling i Ghana.

Forberedelse

Læs tallene i bilag 2 vedrørende ligestilling. Besøg Gapminder og orientér dig om, hvordan animationen kan belyse ligestilling i Ghana. 

 

I klassen

 • Se Ghana Venskabs film Hear Me Out sammen med klassen.

 • Undersøg ligestilling i Ghana via Gapminder. Hvilke muligheder er der for at finde data?

 • Diskutér hvad de største problemområder for ligestilling i Ghana er og lad eleverne komme med forslag til løsninger. 

Samfundsfag på gymnasiale uddannelser 
Når du har 2 moduler: Globalisering og samfundsudvikling i tal

Gymnasiale uddannelser 1. år
Stx A, B, C og HF Kultur- og samfundsfaggruppen

Relevant udvalg fra læreplan og vejledning for Stx A, B, C og HF Kultur- og samfundsfaggruppen

I de sidste 40 år er verdens udvikling blevet målt i tal via HDI = Human Development Index. Indekset er forankret i menneskelig formåen fx at få mad nok, ly, sundhed, arbejde, uddannelse, stemmeret og samfundsdeltagelse. Det er et sæt data fra FNs Udviklingsfond, som bliver udsendt en gang om året. Tallene ranglister verdens lande i fire store grupper i forhold til udvikling ved at se på gennemsnitlig levetid, uddannelsesniveau og indkomst per indbygger.  

 

I denne opgave skal eleverne arbejde med Ghanas menneskelige udvikling og lære om organisationen Gapminder og FN’s måleinstrument HDI.

Forberedelse

Læs tallene i bilag 2 vedrørende Ghanas udvikling. Besøg HDI, og orientér dig Ghanas udvikling i tal. 

 

I klassen

Arbejdet kan foregå selvstændigt, i par eller i grupper.

 

Eleverne kan vælge mellem at:

Eller

 

 

Herefter skal eleverne:

 • Undersøge data om Danmark og Ghana via HDI.

 • Undersøge samme data via Gapminder. Det kan blive nødvendigt at ændre kategorier flere gange i de animerede kort. Husk at notere de vigtigste forskelle og opdagelser ned. 

 • Komme med kvalificerede bud på, hvorfor Ghanas udvikling ser ud som den gør. Der må gerne argumenteres med historiske, naturgeografiske, økonomiske og antropologiske årsager. 

Ghana Venskab Podcast
Gym 2 moduler
Samfundsfag på gymnasiale uddannelser 
Når du har 3 moduler: Globalisering og samfundsudvikling i tal

Gymnasiale uddannelser 1. år
Stx A, B, C og HF Kultur- og samfundsfaggruppen

Relevant udvalg fra læreplan og vejledning for Stx A, B, C og HF Kultur- og samfundsfaggruppen

I denne opgave skal eleverne arbejde med Ghanas menneskelige udvikling og lære om organisationen Gapminder og FN’s måleinstrument HDI.

I de sidste 40 år er verdens udvikling blevet målt i tal via HDI = Human Development Index. Indekset er forankret i menneskelig formåen fx at få mad nok, ly, sundhed, arbejde, uddannelse, stemmeret og samfundsdeltagelse. Det er et sæt data fra FNs Udviklingsfond, som bliver udsendt en gang om året. Tallene ranglister verdens lande i fire store grupper i forhold til udvikling ved at se på gennemsnitlig levetid, uddannelsesniveau og indkomst per indbygger.  

Forberedelse

Læs tallene i bilag 2 vedrørende Ghanas udvikling. Besøg HDI, og orientér dig Ghanas udvikling i tal.  

 

I klassen

Arbejdet kan foregå selvstændigt, i par eller i grupper.

 

Eleverne kan vælge mellem at:

Eller

 

 

 

Herefter skal eleverne:

 

Elevprodukter kan være en af følgende:

 • Et essay eller blogindlæg som vurderer på Ghanas muligheder for at nå Verdensmål 4 eller 5. 

 • En anmeldelse af film/podcast med inddragelse af enten ligestilling, migration eller drømme om en professionel fodboldkarriere

 • En eller flere plakater, som viser Ghanas udvikling de sidste 10 år især med henblik på uddannelse eller ligestilling

Eric Oteng podcast Ghana Venskab
Eric Oteng podcast Ghana Venskab
Gym 3 moduler
bottom of page